Pozvánka na vzdělávací semináře

19. 8. 2014

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE pořádá od října 2014 do března 2015 šest regionálních vzdělávacích seminářů. První z nich se uskuteční v Olomouci dne 15. října 2014. Vzdělávací a diskusní semináře se zaměřují na problematiku integrovaných zdravotně sociálních služeb a prostředí přátelské seniorům.

Na semináři vystoupí vedle MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. také zástupce Národní sítě zdravých měst a MUDr. Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO. Prostor bude věnován také příkladům dobré praxe na úrovni obcí a konkrétních poskytovatelů zdravotních a sociálních (zdravotně-sociálních) služeb.

Vzdělávací semináře se konají v rámci projektu financovaného z programu Švýcarsko české spolupráce a zaměřují se zejména na roli samosprávy v této oblasti.

​Cílem semináře a projektu je podpořit rozvoj integrovaných podpůrných služeb v obcích, zejména v obcích s rozšířenou působností v České republice.

 

Vzdělávací den se skládá ze dvou seminářů. (Je možné zúčastnit se obou seminářů nebo jen dopolední nebo odpolední části)

Dopolední seminář Systém integrovaných podpůrných služeb v obcích s rozšířenou působností začíná od 9.00 hod. (registrace od 8.30-9.00 hod.) a zahrnuje mimo jiné tyto přednášky:

 • "Základní uvedení do problematiky: demografická změna a její výzvy, heterogenita a funkční charakteristiky seniorské populace, obecné priority společenské podpory"
 • "Může/má být obec ochranný domácí přístav? Nárys sítě podpůrných aktivit a služeb na místní úrovni – jak pojmout depistáž, dispenzarizaci, koordinaci, ucelené poradenství?" 
 • Pohled a zkušenosti Národní sítě zdravých měst a zástupců regionálních a místních samospráv

 

Odpolední seminář Seniorům přátelské prostředí v Evropě. V rámci odpoledního programu budou začíná ve 13.00 hod. (registrace od 12.30 – 13.00) a zahrnuje příspěvky mimo jiné na tato témata:

 • "Strategie rozvoje sociálních a zdravotních služeb v kraji"
 • "Světová zdravotnická organizace, demografická změna a obce"
 • "Projekt Age-friendly environments in Europe: podpora inovativních přístupů na místní úrovni (pojetí a metodika zapojení)"

Oba semináře na sebe tematicky navazují.

 

Účast na semináři je zdarma. Účastníci setkání obdrží na vyžádání potvrzení o absolvování semináře.

 

V rámci semináře bude distribuována nová publikace k tomuto tématu, jejímž autorem je přední český gerontolog a geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

 

Přihlásit se lze prostřednictvím registračního formuláře (kliknutím na příslušný termín semináře níže). Pokud se hlásíte jen na dopolední nebo odpolední část, uveďte to prosím při registraci.

 

Místo a termín konání vzdělávacích seminářů (registrace)

 • Olomouc - 15. října 2014
 • České Budějovice - 4. listopad 2014
 • Pardubice - 2. prosinec 2014
 • Praha - 13. leden 2015
 • Brno - 10. únor 2015
 • Ústí nad Labem - 10. březen 2015

 

Zvací dopis ředitele Diakonie ČCE

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha