K diskusi o zdravotních sestrách

K diskusi o zdravotních sestrách
9. 9. 2014

Diskuse, kterou vyvolal článek v MF dnes, o postavení a vzdělání zdravotních sester a jejich ochotě poskytovat osobní péči, a o tom, jakou roli v tom hraje vysokoškolské vzdělání, pokračuje. V článku pro Medical Tribune (viz níže) se k tématu vyjádřila Mgr. Jana Pastuchová (ANO), poslankyně a členka poslaneckého výboru pro zdravotnictví a Mgr. Ivana Eckelová, která pracuje jako všeobecná sestra a zároveň působí jako externí pedagog na Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství na lékařské fakultě.

Mgr. Ivana Eckelová k tomuto tématu uvádí: „Nemyslím si, že vysokoškolsky vzdělané sestry touží pouze po manažerských pozicích, a ani se s tím v praxi nesetkávám. Naopak mám zkušenost, a nechci se tím to názorem dotknout sester se středoškolským vzděláním, že vysokoškolsky vzdělané sestry lépe přijímají změny, jsou zvídavé, otevřené, častěji a více se sebevzdělávají, a nejen proto, aby splnily nezbytný počet kreditů v rámci povinnosti celoživotního vzdělávání“.

„Problematika, zda na vedoucí funkce mají nárok pouze vysokoškolsky vzdělané sestry, nepochybně odpadne, až se navýší počet vysokoškolsky vzdělaných sester a vedoucí pozice přirozeně obsadí ty manažersky schopnější. Nicméně je určitě namístě studentům ošetřovatelství v průběhu přípravy na jejich budoucí povolání zdůraznit, že i přes obrovské množství získaných vědomostí je základem kvalitní ošetřovatelské péče o nemocné schopnost empatické komunikace a profesionální a citlivé uspokojování základních lidských potřeb včetně osobní hygieny či asistence při příjmu potravy. A samozřejmě administrativní práce velmi přibylo, mnohdy zbytečně. Ale zase ubylo mnoho jiných činností, které dříve sestry musely vykonávat – většina zdravotnického materiálu je na jedno použití, sestry nepřipravují stravu nemocným, přibylo rehabilitačních pracovníků a pomocného personálu. Nepochybně bude přínosné vyslechnout připomínky a návrhy z terénu a malých nemocnic a dle výsledků z praxe pozměnit nejen systém vzdělávání, jen se obávám, aby se nesnížila podpora sester, které se chtějí dále vzdělávat a v průběhu své praxe absolvovat specializační studia,“ shrnuje Mgr. Eckelová.

 

Poslankyně a členka poslaneckého výboru pro zdravotnictví Mgr. Jana Pastuchová (ANO), která zároveň pracuje jako zdravotnický záchranář, chce debatu o nelékařských pracovnících a případné novele zdravotnické legislativy přenést na půdu Poslanecké sněmovny.

 

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu Medical Tribune

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha