Proběhla mezinárodní konference k integrovaným službám (Praha, Emauzy, 12. května 2014)

Proběhla mezinárodní konference k integrovaným službám (Praha, Emauzy, 12. května 2014)
12. 5. 2014

Dne 12. května 2014 se v prostorách barokního refektáře Emauzského kláštera uskutečnila mezinárodní konference s názvem Integrované služby a podpora stárnutí v komunitě - Podpora rozvoje komunitních zdravotních a sociálních služeb (Towards Integrated Services and Support for Ageing in Community / Challenges and Ways Forward - Learning from International Experience). Viz prezentace z konference ke stažení.

Cílem konference bylo získání informací, zkušeností a doporučení na podporu rozvoje integrovaných podpůrných zdravotních a sociálních služeb. Konference se konala v rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem zdravotnictví. Na konferenci vystoupili přední odborníci na problematiku zdravotních a sociálních služeb z České republiky a zahraničí - viz program, dokumenty a příspěvky níže.   

 

Program

 

08:30   Registrace, občerstvení

 

09:00 Uvítání, zahájení

Bc. Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE

09:10 Integrované komunitní služby z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku

09:30 Dlouhodobá péče v kontextu systému zdravotnictví

PhDr. Ludmila Vostřáková, vedoucí oddělení zdravotně sociálních služeb MZ ČR

09:50 Systém dlouhodobé péče ve Švédsku - Zkušenosti, výzvy a příležitosti

Kent Löfgren, Ministerstvo pro zdraví a sociální věci, Odbor rodiny a sociálních služeb Stockholm, Švédsko

10:20 Politiky a služby pro seniory v Izraeli - úspěchy a výzvy

Sara Carmel, ředitelka, Centrum pro multidisciplinární výzkum stárnutí, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Izrael, prezidentka ILC-Izrael

10:50   Coffee Break

 

11:00  Kontinuum péče o seniory - zkušenosti z Francie

Françoise Forette, profesorka Université Paris V, Mezinárodní centrum pro dlouhověkost, Francie

11:30 Dlouhodobá péče a zdravé stárnutí v komunitě v Německu

Monika Roth, vedoucí odboru zdraví, Gesundes Kinzigtal

12:00   Přestávka, občerstvení

 

13:00   Odpolední program

 

13:00 Geriatrická paliativní a hospicová péče – zkušenosti z Velké Británie

Noreen Siba, výkonná ředitelka Mezinárodního centra dlouhověkosti (ILC-UK)

13:30 Koordinace sociálních a zdravotních služeb na podporu stárnutí doma – pohled z Anglie (video)

Richard Humphries, zástupce ředitele pro sekci politiky, The King's Fund, London

14: 00  Výzvy a priority v České republice – jaká je současná situace?

Jaké služby chceme mít v komunitách? Jaké jsou priority, příležitosti a výzvy pro rozvoj a reformu sociálních a zdravotních služeb v České republice? Jak jsme na tom a co se lze naučit ze zkušeností jiných zemí?

 

14:00 Komunitní služby dlouhodobé péče v České republice - priority, bariéry a příležitosti pro rozvoj integrovaných komunitních zdravotních a sociálních služeb

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

14:20 Dlouhodobá péče v komunitě - zkušenosti a dobrá praxe v obcích

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., geriatr, místopředsedkyně České geriatrické společnosti ČLS JEP, prezidentka Mezinárodního centra pro dlouhověkost České republiky při FHS UK a členka Rady vlády pro problematiku stárnutí a seniorů

14:40 Komunitní integrované služby v České republice? Současná situace, otázky, výzvy a možnosti změny

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., geriatr a gerontolog, bývalý místopředseda České geriatrické společnosti a člen Rady vlády pro problematiku stárnutí a seniorů

15:00   Panelová diskuse - závěry, zkušenosti a doporučení

 

16:30   Závěr konference

 

Dokumenty z konference:

Program konference česky  anglicky

Abstrakty česky anglicky

Stručné životopisy vystupujících česky anglicky

 

Fotografie z konference

 

 

 

 

Video k problematice integrovaných služeb a péče (The King's Fund)

 

 

 

NAZEV WEBU