činnosti institutu

Institut vykonává pro naplňování svého poslání různé činnosti. Koukněte se na nás také do fotogalerie!

 • provádí výzkumnou a odbornou činnost, včetně zpracování studií, expertíz, dotazníkových a dalších šetření a shromažďování příkladů dobré praxe,
 • vypracovává návrhy nových řešení a konceptů (modelů) pomoci a péče s cílem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování zdravotních, sociálních a dalších služeb, včetně jejich efektivního financování,
 • připravuje a prosazuje potřebné legislativní změny,
 • realizuje vzdělávání (semináře, workshopy, kulaté stoly, kurzy, školení a další aktivity) pro pracovníky veřejné správy a samosprávy, zdravotních a sociálních služeb, širokou veřejnost, pacienty a jejich rodinné příslušníky, pečovatele a další skupiny osob,
 • poskytuje konzultace a poradenství s důrazem na rozvoj komunitních a mobilních služeb a podporu života v přirozeném domácím prostředí člověka,
 • komunikuje s orgány veřejné správy, samosprávy, s politiky, se zástupci zdravotních pojišťoven a veřejných institucí s cílem poskytnout jim odbornou a metodickou podporu,
 • podporuje spolupráci mezi různými obory a profesemi (gerontologie, geriatrie, paliativní péče, zdravotní politika, sociální politika, sociální práce, sociologie, psychologie, ekonomie, filozofie, etika, teologie, atd.),
 • rozšiřuje informace a zvyšuje povědomí o stárnutí, stáří a umírání a podporuje pozitivní postoje veřejnosti, politiků, médií a dalších institucí a profesí k této problematice, včetně využívání mediálních a informačních kampaní a nástrojů elektronické komunikace,
 • zveřejňuje výsledky své činnosti, vydává odborné, informační a popularizační publikace a články v tištěných a elektronických médiích, včetně informačního internetového portálu Institutu,
 • pořádá konference, setkání a jiné odborné a popularizační akce, podílí se na jejich uspořádání s jinými subjekty a zúčastňuje se jich,
 • spolupracuje s institucemi a odborníky v České republice i v zahraničí.

Institut může v rámci svého poslání poskytovat služby v oblasti sociální a zdravotní.

Líbí se Vám, co děláme?