o institutu důstojného stárnutí

Motivem pro vznik institutu bylo vytvořit kapacitu pro dlouhodobé zpracovávání, diskusi a kultivaci tématu stáří, stárnutí a geriatrické, komunitní a paliativní péče v České republice, zpracovávat modely propojení nabídek pomoci a způsobů jejich finančního zajištění, vzdělávat zájemce o tuto problematiku, zpracovávat publikace a odborné i popularizační články a poskytovat poradenství ve způsobech organizace komunitní péče.

Cílem Institutu je identifikovat problémy v této oblasti života a společnosti a reagovat zejména na:

  1. Problematický postoj společnosti ke stáří a umírání a ztráta hodnotového zakotvení
  2. Neprovázanost jednotlivých aktérů, oblastí a systémů, prázdná místa
  3. Nedostatek informací pro veřejnost, odbornou veřejnost a politickou veřejnost
  4. Potřeba podpory rozvoje nových, zejména komunitních konceptů péče
  5. Dlouhodobá udržitelnost nových konceptů komunitní péče

Líbí se Vám, co děláme?