Profesní komora sociálních pracovníků byla hlavním tématem semináře v Poslanecké sněmovně

Profesní komora sociálních pracovníků byla hlavním tématem semináře v Poslanecké sněmovně
4. 3. 2015

Semináři, který se konal pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Seminář se uskutečnil 3. března 2015. Na semináři vystoupil mimo jiné ředitel Diakonie ČCE Mgr. Petr Haška. Prezentace ze semináře jsou dostupné na stránkách Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Seminář plynule navázal na předchozí aktivity ministerstva v oblasti veřejné debaty a konzultací k tzv. profesnímu zákonu. Při odhadovaném počtu 12 500 sociálních pracovníků v rámci celé republiky mohu říci, že se již přímo aktivně zapojilo minimálně 15 procent z nich,“ konstatovala Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí.

Na semináři dostali prostor pro vyjádření přednášející různých názorů. Vedle příspěvku předkladatelů budoucího věcného záměru zákona se o zkušenosti ze Slovenska podělil jeden ze spoluautorů návrhu tamní právní úpravy Andrej Mátel z Ústavu sociálnej práce Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Prostor pro prezentaci dostali zástupci stávajících profesních sdružení sociálních pracovníků, zástupci neziskových organizací i sociální pracovníci z praxe.

Seminář nás utvrdil v názoru, že sociální pracovníci novou právní úpravu očekávají a že jsou připraveni převzít odpovědnost za svou profesi,“ uvedl David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV.

Je důležité mít na paměti, že jde především o klienty, ochranu jejich důstojnosti, o naplňování jejich sociálních práv a ochranu před poškozováním neprofesionály,“ uvedl dále Pospíšil.

Dle schváleného Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 má ministerstvo do konce června 2015 předložit Vládě ČR věcný záměr zákona o sociálních pracovnících, v jehož principech je ukotven vznik veřejnoprávní profesní komory.

Diskuse, které se vedou a ještě budou vést, se dále budou věnovat konkrétní podobě, jakou by měl nebo mohl mít již návrh paragrafovaného znění. Zásadní pro naplnění očekávání a minimalizaci rizik v souvislosti s fungováním profesní komory je včasná a kvalitní příprava fungování profesní komory a spolupráce všech dotčených subjektů, stejně jako sladění s dalšími připravovanými novelami či právními úpravami v sociální oblasti.

 

Program

 • 13:30  registrace hostů
 • 14:00    úvodní slovo poslankyně Jany Hnykové, předsedkyně Podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny, členka Výboru pro sociální politiku a členka Výboru pro zdravotnictví
 • 14:10    úvodní slovo náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stőcklové k významu profese sociální práce z hlediska MPSV
 • 14:30    Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV
 • 14:50    Zkušenosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s novou právní úpravou v oblasti sociální práce a dopady do praxe, pozvána JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditelka sekci sociálnej a rodinnej politiky MPSVaR SR
 • 15:10    Komora sociálnych pracovníkov na Slovensku v kontexte zákona o sociálnej práci: perspektívy a otázniky, doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mimoriadny profesor - Ústav sociálnej práce VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave
 • 15:30    Shrnutí výstupů poradního týmu a představení návrhu samosprávné struktury profesní komory Mgr. Petr Antoni, sociální pracovník a ředitel Domova pro seniory Žatec, zástupce poradního týmu pro přípravu profesní komory
 • 15:50  Jak se staví ke vzniku komory nezisková organizace, Mgr. Petr Haška, ředitel, zástupce Diakonie ČCE a Mgr. Eva Provazníková, manažerka kvality
 • 16:10  přestávka
 • 16:20  Příležitosti a rizika profesní komory pro sociální pracovníky v sociálních službách, Ing. Daniela Lusková, MPA, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a ředitelka Domova U Biřičky
 • 16:35   Diskuze k připravovanému zákonu o sociálních pracovnících v aktivitách Profesní komory sociálních pracovníků, z.s., Mgr. Michaela Límová, sociální pracovnice, Profesní komora sociálních pracovníků, z. s.
 • 16:50  Historické souvislosti profesní komory sociálních pracovníků, PhDr. Pavel Pěnkava, sociální pracovník, Společnost sociálních pracovníků ČR
 • 17:05  Prestiž sociálních pracovníků a její souvislost s připravovanou profesní komorou, A - FORUM, z.s. - společná přednáška Ing. František Janeba, předseda a Mgr. Andrea Faltysová, DiS., junior konzultant
 • 17:20    Konzultační proces k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících z pohledu sociální pracovnice pracující v oblasti sociální prevence, Bc. Jana Řezníčková, sociální pracovnice, přednášející z praxe
 • 17:35  diskuze
 • 17:50  závěrečné slovo poslankyně Jany Hnykové
 • 18:05  ukončení semináře

 

Program ke stažení. 692.6 KB

 

Zdroj: MPSV

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha