Diakonie a Svaz měst a obcí uzavřely memorandum o partnerství a spolupráci

Diakonie a Svaz měst a obcí uzavřely memorandum o partnerství a spolupráci
20. 5. 2015

Dne 13. května 2015 podepsali ředitel Diakonie Mgr. Petr Haška a předseda a ředitel Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) Ing. Dan Jiránek memorandum o partnerství a spolupráci. Oba subjekty považují za důležité zlepšovat kvalitu a dostupnost sociáních a zdravotních služeb a uznávají fakt, že obce a místní samospráva, stejně jako církve a neziskové organizace, jejich iniciativa a vzájemná spolupráce jsou zásadní pro rozvoj občanské společnosti a zlepšování kvality života.

Důležitým posláním a cílem účastníků memoranda je podpora a ochrana znevýhodněných a zranitelných obyvatel (například osob se sníženou soběstačností, osob ohrožených sociálním vyloučením a dalších skupin) prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb a dalších aktivit a opatření napomáhajících prosazování a hájení zájmů a práv občanů.

Účastníci memoranda deklarují zájem spolupracovat zejména v následujících oblastech:

  • spolupráce na projektech v sociální a zdravotní oblasti a dalších aktivitách v oblasti působnosti účastníků memoranda, včetně pilotních projektů k zavádění nových modelů a forem poskytování sociálních a zdravotních služeb
  • připravenost obcí na demografické změny vytvářením kapacit, posilováním postavení samospráv, církví a neziskových organizací a vhodných podmínek financování a poskytování sociálních, zdravotních a dalších služeb s cílem zvýšení jejich kvality a dostupnosti
  • vzdělávání zastupitelů a pracovníků místních samospráv, včetně pracovníků sociálních a zdravotních služeb, v oblastech v působnosti účastníků memoranda
  • výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v sociální a zdravotní oblasti při plánování sociálních a zdravotních služeb a spolupráce na tvorbě nových modelů komunitních sociálních a zdravotních služeb, včetně jejich financování a plánování
  • konzultace stanovisek k návrhům legislativních i nelegislativních změn, koncepčních dokumentů a dalších materiálů v oblastech působnosti účastníků memoranda, zejména v oblasti sociálních a zdravotních služeb s cílem vzájemné podpory při prosazování stanovisek účastníků memoranda
  • podpora při přípravě návrhů legislativních změn, které mají dopad na místní samosprávu, církve a neziskové organizace a plnění cílů účastníků memoranda
  • předávání informací o činnosti a aktivitách účastníků memoranda, zejména v sociální a zdravotní oblasti, mj. prostřednictvím ad hoc účasti na jednáních pracovních orgánů a skupin účastníků memoranda, např. vzájemné informování se o konferencích, seminářích, charitativních akcích apod. pořádaných účastníky memoranda nebo jejich partnery
  • vzájemná podpora při propagaci odborných a dalších aktivit a událostí, šíření publikací a informací o aktivitách prostřednictvím webových stránek, tiskovin, komunikace s členskými organizacemi atd.


Diakonie ČCE je druhou největší nevládní organizací v České republice poskytující sociální a zdravotní služby a podporu zranitelným a znevýhodněným skupinám. Poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby v rámci více než 110 zařízení a zaměstnává více než 1 500 zaměstnanců a 1 000 dobrovolníků.

Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR.

Memorandum ke stažení. (dokument Adobe PDF)Memorandum ke stažení.Foto: freeimages.com

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha