podpora rozvoje komunitních služeb

Dvouletý projekt vznikl a byl realizován s cílem podpořit rozvoj nových, zejména komunitních konceptů péče a zlepšit provázanost jednotlivých aktérů, oblastí a systémů péče, tj. zaplnit prázdná místa v této oblasti.