Efektivní nastavení politiky stárnutí a systému integrovaných podpůrných služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností na místní úrovni

Cílem projektu je ověřit možnosti koncepce komunitního systému integrovaných podpůrných služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností (SIPS) ve třech vybraných obcích s rozšířenou působností v různých krajích ČR.

V rámci projektu v každé vybrané obci proběhnou tři workshopy a tři konzultace vedené týmem IDS Diakonie ČCE.

Koncept SIPS je flexibilní a umožňuje reagovat na rozdílnost podmínek a prostředí každé ORP.

ČTĚTE, JAK JSME SIPS OVĚŘILI V PRAXI

Témata jednotlivých workshopů:

  1. Mapování stávajícího stavu systému (přednosti a překážky)
  2. Možnosti a zájmy nejen obecní (práce s komunitním plánem, strategickým plánem, výstupy síťování, zapojení spádových obcí)
  3. Jak zjistíme potřebnost cílové skupiny a jak ji naplníme? Propojení sociální a zdravotní sféry …

Po každé sérii workshopů následují konzultace.

Poslední krokem bude shrnutí poznatků z místních šetření a práce v ORP, a to formou závěrečné konference IDS ve spolupráci se třemi vybranými ORP na téma „Praktické možnosti komunitního systému integrovaných podpůrných služeb a koordinátora podpory“.

Před konferencí je plánováno druhé setkání členů platformy, kde budou interně prezentovány a konzultovány výstupy projektu se zástupci vybraných ORP.

Přečtěte si informace o proběhlých seminářích v Prachaticích nebo v Roudnici.

Co je SIPS?

Komunitní systém integrovaných podpůrných služeb v rámci jednotlivých obcí je myšlenkou MUDr. Zdeňka Kalvacha. Jde o ucelené řešení situace osob se sníženou soběstačností a seniorů v obcích. V současné době ještě stále nedochází k propojení sociální dimenze nejen se zdravotní, ale také např. s bytovou politikou, vzděláváním, dopravou etc. ORP by při vytváření systému měly dle svých možností reflektovat přání a preference občanů: např. pokud si přejí setrvávat doma, pak je dobré podporovat více ambulantní služby než rezidenční. Komunitní plány obcí by měly být vytvářeny participativně a ve spolupráci s ostatními odbory.

Líbí se Vám, co děláme?