Hlavní město zakládá síť bezplatných seniorských akademií umění a kultury

Hlavní město zakládá síť bezplatných seniorských akademií umění a kultury
25. 8. 2015

Rada hlavního města Prahy na úterním zasedání schválila založení sítě Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy. Volnočasové umělecké aktivity pro zájemce z řad osob v důchodovém věku zajistí od října celkem šest základních uměleckých škol na území celé metropole. Ke tříletému vzdělávání se mohou zájemci hlásit v průběhu září na jednotlivých základních uměleckých školách. Po jednání rady to uvedla radní pro školství a sociální politiku Irena Ropková.

/zpráva z 28. jednání Rady hl. m. Prahy 25. srpna 2015/

Senioři v hlavním městě se budou moci již brzy věnovat zdarma ve svém volném čase kultuře a umění,“ uvedla radní Ropková. „Dosavadní zkušenosti s otevřením Základní umělecké školy na Trhanovském náměstí v Praze 10 seniorům ukázala, že je o tuto službu velký zájem. Proto jsme přistoupili k rozšíření akademie po celém hlavním městě.

Seniorské akademie umožní seniorům prostřednictvím komplexního uměleckého vzdělávání věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci či divadlu, a to bez nutnosti procházet přijímacím řízením či jakkoliv prokazovat či průběžně ověřovat své nadání a dosažené výsledky. „Cílem ojedinělého projektu je podnítit v seniorech zájem o aktivní trávení volného času a seberealizaci, zapojit je do kulturního a sociálního života v metropoli a rovněž posílit jejich duševní i fyzickou kondici, k čemuž umění a kultura výrazně pomáhají. Akademie vhodným způsobem doplní stávající síť sociálních služeb o nástroj zkvalitňování života osob v důchodovém věku.“ vysvětluje Ropková.

Do nově zřízené sítě seniorských akademií dnes radní zařadili Základní uměleckou školu Adolfa Voborského v Praze 4, Základní uměleckou školu Jižní Město v Praze 4, Základní uměleckou školu ve Štefánikově ulici v Praze 5, Základní uměleckou školu Charlotty Masarykové v Praze 6, Základní uměleckou školu v Bajkalské ulici v Praze 10 a rovněž Základní uměleckou školu na Trhanovském náměstí v Praze 10. „V horizontu tří let počítáme s rozšířením sítě o další základní umělecké školy, pokud bude ze strany veřejnosti i těchto institucí zájem,“ doplňuje Ropková.

Akademie však pomůže nejen seniorům, ale rovněž i lektorům, kterým umožní další profesní růst a získání zcela nových pracovních zkušeností, a v neposlední řadě také žákům základních uměleckých škol. „Žáci se dostanou do pravidelného kontaktu se seniory a budou vedeni k úctě ke starším lidem. Projekt podpoří mezigenerační solidaritu a komunikaci. V neposlední řadě projekt rovněž umožní efektivní využití budov, v nichž základní umělecké školy sídlí, neboť provoz seniorské akademie bude realizován zejména v dopoledních hodinách, kdy se žáci účastní vzdělávání v běžných školách,“ vysvětluje Ropková.

Rada hlavního města Prahy plní konkrétní závazky vyplývající z programového prohlášení. Konkrétně se jedná o závazek podpořit projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání seniorů a dalších obyvatel hlavního města Prahy a rovněž závazek prosazovat plnohodnotný a důstojný život v seniorském věku a nezbytnou vzájemnou mezigenerační solidaritu.

 

Zdroj: praha.eu (foto: freeimages.com)

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha