MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory
29. 8. 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. Zařízení, o kterém informovala média, není oprávněno poskytovat sociální služby a ministerstvu nebylo známo.

Potřebujete-li péči pro sebe nebo svého blízkého v seniorském věku, pak:

 1. Nechoďte do zařízení, které není registrovanou sociální službou, může to ohrozit kvalitu péče o Vás či Vašeho blízkého a navíc můžete platit více, než musíte a ani nebudete vědět za co.
 2. Potřebujete-li sociální službu pro sebe nebo svého blízkého, obraťte se na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.
 3. Vyhledáte-li  si  sám  sociální  službu,  ověřte  si  ve  veřejném  registru  poskytovatelů (elektronickém systému na internetu  zde:) či v systému vašeho kraje, zda se jedná o registrovaného poskytovatele (má oprávnění takové služby poskytovat), případně se se žádosti o tuto informaci obraťte opět na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.
 4. Zjistěte si, kam jdete nebo kam posíláte svého blízkého. Nejlépe si službu prohlédněte či si zkuste zjistit reference ve svém okolí; nespoléhejte se pouze na informace na letácích či webových stránkách; u registrovaného poskytovatele se vždy o klienty musí starat kvalifikovaný personál.
 5. U registrovaného poskytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu, kde je vždy minimálně uvedeno, kolik služba stojí, kde je poskytována, včetně možností ukončení smlouvy.
 6. Smlouvu si řádně prostudujte, případně se poraďte se svými blízkými nebo sociálním pracovníkem na obecních úřadech s rozšířenou působností; U registrovaného poskytovatele můžete platit maximálně toto: 

  Ubytování

  Strava

  Péče

  210 Kč za den

  170 Kč za celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel

  Podle přiznaného stupně příspěvku na péči – tedy:

  I. 800 Kč

  II. 4 000 Kč

  III. 8 000 Kč

  IV. 12 000 Kč

 7. Z Vašich příjmů nebo příjmů Vašeho blízkého, který chce službu využít, je registrovaný poskytovatel povinen Vám ponechat 15 procent pro Vaše další potřeby a je tedy povinen úhradu poměrně snížit; Poskytovatel se může s Vašimi blízkými dohodnout na spoluúčasti, ovšem vždy maximálně do výše stanovené v tabulce. 
 8. Poskytovatel Vám může nabídnout další služby navíc nebo tyto služby zprostředkovat (například kadeřníka, pedikéra); služby můžete nebo nemusíte využít a budou Vám vždy zvlášť řádně vyúčtovány. 
 9. Poskytovatel Vás nemůže nutit odevzdat majetek či zpřístupnit bankovní účet Váš nebo Vašich blízkých k jeho volnému nakládání.
 10. U registrovaného poskytovatele máte možnost se vždy obrátit se stížností na kvalitu poskytované služby a touto stížností se musí vždy poskytovatel zabývat a v písemné podobě Vás informovat o řešení dané stížnosti. Pokud nejste se službou spokojeni, můžete ji podle smlouvy vypovědět a odejít.

 

Mezi další opatření Ministerstva práce a sociálních věcí patří:

 • zintenzivnění metodického vedení krajských úřadů – registrujících orgánů při udělování sankcí neregistrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Součástí tohoto procesu musí být spolupráce s Úřadem práce ČR, který je oprávněn kontrolovat využívání příspěvku na péči, respektive zajištění rozsahu péče dle stupně závislosti;
 • apelování na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, aby v situaci, kdy není občanovi poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jeho život nebo zdraví, zajistit poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu (povinnost upravená v § 92 zákona o sociálních službách);
 • již nyní úřady práce, když při kontrolní činnosti zjistí, že se v takovém zařízení nacházejí osoby s ustanoveným opatrovníkem, informují opatrovníka o skutečnosti, že se jedná o neregistrovanou službu a zprostředkovávají spolupráci s obecním úřadem obce s rozšířenou působností za účelem zajištění sociální služby ve smyslu § 92 písm. a) zákona o sociálních službách;
 • krajské úřady jako správní orgány budou instruovány, aby v rámci své kontrolní činnosti informovaly další odpovědné instituce, např.: živnostenské úřady, Policie ČR, krajské hygienické stanice, inspektoráty práce a stavební úřady.

 

Zdroj: MPSV

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha