Rada Evropy vydala Průvodce procesem rozhodování o léčbě na konci života

26. 7. 2014

Na konferenci pořádané Výborem pro bioetiku (DH-BIO), která se konala dne 5. května roku 2014 ve Štrasburku pod záštitou rakouského Předsednictví výboru ministrů Rady Evropy, byl představen Průvodce rozhodovacím procesem v situacích na konci života.

Průvodce se zaměřuje na etický a právní rámec rozhodování o péči na konci života, etické principy autonomie, beneficence a non-maleficence, princip ekvity (spravedlivého přístupu ke zdravotní péči), problematiku nepotřebné nebo nepřiměřené léčby, která by měla být omezena nebo ukončena a roli jednotlivých stran účastnících se procesu rozhodování (rodina, pečovatelé atd.).

Konference, na které byl průvodce představen a diskutován předními odborníky na oblast paliativní péče a medicíny, navazovala na symposium, které se konalo ve Štrasburku v listopadu 2010 (viz sborník příspěvků). Přednášky a příspěvky z konference je možné shlédnout ze záznamu zde.

Výbor Rady Evropy o bioetice (DH-BIO) zveřejnil návrh dokumentu o procesu rozhodování v situacích na konci života k veřejné konzultaci, která byla ukončena v dubnu 2013. Finální verze dokumentu je dostupná na stránkách Rady Evropy, viz Průvodce rozhodováním o léčbě v situacích na konci života (Guide on the decision-making process regarding medical treatment in end-of-life situations). Další informace o konferenci, řečnících a aktivitách Rady Evropy v této oblasti je možné nalézt na stránkách Rady Evropy.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha