Institut zahájil kampaň na podporu důstojného stárnutí

8. 2. 2015

Institut důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické (IDS) zahájil v Praze kampaň s názvem „Pořád jsem to já“ s cílem rozšířit ve společnosti nový pohled na stáří a stárnutí. V rámci ní Institut navázal spolupráci s herečkou Táňou Fischerovou a kytaristou Štěpánem Rakem, které nyní oba můžeme vidět na plakátech v centru hlavního města a ve vagonech metra na trase A a B.

Hlavním cílem kampaně je upozornit na skutečnost, že stáří neodmyslitelně patří k životu a člověk ani jako starý neztrácí svou celoživotní identitu. „Důležité pro spokojenost a sebeúctu ve stáří je i zachování osobní identity, nezlomení životního příběhu, to, co lze vyjádřit slovy „pořád jsem to já“ – já i ve stáří, i v nemoci, i v neštěstí – stále žiji týž svůj životní příběh. Je třeba držet svou úroveň a ani ve svízelných podmínkách nerezignovat,“ komentuje potřebnost kampaně geriatr a gerontolog MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. „Doufáme, že plakáty napomůžou lidem začít vnímat stáří odlišným způsobem, ne jako stigma, ale jako zcela přirozenou součást života, kterou lze prožít důstojně a naplno,“ dodává Ing. Hana Řezáčová, ředitelka Institutu důstojného stárnutí.

„Pořád jsem to já“ je další akcí Diakonie ČCE, která propaguje lidský a přívětivý postoj ke stáří a stárnutí. Veškeré projekty a mediálních kampaně (např. stejnojmenné Pořád jsem to já (2005), Bydlení seniorů (2008-9) nebo Otevřeno seniorům (2011)) se snaží upozornit společnost na stereotypy, předsudky a mnohdy nepřátelskou atmosféru vůči stáří a stárnutí. Projekty všemi činnostmi usilují o zvýšení povědomí o problematice seniorského věku a chtějí svým působením přispět ke změně společenského klimatu i k vytváření prostředí přívětivého seniorům. Systematicky se těmito aktivitami nyní zabývá právě Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE.

Institut důstojného stárnutí DČCE (www.dustojnestarnuti.cz) se věnuje problematice stáří, stárnutí a umírání z mezioborového a interprofesionálního pohledu. Ve spolupráci se zástupci veřejné správy, samosprávy, odborné veřejnosti a poskytovateli zdravotních a sociálních služeb usiluje o zvýšení dostupnosti a efektivního financování integrovaných zdravotně-sociálních služeb a podporu důstojného stárnutí a umírání v komunitě.

 

Tisková zpráva 275.2 KB

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha