Počet osob zemřelých v LDN je v posledních deseti letech stabilní

Počet osob zemřelých v LDN je v posledních deseti letech stabilní
19. 2. 2014

V roce 2012 působilo u nás celkem 74 léčeben pro dlouhodobě nemocné (LDN) s kapacitou 7 204 lůžek, což odpovídá 6,8% lůžkového fondu. Z celkového počtu 74 LDN je 6 státních (5 přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví a 1 zřizováno Ministerstvem obrany), a 68 nestátních - z toho 13 spravováno kraji, 8 městem nebo obcí a 47 zařízení zřizováno jinou právnickou osobou nebo církví.

V průběhu roku 2012 bylo v LDN hospitalizováno více než 42 tisíc pacientů a zemřelo v nich celkem 8,3 tisíc osob. Průměrná ošetřovací v LDN ve srovnání s hospici je zhruba dvojnásobná, činila necelé dva měsíce (přesně 55 dnů). Počet zemřelých v LDN rostl zejména v 90 letech, zatímco v posledních deseti letech se příliš neměnil. Přestože počet hospitalizovaných v LDN se mezi lety 2000 a 2012 zvýšil o cca 10 tisíc, počet zemřelých se zvýšil jen minimálně (úmrtnost v těchto zařízeních tedy klesala). Zatímco v hospicích zemře 80% hospitalizovaných, v LDN je to zhruba 20 % hospitalizovaných. Počet zemřelých v LDN na tisíc hospitalizovaných se snížil z 300,7 v roce 1992 na 196,2 v roce 2012 (ÚZIS), zatímco v případě hospiců se zvýšil z 655,2 v roce 1997 na 804,4 v roce 2012. To může naznačovat jak změnu struktury pacientů, tak změnu profilace těchto typů zařízení.

Roste počet seniorů, kteří umírají v zařízeních pobytových sociálních služeb

Lidé umírají tam, kde žijí. Růst počtu seniorů v různých typech institucí se projevil nárůstem počtu zemřelých v těchto pobytových zařízeních. V léčebném ústavu nebo sociálním zařízení zemřelo v roce 2012 celkem téměř 17 tis. (16,9) osob, což je o 3,2 tis. (23 %) více než v roce 2007. U žen podíl zemřelých v léčebném ústavu nebo sociálním zařízení přesáhl 19 procent všech zemřelých v roce 2012. Téměř každá pátá žena tak zemřela v sociálním zařízení nebo léčebném ústavu.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v domovech pro seniory v roce 2012 zemřelo 9,5 tis. osob, tedy čtvrtina z obyvatel evidovaných na počátku daného roku. V domovech se zvláštním režimem zemřelo 2,8 tis. osob, což odpovídá necelé třetině uživatelů. Celkem v těchto zařízeních v roce 2012 zemřelo více než 12 tisíc osob. Statistika MPSV vypovídá o ukončení pobytu a využívání služby z důvodu úmrtí, nikoliv o faktickém místě úmrtí, které eviduje statistika ÚZIS.

Variabilita místa úmrtí v rámci území je dána zejména odlišnou dostupností a možností využívání jednotlivých typů zdravotních a sociálních služeb (WHO, 2004). Rozdíly mezi muži a ženami v místě úmrtí jsou významně ovlivněny také rozdílnou strukturou příčin úmrtí. U mužů jsou relativně častější akutní stavy a zejména pak úmrtí v důsledku vnějších příčin úmrtí jako jsou dopravní nehody, úrazy, sebepoškození, které jsou častější zejm. v mladším věku.

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha