Odborná komise MPSV připraví návrh rodinné politiky

Odborná komise MPSV připraví návrh rodinné politiky
4. 3. 2015

Hledat způsoby, kterými by se měly efektivně, dlouhodobě a udržitelně podporovat rodiny a zlepšovat jejich životní podmínky, bude Odborná komise pro rodinnou politiku, která na MPSV v současné době připravuje konkrétní návrhy. Bude se zabývat i systémem kvalitních služeb pro seniory a podpory pečujících, včetně takzvané sendvičové generace, pečující současně o seniory (stárnoucí rodiče) a děti.

Posláním Odborné komise složené nejen ze zástupců MPSV, ale i demografů, sociologů, ekonomů, lidí z neziskového sektoru, zástupců krajů, zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů, je nalezení shody na budoucím směřování podpory rodin v ČR. Cílem komise je vytváření jak krátkodobých, tak i středně a dlouhodobých návrhů opatření, které by měly najít širokou podporu napříč politickým spektrem a odbornou veřejností tak, aby byla zajištěna jejich kontinuita a dlouhodobá platnost.

Hlavními oblastmi zájmu komise je úprava péče o děti předškolního věku. Česku stále chybí dostatečná kapacita v zařízeních pro „předškoláky“. Cílem komise bude zlepšit koordinaci a nastavit transparentnější a efektivnější financování, které povede k lepší dostupnosti služeb péče o děti. Důležitou otázkou je i snazší sladění rodinného a pracovního života rodičů, které by odpovídalo požadavkům současné doby. S tím souvisí i nastavení mateřské a rodičovské dovolené.

Další z projednávaných témat je zajištění systému péče o seniory se sníženou soběstačností, a to opět dostupností kvalitních služeb. Komise se zabývala nově často diskutovanou otázku takzvané sendvičové generace, kdy péči o seniory v domácnosti z velké části vykonávají ženy, které se současně starají o své děti, což má negativní dopad na jejich pozici na trhu práce. Důležitou součástí je i práce na opatřeních, která mají zabránit zvyšování rizika ohrožení chudobou u rodin s dětmi. Přenastavení rodinných pojistných a nepojistných dávek nebo dalších daňových nástrojů ke zvýhodnění rodin.

Odborná komise navrhne i vhodná opatření k rozvoji rodinné politiky na úrovni regionů a obcí a stanoví základy pro intenzivnější spolupráci. Výstupy Odborné komise budou mít charakter „Zpráv o rodině“ a konečná verze bude předložena k projednání vládě ČR.

 

Zdroj: MPSV

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha