Institut zahájil kampaň na podporu důstojného stárnutí

8. 2. 2015

Institut důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické (IDS) zahájil v Praze kampaň s názvem „Pořád jsem to já“ s cílem rozšířit ve společnosti nový pohled na stáří a stárnutí. V rámci ní Institut navázal spolupráci s herečkou Táňou Fischerovou a kytaristou Štěpánem Rakem, které nyní oba můžeme vidět na plakátech v centru hlavního města a ve vagonech metra na trase A a B.

Hlavním cílem kampaně je upozornit na skutečnost, že stáří neodmyslitelně patří k životu a člověk ani jako starý neztrácí svou celoživotní identitu. „Důležité pro spokojenost a sebeúctu ve stáří je i zachování osobní identity, nezlomení životního příběhu, to, co lze vyjádřit slovy „pořád jsem to já“ – já i ve stáří, i v nemoci, i v neštěstí – stále žiji týž svůj životní příběh. Je třeba držet svou úroveň a ani ve svízelných podmínkách nerezignovat,“ komentuje potřebnost kampaně geriatr a gerontolog MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. „Doufáme, že plakáty napomůžou lidem začít vnímat stáří odlišným způsobem, ne jako stigma, ale jako zcela přirozenou součást života, kterou lze prožít důstojně a naplno,“ dodává Ing. Hana Řezáčová, ředitelka Institutu důstojného stárnutí.

„Pořád jsem to já“ je další akcí Diakonie ČCE, která propaguje lidský a přívětivý postoj ke stáří a stárnutí. Veškeré projekty a mediálních kampaně (např. stejnojmenné Pořád jsem to já (2005), Bydlení seniorů (2008-9) nebo Otevřeno seniorům (2011)) se snaží upozornit společnost na stereotypy, předsudky a mnohdy nepřátelskou atmosféru vůči stáří a stárnutí. Projekty všemi činnostmi usilují o zvýšení povědomí o problematice seniorského věku a chtějí svým působením přispět ke změně společenského klimatu i k vytváření prostředí přívětivého seniorům. Systematicky se těmito aktivitami nyní zabývá právě Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE.

Institut důstojného stárnutí DČCE (www.dustojnestarnuti.cz) se věnuje problematice stáří, stárnutí a umírání z mezioborového a interprofesionálního pohledu. Ve spolupráci se zástupci veřejné správy, samosprávy, odborné veřejnosti a poskytovateli zdravotních a sociálních služeb usiluje o zvýšení dostupnosti a efektivního financování integrovaných zdravotně-sociálních služeb a podporu důstojného stárnutí a umírání v komunitě.

 

Tisková zpráva 275.2 KB

 

 

NAZEV WEBU