Muži mají v průměru o 2 200 Kč vyšší důchod než ženy

Muži mají v průměru o 2 200 Kč vyšší důchod než ženy
17. 9. 2014

Průměrná výše starobního důchodu k 30. 6. 2014 činila 11 050 Kč, z toho u mužů 12 237 Kč a u žen 10 028 Kč (jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s důchody pozůstalostními). Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činil průměrně 10 274 Kč, pro invaliditu druhého stupně 6 678 Kč a prvního stupně 5 964 Kč. Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7 247 Kč, vdovecký důchod 6 284 Kč a sirotčí důchod 5 685 Kč. Na dávkách důchodového pojištění bylo v prvním pololetí 2014 vyplaceno 180,76 miliardy Kč, z toho 80,7 % tvořily výdaje na starobní důchody.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala v ČR na konci června letošního roku 2 866 146 důchodců, kterým vyplácela důchody starobní, invalidní, pozůstalostní. Z celkového počtu důchodců pobíralo starobní důchod 2 353 691 osob. To znamená, že na jednoho starobního důchodce připadalo 2,1 poplatníka. Podle údajů ČSSZ je počet poplatníků na jednoho starobního důchodce poslední 3 roky stabilní a pohybuje se na úrovni 2,1.

Z počtu starobních důchodů, které ČSSZ začala vyplácet v průběhu ledna až června 2014, bylo více než 26 % předčasných starobních důchodů. ČSSZ rozhodovala o důchodech v průměru za 37 dnů v období leden až červen 2014. Delší dobu řízení vykazovaly invalidní důchody (cca 56 dnů), kde vlastnímu rozhodnutí o nároku na důchod předchází posouzení zdravotního stavu. Za prvních šest měsíců lidé podali 112 612 nových žádostí o důchod.

Ke stejnému datu vyplatila ČSSZ celkem 3 488 957 důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních. Kromě toho ČSSZ vyplácela důchody 82 432 důchodcům do zahraničí, a to do 87 zemí světa.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha