Navrhněte, kdo obdrží cenu ministra zdravotnictví Makropulos 2014

Navrhněte, kdo obdrží cenu ministra zdravotnictví Makropulos 2014
4. 8. 2014

Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA udělí dne 1. října 2014 v Národním divadle v Praze u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos. Následovat bude benefiční představení opery Antonína Dvořáka Jakobín. Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické a právnické osoby, a to do 9. září 2014 na adresu Ministerstva zdravotnictví.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života. Přibývá zejména lidí, kteří se mimo jiné díky zkvalitnění zdravotních služeb a dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku. Nejrychleji rostla střední délka života v 90. letech minulého století, zejména u mužů. V tomto období se zvýšila o 4,1 let u mužů oproti 2,9 rokům u žen. Růst střední délky života byl rychlejší u mužů i v letech 1993-2013, kdy se zvýšil o 3,2 let na 75,2, u žen pak o 2,6 let na 81,1 let v roce 2013.

Cena Makropulos je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos tvoří umělecký předmět, symbolizující zaměření ocenění, a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč. Cena není určena pro fyzické osoby.

Návrhy lze zasílat do 9. září 2014 na Odbor zdravotních služeb, oddělení zdravotně sociálních služeb Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. Návrhy na udělení ceny mohou podle nařízení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 248, podávat fyzické a právnické osoby.

Pokud je navrhovatelem fyzická osoba, musí návrh obsahovat jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu navrhovatele a zdůvodnění návrhu. Pokud je navrhovatelem právnická osoba, musí návrh obsahovat její název a sídlo. Návrhy musí obsahovat název subjektu, který realizuje projekt navržený k udělení ceny, adresu místa, kde je projekt uskutečňován a  zdůvodnění návrhu.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha