Od ledna 2015 se zvýší všechny druhy důchodů

11. 12. 2014

Od lednové splátky roku 2015 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2015. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. K 30. 9. 2014 ČSSZ vyplatila bezmála 3,5 milionu důchodů. Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží oznámení o jeho zvýšení.

Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září 2014 o tomto zvýšení rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 208/2014 Sb.

 

Příklad valorizace starobního důchodu

Pobírá-li v roce 2014 důchodce starobní důchod například 11 066 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2014), tvoří ho základní výměra 2 340 Kč a procentní výměra 8 726 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2015 se základní výměra zvýší o 60 Kč na 2 400 Kč, procentní výměra se zvýší o 1,6 %, tj. o 140 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 200 Kč. Od lednové splátky v roce 2015 tak bude náležet starobní důchod ve výši 11 266 Kč měsíčně.

 

Důchodová statistika (září 2014):

 

Průměrná výše

starobního důchodu

(v Kč)*)

Počet vyplácených důchodů

Počet důchodců

Výdaje na důchody

(v mld. Kč)

11 066,--

3 479 777

2 857 229

275,76

*) jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s důchody pozůstalostními

 

Zdroj: ČSSZ

 

NAZEV WEBU