Kvůli imigračním omezením bude v Británii chybět 200 tisíc pečovatelek/ů

4. 12. 2015

Kvůli omezení imigrace bude v sektoru služeb a péče o osoby se zdravotním postižením a seniory v Británii do roku 2020 chybět 200 tisíc pečovatelů a pečovatelek. Důvodem je nejen omezení imigrace, ale i neschopnost přilákat více Britů do zaměstnání v tomto sektoru. V delším horizontu příštích dvaceti let může v tomto sektoru chybět 1 milion pracovníků. Vyplývá to z výzkumné zprávy organizací Independent Age a Mezinárodního centra dlouhověkosti (ILC-UK).

Zpráva mapuje velikost a strukturu pracovní síly v sektoru péče v Anglii a varuje před dopady nedávných omezení v oblasti migrace a dlouhodobé neschopnosti přilákat do oblasti sociálních služeb více rodilých Britů.

Zpráva zpracovaná na základě analýzy dat britského statistického úřadu a údajů "National Minimum Data Set for Social Care" uvádí: 

  • 1 z 5 pracovníků v sektoru péče pro dospělé (18,4 %) v Anglii se narodil mimo území Spojeného království, to zahrnuje 150 tis. pracovníků v pobytových (rezidennčních) službách a 81 tis. osob v rámci terénní (domácí) péče
  • Největší podíl migrantů pracujících v oblasti péče pro dospělé představují migranti ze zemí mimo EU - přibližně 1 z 7 pečovatelů/lek (191 000 osob)
  • Na migrantech (pracovnících v sektoru péče) je závislé především hl. město Londýn, kde téměř 3 z 5 pracovníků v sektoru sociálních služeb (59 %) tvoří imigranti (osoby narozené mimo Británii)
  • Mezi pět zemí, ze kterých v poslední době přichází do sektoru sociální péče nejvíce migrantů, patří (podle země narození): Indie, Polsko, Filipíny, Rumunsko a Nigérie
  • V Anglii pracuje v sektoru sociálních služeb (péče) pro dospělé přibližně 1,45 mil. lidí, ale i tito poskytovatelé již mají problémy získat a udržet zaměstnance. Téměř 1 z 20 (4,8 %) pracovních míst v oblasti péče je v Anglii v současné době neobsazené - to je téměř dvakrát více než počet neobsazených pracovních míst celkem (2,6 %). Komise pro kvalitu péče ("Care Quality Commission") nedávno varovala před dopadem nedostatku pracovníků v sektoru péče na bezpečnost a kvalitu sociálních služeb.

 

Stárnutí populace a výrazné snížení výdajů na sociální služby a péči kladou na tento sektor obrovský tlak. Podle odhadů demografů se má do roku 2037 počet lidí nad 80 let v Británii zdvojnásobit na více než 5 miliónů. Výdaje na sociální služby se přitom v posledních pěti letech snížily téměř o 11 %.

 

Organizace Independent Age a ILC-UK vyzývají k přijetí opatření, která přilákají více Britů k práci v sektoru péče a usnadní poskytovatelům sociálních služeb nábor nových pracovníků ze zámoří.

 

Zpráva uvádí změny, které by mohly pomoci snížit nedostatek pracovní síly, například:

  • Investice do odborné přípravy, praxe a profesního rozvoje, aby se sociální péče pro dospělé stala atraktivní kariérní volbou pro pracovníky narozené v Británii
  • Přidání vysoce kvalifikovaných pozic v oblasti péče pro dospělé - jako je terapeut a sociální pracovník - na seznam volných pozic (Shortage Occupation List), což zaměstnavatelům usnadní nábor nových pracovníků ze zahraničí
  • Povolit migrantům s nízkou kvalifikací vstoupit do sektoru sociální péče tím, že jim umožní získat pracovní vízum (Tier 3 visa route)

 

 

Zdroj: ILC UK

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha