Jaké jsou možnosti informačních a asistivních technologií v péči o seniory?

Jaké jsou možnosti informačních a asistivních technologií v péči o seniory?
10. 11. 2014

Dne 5. listopadu 2014 uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí seminář zaměřený na další rozvoj služeb asistovaného života pro seniory. Prezentace ze semináře je možné stáhnout na stránkách MPSV.

Asistivní technologie nejenže zvyšují soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, ale umožňují jim také prodloužení života v jejich domácím prostředí - v okruhu jejich blízkých. Na jedné straně tak mohou asistivní technologie napomoci zlepšení kvality života uvedených osob, zároveň však na straně druhé mohou přispět i k lepšímu využívání prostředků vynakládaných na sociální a zdravotní služby.

Semináře se zúčastnili jak zástupci dotčených resortů, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra, tak i zástupci odborné veřejnosti a akademické sféry, jakož i zástupci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

 

V rámci semináře se diskutovalo o tématech spojených s vazbou na asisitivní technologie, jako např.

  • procesy v sociálních službách ve vztahu k asistivním technologiím,
  • asistivní technologie v programech EU,
  • podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti asistivních technologií pro seniory,
  • tísňová péče, jako základ asistovaného života,
  • perspektivy asistivních technologií,
  • telemedicína a asistivní technologie pro praxi,
  • Evropské inovační partnerství v oblasti Aktivního a zdravého stárnutí,
  • činnost referenčního místa v České republice,
  • etické rozměry asistivních technologií,
  • či integrace asistenčních technologií ve vztahu k úspoře investic aj.

 

Prezentace ke stažení.

 

Zdroj: MPSV

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha