Diváky Jednoho světa zajímala péče o seniory a sociální služby

Diváky Jednoho světa zajímala péče o seniory a sociální služby
12. 3. 2015

V rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který každoročně pořádá humanitární organizace Člověk v tísni, byl letos promítán i film Chmurné časy. V autobiografickém vyprávění sama režisérka filmu řeší otázku, zda se má starat o těžce nemocnou matku v Paraguayi i za cenu ztráty práce a soukromého života ve Švýcarsku, kde bydlí s přítelem. Krizová situace nastává v momentě, kdy již sama nezvládá finančně ani psychicky péči o matku a zvažuje její umístění do domova důchodců. Film formou osobní výpovědi otevírá otázku - do jaké míry se může člověk snažit starat o těžce nemocného příbuzného, aniž by to narušilo jeho osobní integritu a zdraví. Zda není umístění příbuzného do domova důchodců zřeknutím se zodpovědnosti a řeší zde i téma mezigeneračního soužití.

Panelové diskuse následující po projekci se kromě lidí z neziskových organizací (Sue Ryder, Alzheimer Nadační fond) účastnili i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová podotkla, že film ukázal, jak je problematika péče o seniory podobná na celém světě. „Péče o vážně nemocného člena rodiny nebo seniora je převážně záležitostí žen, které se v řadě případů ještě musí starat o své nezaopatřené děti a skloubit vše s prací,“ říká Zuzana Jentschke Stőcklová.

Náměstkyně představila divákům v rámci diskuse nejen dlouhodobější plány ministerstva na zlepšení situace, ale i konkrétní kroky, které již nasměrovaly potřebné finance na vybudování nových míst v domovech pro seniory, komunitní péči v obcích nebo lepší dostupnost sociálních služeb. Vysvětlila možnosti využití služeb, mezi něž patří například denní stacionáře, odlehčovací služby apod., které umožní rodinám péči o seniory v přirozeném domácím prostředí po co nejdelší dobu. Hovořila i o záměru zavést takzvanou pečovatelskou dovolenou, kdy by si člověk pečující o svého těžce nemocného blízkého, mohl domluvit se svým zaměstnavatelem krátkodobé uvolnění z práce nebo na nějakou formu flexibilního úvazku.

„Lidé se nesmí bát využívat profesionální sociální služby. Rozhodně by neměli situaci, kdy se nemohou nebo neumějí sami plně postarat o svého příbuzného, brát jako svoje selhání,“ uvedl na závěr debaty ředitel odboru sociálních služeb MPSV David Pospíšil.

 

Zdroj: MPSV

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha