MPSV pořádá 1. prosince 2014 v Brně konferenci "Vývoj sociálních služeb ve srovnání se zahraničím"

20. 11. 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v pondělí 1. prosince 2014 v hotelu Voroněž v Brně konferenci s názvem Vývoj sociálních služeb ve srovnání se zahraničím. Zaměří se na zásadní oblasti v systému poskytování sociálních služeb, které jsou řešeny v projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. Smyslem konference je vytvořit prostor pro diskuzi v tématech efektivity, kvality, financování sociálních služeb a role sociálního pracovníka v tomto systému ve srovnání s mezinárodními zkušenostmi.

Účastníci:

Konference je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb a odborné veřejnosti.

Témata:

 • Historie a vývoj kvality sociálních služeb a zkušenosti se zahraničím
 • Uniformita versus flexibilita v poskytování sociálních služeb – izraelská praxe
 • Financování sociálních služeb v ČR a srovnání se zahraničím
 • Komunitní práce a výchova k občanství v kontextu sociálních služeb
 • Role sociálního pracovníka v sociálních službách

Registrace: 

Přihlášení na konferenci je možné do 24. 11. 2014 prostřednictvím online formuláře na adrese http://podporaprocesu.cz/konference-brno/. Vstup na akci je zdarma.

Program: 

 • 9.00 - 10.00 Prezence
 • 10.00 - 10.15 Úvodní slovo, Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • 10.15 – 11.00 Historie a vývoj kvality sociálních služeb a zkušenosti se zahraničím, (Igor Tomeš – Univerzita Karlova v Praze)
 • 11.00 - 11.20 Přestávka
 • 11.20 - 12.05 Uniformity versus Flexibility in the Operation of Social Services – izraelská praxe (Yekoutiel Sabah - Ministerstvo sociálních věcí a služeb Státu Izrael)
 • 12.05 - 13.15 Oběd
 • 13.15 - 14.00 Financování sociálních služeb v ČR (Eva Kislingerová, Hana Scholleová – Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • 13.15 - 14.00 Workshop: Uniformity versus Flexibility Issue – izraelská praxe (Yekoutiel Sabah - Ministerstvo sociálních věcí a služeb Státu Izrael)
 • 14.00 – 14.45 Komunitní práce a výchova k občanství v kontextu sociálních služeb (Miroslav Kappl – Univerzita Hradec Králové)
 • 14.45 - 15.05 Přestávka
 • 15.05 - 15.50 Role sociálního pracovníka v sociálních službách (Petr Antoni - Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci)
 • 15.50 - 16.00 Závěrečné slovo, Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Jan Vrbický

 

Program a další informace ke stažení:

Program a další informace ke konferenci (762.4 KB).

 
Zdroj: SMO ČR

 

 

NAZEV WEBU