Počet lidí, kteří zemřeli v hospici, se od roku 2000 více než ztrojnásobil

Počet lidí, kteří zemřeli v hospici, se od roku 2000 více než ztrojnásobil
19. 2. 2014

Od roku 1996, kdy u nás vznikl první hospic s kapacitou 30 lůžek, se podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) počet lůžkových zařízení pro paliativní péči zvýšil v roce 2012 na 16 hospiců. Celková kapacita činila 468 lůžek, což odpovídá 0,4 % celkového lůžkového fondu zdravotnických zařízení. Z celkového počtu 16 hospiců je 5 hospiců církevních, pouze u jedno zařízení je zřizovatelem obec. Největší počet lůžek je v Jihomoravském kraji (72) a Moravskoslezském kraji (60). Naopak nejméně lůžek je v kraji Pardubickém (27).

V uplynulých deseti letech přibylo celkem 10 hospiců. Nejvíce mezi roky 2004 až 2006, kdy se jejich počet téměř zdvojnásobil ze 7 na 13 zařízení. Od roku 2000 do roku 2012 vzrostl počet lůžek trojnásobně. Tomu odpovídal i růst počtu hospitalizovaných, kterých přibylo 2,8 krát. V hospicích podle ÚZIS v roce 2012 pracovalo 35 lékařů (přepočtený počet úvazků) a 196 zdravotnických pracovníků.

V průběhu roku 2012 bylo v hospicích hospitalizováno celkem 4 050 pacientů. Průměrná ošetřovací doba, tedy průměrná doba strávená v tomto typu zařízení, činila zhruba jeden měsíc (32 dnů). Ženy tvoří 55% hospitalizovaných. V roce 2012 zemřelo v hospici 3 258 osob, což je více než trojnásobek oproti stavu v roce 2000. Více než tři čtvrtiny osob bylo do hospice přijato na základě diagnózy nádorového onemocnění (dg. C00–D48) a necelá desetina z důvodu cévních mozkových příhod (dg. I60–I69 a I70). Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na lůžka hospicového typu v roce 2012 představovaly 146 mil. Kč (142 mil. Kč v roce 2011).

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha