Proběhla mezinárodní konference k integrovaným službám (Praha, Emauzy, 12. května 2014)

Proběhla mezinárodní konference k integrovaným službám (Praha, Emauzy, 12. května 2014)
12. 5. 2014

Dne 12. května 2014 se v prostorách barokního refektáře Emauzského kláštera uskutečnila mezinárodní konference s názvem Integrované služby a podpora stárnutí v komunitě - Podpora rozvoje komunitních zdravotních a sociálních služeb (Towards Integrated Services and Support for Ageing in Community / Challenges and Ways Forward - Learning from International Experience). Viz prezentace z konference ke stažení.

Cílem konference bylo získání informací, zkušeností a doporučení na podporu rozvoje integrovaných podpůrných zdravotních a sociálních služeb. Konference se konala v rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem zdravotnictví. Na konferenci vystoupili přední odborníci na problematiku zdravotních a sociálních služeb z České republiky a zahraničí - viz program, dokumenty a příspěvky níže.   

 

Program

 

08:30   Registrace, občerstvení

 

09:00 Uvítání, zahájení

Bc. Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE

09:10 Integrované komunitní služby z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku

09:30 Dlouhodobá péče v kontextu systému zdravotnictví

PhDr. Ludmila Vostřáková, vedoucí oddělení zdravotně sociálních služeb MZ ČR

09:50 Systém dlouhodobé péče ve Švédsku - Zkušenosti, výzvy a příležitosti

Kent Löfgren, Ministerstvo pro zdraví a sociální věci, Odbor rodiny a sociálních služeb Stockholm, Švédsko

10:20 Politiky a služby pro seniory v Izraeli - úspěchy a výzvy

Sara Carmel, ředitelka, Centrum pro multidisciplinární výzkum stárnutí, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Izrael, prezidentka ILC-Izrael

10:50   Coffee Break

 

11:00  Kontinuum péče o seniory - zkušenosti z Francie

Françoise Forette, profesorka Université Paris V, Mezinárodní centrum pro dlouhověkost, Francie

11:30 Dlouhodobá péče a zdravé stárnutí v komunitě v Německu

Monika Roth, vedoucí odboru zdraví, Gesundes Kinzigtal

12:00   Přestávka, občerstvení

 

13:00   Odpolední program

 

13:00 Geriatrická paliativní a hospicová péče – zkušenosti z Velké Británie

Noreen Siba, výkonná ředitelka Mezinárodního centra dlouhověkosti (ILC-UK)

13:30 Koordinace sociálních a zdravotních služeb na podporu stárnutí doma – pohled z Anglie (video)

Richard Humphries, zástupce ředitele pro sekci politiky, The King's Fund, London

14: 00  Výzvy a priority v České republice – jaká je současná situace?

Jaké služby chceme mít v komunitách? Jaké jsou priority, příležitosti a výzvy pro rozvoj a reformu sociálních a zdravotních služeb v České republice? Jak jsme na tom a co se lze naučit ze zkušeností jiných zemí?

 

14:00 Komunitní služby dlouhodobé péče v České republice - priority, bariéry a příležitosti pro rozvoj integrovaných komunitních zdravotních a sociálních služeb

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

14:20 Dlouhodobá péče v komunitě - zkušenosti a dobrá praxe v obcích

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., geriatr, místopředsedkyně České geriatrické společnosti ČLS JEP, prezidentka Mezinárodního centra pro dlouhověkost České republiky při FHS UK a členka Rady vlády pro problematiku stárnutí a seniorů

14:40 Komunitní integrované služby v České republice? Současná situace, otázky, výzvy a možnosti změny

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., geriatr a gerontolog, bývalý místopředseda České geriatrické společnosti a člen Rady vlády pro problematiku stárnutí a seniorů

15:00   Panelová diskuse - závěry, zkušenosti a doporučení

 

16:30   Závěr konference

 

Dokumenty z konference:

Program konference česky  anglicky

Abstrakty česky anglicky

Stručné životopisy vystupujících česky anglicky

 

Fotografie z konference

 

 

 

 

Video k problematice integrovaných služeb a péče (The King's Fund)

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha