Pocitové mapy  – nová služba Národní sítě Zdravých měst

Pocitové mapy  – nová služba Národní sítě Zdravých měst
3. 9. 2015

Národní síť zdravých měst ČR nabízí od září tohoto roku zdarma svým členům novou službu – tzv. „pocitovou mapu“. Ta vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) v rámci veřejného fóra Zdravého města, obce či kraje. Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.

Svou pocitovou mapu, vytvořenou v rámci Fóra Zdravého města, obdrží dané město či region v běžném kancelářském formátu, případně jako GIS vrstvu. Národní síť Zdravých měst také na příští rok připravuje vlastní mapový server, kde budou tyto mapy souhrnně k dispozici a bude je možné propojit s dalšími informacemi důležitými pro plánování a sledování situace ve městech, například v DataPlánu NSZM.

 

Nemůžete vyřešit problém stejnou myslí, která ho vytvořila.“ (Albert Einstein)

 

Výzkumy z posledních let ukazují, že politická participace skrze tradiční instituce klesá. Zároveň s tím však vzrůstá počet občanů, kteří na politice participují nějakým netradičním nebo nekonvenčním způsobem, např. skrze podpis petice apod. Nejde však o to, že by nekonvenční prostředky politické participace nahrazovaly tradiční způsob účasti na politickém dění. Obě formy participace, tj. tradiční i nekonvenční, se nevylučují.

Podíváme-li se na průzkumy veřejného mínění zjišťující důvěru v Parlament České republiky, prezidenta ČR či obecní zastupitelstva nebo na čísla, která ukazují volební účast v různých volbách, nepřekvapí nás, že se dozvíme, že volební účast i důvěra ve zmíněné instituce je nízká.

Politologové a sociologové se snaží porozumět dané situaci a přijít na to, co je příčinou, či spíše příčinami upadající důvěry v tradiční demokratické instituce a k jakým proměnám dochází. Zjištění, ke kterým dochází, jsou pro mnohé překvapivá. Nejde totiž o to, že by lidé přestali participovat na veřejném dění a ztratili zájem o dění v obci či ve státě, kde žijí. Naopak. Lidé si přejí podílet se na rozhodování o záležitostech, které se jich bezprostředně dotýkají, ale nikoliv pouze skrze tradiční demokratické instituce, např. volby, párkrát za několik let. Jednou z možností posílení participace je uplatnění konceptu geoparticipace a využití mentálních a pocitových map.

 

Viz více informací o tomto konceptu v publikaci GeoParticipace – jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?

 

  

Zdroj:  NSZM ČR, Katedra rozvojových studií UP, pocitovemapy.cz (foto: freeimages.com)

 

PÁNEK, Jiří et al. GeoParticipace: Jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 76 s. ISBN 978-80-244-4359-1.

 

 

Obrázek: Pocitová mapa Vodňan

• Cca 800 žáků vodňanských škol • Jak se cítíte ve Vašem městě?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: revodnany.cz, (prezentace Jiří Pánek)

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha