Konference "Podpora pečujících osob" (3.6.2015, Ostrava)

30. 3. 2015

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a NRZP Moravskoslezského kraje pořádá konferenci na téma Podpora pečujících osob. Konference se uskuteční 3. června 2015 od 11:00 hod. v sále krajského zastupitelstva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Konference si klade za cíl upozornit na nejvíce palčivé otázky pečujících osob a nalézt, či navrhnout možná řešení. Vstup na konferenci je zdarma.  V PŘÍPADÉ ZÁJMU se prosím hlaste na: ostrava@nrzp.cz, tel. 736 234 871.

 

PROGRAM KONFERENCE:

10:30 – 11:00 hod. Prezence účastníků

11:00 – 11:15 hodÚvodní slovo

- zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

- Mgr. Zuzana Kašpárková, Ph.D., Poradna NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj

11:15 – 11:45 hod. Podpora pečujících osob

Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

11:45 – 12:15 hod.  Podpora pečujících osob (zkušenosti z projektu „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“)

JUDr. Marie Madejová, projektová manažerka, Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s.

12:15 – 12:45 hod. 

1. Podpora osobních asistentů

2. Podpora blízkého okolí lidí ztrácejících soběstačnost

paní Kateřina Pincová, Asociace pro osobní asistenci  z.s.

12:45 – 13:00 hod. Význam odborného sociálního poradenství jako podpora pro pečující osoby

Mgr. Markéta Dunděrová, Poradna NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj

13:00 – 13:45 hod. PŘESTÁVKA s občerstvením

13:45 – 14:00 hod"Neformální pečovatelé nemají na růžích ustláno…“

Ing. Jindra Dienstbierová, hlavní projektový manažerFond dalšího vzdělávání MPSV ČR

14:00 – 14:15 hod. Podpora pečujících osob z pohledu rodičů autistického syna

Ing. Vladimír Sliwka, OS AUTISTIK

14:15 – 14:45 hod. Evropské kontexty podpory pečujícím

Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra sociálních věd

14:45 – 15:00 hod. Jak Charita Ostrava pomáhá pečujícím

Mgr. Markéta Štěpánová, vedoucí Charitní hospicové poradny

15:00 – 15:15 hod. Osobní asistence – služba pro uživatele i jejich blízké

Bc. Helena Fejkusová, ředitelka, Podané ruce – osobní asistence

15:15 – 16:00 hod  Diskuse

16:00 hod.  Ukončení konference, poděkování, závěr

 

Účast na konferenci je zdarma.  Prostory jednání jsou bezbariérové. Zajištěn je simultánní přepis, tlumočení do ZJ. O přestávce je zajištěno pro všechny účastníky, jež potvrdili závazně Návratku, občerstvení.

 

Vaši účast laskavě potvrďte závazně návratkou do 15. 5. 2015 na e-mailové adrese ostrava@nrzp.cz,  nebo klasickou poštou na adresu: NRZP ČR, 30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava.

 

V případě převisu zájmu účastníků si organizátoři vyhrazují právo upřednostnit poskytovatele sociálních služeb   a subjekty, které se věnují lidem se zdravotním postižením.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Za organizátory:

Mgr. Daniel Rychlik                                                                            Mgr. Zuzana Kašpárková, Ph.D.

vedoucí odboru sociálních věcí                                                          vedoucí regionálního pracoviště

Krajský úřad Moravskoslezského kraje                                                NRZP Moravskoslezského kraje

 

Zdroj: Helpnet.cz

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha