Jaké jsou možnosti informačních a asistivních technologií v péči o seniory?

Jaké jsou možnosti informačních a asistivních technologií v péči o seniory?
10. 11. 2014

Dne 5. listopadu 2014 uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí seminář zaměřený na další rozvoj služeb asistovaného života pro seniory. Prezentace ze semináře je možné stáhnout na stránkách MPSV.

Asistivní technologie nejenže zvyšují soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, ale umožňují jim také prodloužení života v jejich domácím prostředí - v okruhu jejich blízkých. Na jedné straně tak mohou asistivní technologie napomoci zlepšení kvality života uvedených osob, zároveň však na straně druhé mohou přispět i k lepšímu využívání prostředků vynakládaných na sociální a zdravotní služby.

Semináře se zúčastnili jak zástupci dotčených resortů, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra, tak i zástupci odborné veřejnosti a akademické sféry, jakož i zástupci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

 

V rámci semináře se diskutovalo o tématech spojených s vazbou na asisitivní technologie, jako např.

  • procesy v sociálních službách ve vztahu k asistivním technologiím,
  • asistivní technologie v programech EU,
  • podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti asistivních technologií pro seniory,
  • tísňová péče, jako základ asistovaného života,
  • perspektivy asistivních technologií,
  • telemedicína a asistivní technologie pro praxi,
  • Evropské inovační partnerství v oblasti Aktivního a zdravého stárnutí,
  • činnost referenčního místa v České republice,
  • etické rozměry asistivních technologií,
  • či integrace asistenčních technologií ve vztahu k úspoře investic aj.

 

Prezentace ke stažení.

 

Zdroj: MPSV

 

NAZEV WEBU