K diskusi o zdravotních sestrách

K diskusi o zdravotních sestrách
9. 9. 2014

Diskuse, kterou vyvolal článek v MF dnes, o postavení a vzdělání zdravotních sester a jejich ochotě poskytovat osobní péči, a o tom, jakou roli v tom hraje vysokoškolské vzdělání, pokračuje. V článku pro Medical Tribune (viz níže) se k tématu vyjádřila Mgr. Jana Pastuchová (ANO), poslankyně a členka poslaneckého výboru pro zdravotnictví a Mgr. Ivana Eckelová, která pracuje jako všeobecná sestra a zároveň působí jako externí pedagog na Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství na lékařské fakultě.

Mgr. Ivana Eckelová k tomuto tématu uvádí: „Nemyslím si, že vysokoškolsky vzdělané sestry touží pouze po manažerských pozicích, a ani se s tím v praxi nesetkávám. Naopak mám zkušenost, a nechci se tím to názorem dotknout sester se středoškolským vzděláním, že vysokoškolsky vzdělané sestry lépe přijímají změny, jsou zvídavé, otevřené, častěji a více se sebevzdělávají, a nejen proto, aby splnily nezbytný počet kreditů v rámci povinnosti celoživotního vzdělávání“.

„Problematika, zda na vedoucí funkce mají nárok pouze vysokoškolsky vzdělané sestry, nepochybně odpadne, až se navýší počet vysokoškolsky vzdělaných sester a vedoucí pozice přirozeně obsadí ty manažersky schopnější. Nicméně je určitě namístě studentům ošetřovatelství v průběhu přípravy na jejich budoucí povolání zdůraznit, že i přes obrovské množství získaných vědomostí je základem kvalitní ošetřovatelské péče o nemocné schopnost empatické komunikace a profesionální a citlivé uspokojování základních lidských potřeb včetně osobní hygieny či asistence při příjmu potravy. A samozřejmě administrativní práce velmi přibylo, mnohdy zbytečně. Ale zase ubylo mnoho jiných činností, které dříve sestry musely vykonávat – většina zdravotnického materiálu je na jedno použití, sestry nepřipravují stravu nemocným, přibylo rehabilitačních pracovníků a pomocného personálu. Nepochybně bude přínosné vyslechnout připomínky a návrhy z terénu a malých nemocnic a dle výsledků z praxe pozměnit nejen systém vzdělávání, jen se obávám, aby se nesnížila podpora sester, které se chtějí dále vzdělávat a v průběhu své praxe absolvovat specializační studia,“ shrnuje Mgr. Eckelová.

 

Poslankyně a členka poslaneckého výboru pro zdravotnictví Mgr. Jana Pastuchová (ANO), která zároveň pracuje jako zdravotnický záchranář, chce debatu o nelékařských pracovnících a případné novele zdravotnické legislativy přenést na půdu Poslanecké sněmovny.

 

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu Medical Tribune

 

NAZEV WEBU