Od ledna 2015 se zvýší všechny druhy důchodů

11. 12. 2014

Od lednové splátky roku 2015 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2015. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. K 30. 9. 2014 ČSSZ vyplatila bezmála 3,5 milionu důchodů. Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží oznámení o jeho zvýšení.

Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září 2014 o tomto zvýšení rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 208/2014 Sb.

 

Příklad valorizace starobního důchodu

Pobírá-li v roce 2014 důchodce starobní důchod například 11 066 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2014), tvoří ho základní výměra 2 340 Kč a procentní výměra 8 726 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2015 se základní výměra zvýší o 60 Kč na 2 400 Kč, procentní výměra se zvýší o 1,6 %, tj. o 140 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 200 Kč. Od lednové splátky v roce 2015 tak bude náležet starobní důchod ve výši 11 266 Kč měsíčně.

 

Důchodová statistika (září 2014):

 

Průměrná výše

starobního důchodu

(v Kč)*)

Počet vyplácených důchodů

Počet důchodců

Výdaje na důchody

(v mld. Kč)

11 066,--

3 479 777

2 857 229

275,76

*) jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s důchody pozůstalostními

 

Zdroj: ČSSZ

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha