Přednáška Důstojnost a autonomie ve stáří ke stažení

Přednáška Důstojnost a autonomie ve stáří ke stažení
26. 2. 2015

Institut důstojného stárnutí DČCE zahájil cyklus přednášek - setkání s osobností na téma důstojného stáří a stárnutí. Cílem tohoto cyklu je zprostředkovat a nabídnout veřejnosti různé pohledy na stárnutí a důstojnost a přispět ke kultivaci vnímání stáří v laické i odborné společnosti. První přednášku na téma "Důstojnost a autonomie ve stáří" přednesl přední švýcarský gerontolog dr. Heinz Rüegger. Přednášku pořádal Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. v pondělí 9. února 2015 v Diakonické akademii s.r.o. (Belgická 22/374, Praha 2). Prezentaci k přednášce je možno stáhnout níže.

Dr. Heinz Rüegger, MAE studoval teologii, aplikovanou etiku a gerontologii. Dlouhá léta se věnoval ekumenické problematice, nejprve jako asistent na Evangelickém ekumenickém pracovišti ve švýcarském Bernu, později jako pracovník Švýcarského evangelického církevního svazu. Dalším významným okruhem jeho činnosti je diakonie. Vedl Školu pro diakonii a sborovou práci v Curychu a od roku 1999 do současnosti pracuje pro nadaci Diakoniewerk Neumünster. Zaměřuje se především na etické otázky spojené se stárnutím. Vypracoval gerontologickou koncepci „pro-agingu“, která ve vědomé opozici vůči převládajícím společenským tendencím přitakává procesu stárnutí se všemi jeho možnostmi a omezeními, podporuje převzetí odpovědnosti za vlastní stárnutí a usiluje o znovunalezení umění stárnout.

 

V kontextu s akceptujícím přístupem ke stárnutí (pro-ageing) je podle dr. Rüeggera zapotřebí uznat stáří takové, jaké je a dát mu ve společnosti prostor, vytvořit přátelskou společnost, kde mohou najít i křehcí lidé své přirozené místo. Nejde o přizpůsobování stáří společenským a politickým konstruktům a kultuře mládí či anti-ageingu, ale o uznání stáří a jeho hodnoty a akceptaci křehkosti a snížené soběstačnosti.

Dr. Rüegger mimo jiné uvedl, že často máme pocit, že pojem důstojnost je vyprázdněný a ptáme se, zda bychom ho dokonce neměli opustit. Na druhou stranu je kulturně univerzální a důležitý.

Důstojnost stáří a člověka není závislá na jeho schopnostech a aktuálním postavení. Důstojnost je inherentní člověku a je nezcizitelná. Respekt k důstojnosti vychází z židovsko-křesťanské tradice. Úzce s pojmem důstojnost souvisí i pojem sebeúcta.

Podle dr. Rüeggera je důstojnost ohrožena, pokud připustíme posun od normativního k empirickému, od bezpodmínečnému k podmíněnému, od rovnosti k elitářství, od nezcizitelného ke zcizitelnému, od nedotknutelného k dotknutelnému.

Každé jednání proti vůli člověka je neetické, nepřijatelné, nesprávné. Je důležité nejednat proti vůli druhého, ani v situaci péče a podpory. Při snížení autonomie a schopnosti vyjádřit svou vůli, své přání a své preference je důležité snažit se zjistit, jakou vůli člověk dával najevo v minulosti svými projevy vůle, sdělením druhým a jak by si nejspíše přál, aby s ním bylo zacházeno. Každý člověk by měl obecně jednat s druhými tak, jak by chtěl, aby bylo jednáno s ním.

Podle dr. Rüeggera potřebujeme takovou kulturu péče, která bude respektovat křehkost a sníženou soběstačnost. Poskytování péče nesmí být příliš “invazivní”, musí být naopak založeno na podpoře a respektu k osobě.

Současný hlavní trend je kultura antiageingu. Proti ní lze postavit kulturu pro-ageing a uznání stáří a bezpodmínečné důstojnosti. Kulturu, kde bytí je důležitější než konání.

Důstojnost vychází z uznání vlastních mezí. Je důležité vnímat vlastní zdroje, ale i meze, hranice. Smím mít limity, přesto jsem důstojný, respektive mám důstojnost.

 

Prezentace ke stažení

Důstojnost a autonomie ve stáří (česky) (256.0 KB)

Důstojnost a autonomie ve stáří (německy) (250.1 KB)

Pozvánka ke stažení (539.8 KB) 539.8 KB

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha