Seminář Integrace zdravotní a sociální péče (22. listopadu, Senát ČR)

23. 10. 2016

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií University Karlovy ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR pořádají odborný seminář “Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě”, který se uskuteční v Jednacím sále a Jičínském salónku Senátu Parlamentu ČR ve středu 22. listopadu 2016 od 9 hodin (viz pozvánka). Přihlásit se na seminář.

V Česku je značný nedostatek mužů-učitelů, navíc stárnou

23. 10. 2016

Ve školách neustále ubývá mužů a většině z nich je nad 56 let. Přečíst článek.

Vira.cz: Hana Brady

23. 10. 2016

Příběh dívky, která se nevrátila z koncentračních táborů. Přečíst článek.

Čeští senioři rádi studují, vysoké školy nestíhají

22. 10. 2016

V tuzemsku přibývá studujících seniorů. Třeba na Univerzitu Karlovu se jich letos přihlásilo přes 1700. Přečíst článek. (Zdroj: ČT24)

V Olomouci vzniká mobilní hospic

21. 10. 2016

Na Olomoucku vzniká vůbec první zdejší mobilní hospic. Již má prvních pět klientů. Přečíst zprávu. (Zdroj: ČT24)

MMR vyhlásilo výzvu na demolice chátrajících budov

21. 10. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj 18.10. vyhlásilo výzvu z národních dotací z programu Podpora revitalizace území. Obce tak mohou získat dotaci na demolici chátrajících budov. Alokace na příští rok činí přes sto milionů korun. Žádosti lze podávat dnešním dnem, tedy od 18. 10. do 30. 12. 2016 (viz informace k výzvě a způsobu podávání žádostí, včetně textu podprogramu a hodnotících kritérií). Více informací.

Eurostat: Míra ohrožení chudobou je nejnižší v Česku a nejvyšší v Bulharsku

21. 10. 2016

V roce 2015 bylo podle Eurostatu v EU ohroženou chudobou nebo sociálním vyloučením zhruba 119 milionů lidí, tj. téměř každý čtvrtý obyvatel EU (23,7 %). Více informací.

MMR poskytne na podporu bydlení v příštím roce 411 milionů korun

21. 10. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj 18. října 2016 vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. Více informací.

Muži a násilí v České republice

21. 10. 2016

Podle dokumentu "Muži a násilí v České republice" tvoří více jak 85 % pachatelů trestné činnosti, u sexuálně motivovaného násilí (na ženách i dětech) jsou pachateli dokonce ve více jak 90 % případů. Dokument zpracovala Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů Rady vlády pro rovnost žen a mužů. (Zdroj: vlada.cz)

Konference k paliativní péči (24. 11. 2016, Litoměřice)

21. 10. 2016

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích zve na odbornou konferenci "Etické, duchovní, psychologické a právní aspekty paliativní péče", která se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 9 do 16 hodin v Domě kultury Litoměřice (viz program).

BBC: Porodní asistentka pro pozůstalé - nejsmutnější profese?

21. 10. 2016

Každý den se v Anglii a Walesu narodí asi 10 dětí mrtvých. V roce 2014 bylo podle britského statistického úřadu evidováno 3 254 mrtvě narozených dětí (stillbirths) a 1 376 dětí zemřelo do 7 dnů po narození (viz více údajů). Rostoucí počet rodičů v Anglii dostává odbornou podporu od specializované porodní asistentky ("bereavement midwife"). Přečíst článek.

Nový web k podpoře pedagogů pro práci s žáky-cizinci

21. 10. 2016

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi-cizinci a žáky cizinci ve školách zahájil činnost nového webu cizinci.nidv.cz. Více informací.

Evropský den statistiky (20. říjen): Dobrá rozhodnutí závisí na správných údajích

21. 10. 2016

20. říjen 2016 se letos poprvé slaví jako Den evropské statistiky. Německý spolkový statistický úřad Destatis nabízí údaje "Evropa v číslech", které umožňují srovnání mezi zeměmi a regiony a poskytuje snadný přístup k evropské statistice. Viz tisková zpráva Eurostatu a tisková zpráva ČSÚ a World Statistics Day 2016. (Zdroj: destatis.de, ČSÚ) 

Brno nabídne městské byty pro bydlení zdravotních sester

21. 10. 2016

Brno nabídne několik nevyužívaných městských bytů k pronájmu nemocnicím. Cílem je motivovat především slovenské a ukrajinské zdravotní sestry k přesunu do Brna. Přečíst článek. (Zdroj: Zdravotnický deník)

Eurostat: Každý šestý obyvatel EU je obézní

20. 10. 2016

Více než polovina dospělých (51,6 %) v EU má nadváhu (35,7 % pre-obezitu a 15,9 % je obézních) a 2,3 % je podvyživených. Obezita je definována hodnotou BMI (Body Mass Index) 30 a více. S výjimkou kategorie 75 a více let podíl obézních roste s věkem: podíl obézních v EU byl 22,1 % ve věku 65 až 74, zatímco u osob ve věku 18 až 24 méně než 6 % (5,7 %). Nejnižší podíl obézních je v Rumunsku a Itálii, nejvyšší na Maltě. Více informací.

Výbor dobré vůle rozdělil příspěvky 54 organizacím v celkové výši 2,809 mil. Kč

20. 10. 2016

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozhodla z programu Senior - podzimní kolo přidělit nadační příspěvky 54 neziskovým organizacím v celkové výši 2 809 000 Kč. Seznam podpořených organizací naleznete na stránkách Výboru dobré vůle

Slovensko: V září poklesla nezaměstnanost o 0,02 p.b. na 10,83 %

20. 10. 2016

Celková nezamestnanosť sa v septembri znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 10,83 %, a to aj napriek tomu, že do evidencie pribudli tisíce čerstvých maturantov. Přečíst článek.

Člověk v tísni: Česká republika je schopná si určovat zahraniční politiku sama

20. 10. 2016

Člověk v tísni se přiojil k dopisu českých lidskoprávních organizací na prohlášení ústavních činitelů. Přečíst zprávu.

Německo: Regionální rozdíly v délce života se za posledních 20 let snížily

20. 10. 2016

Rozdíly v naději na dožití při narození mezi spolkovými zeměmi se podle Spolkového statistického úřad (Destatis) snižují. Rozdíl mezi zemí s nejvyšší a nejnižší průměrnou délkou života klesl během posledních 20 let téměř na polovinu. Podle aktuálních úmrtnostních tabulek pro období 2013/2015 jsou rozdíly pro novorozené chlapce 3 roky a 4 měsíce a pro novorozené dívky a 1 rok a 9 měsíců. (Zdroj: destatis.de

ČSÚ: Nejoblíbenější dětská jména jsou Jakub a Eliška

20. 10. 2016

Mezi dětmi narozenými v lednu bylo i tento rok nejvíce Jakubů a Elišek. Rodiče dali svým potomkům 517 různých chlapeckých a 619 dívčích jmen. Dědění jmen je výrazně častější u chlapců. Zděděné jméno má každý šestý, mezi dívkami každá 25. Číst dále.

Zaručená nejnižší odměna u některých dosáhne až na 22 tis. Kč měsíčně

20. 10. 2016

Vláda na svém jednání dne 5. října 2016 schválila zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017. láda zároveň ruší zvláštní sazbu minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Přečíst článek.

Budoucí středočeský náměstek Kupka chce posílit terénní služby

20. 10. 2016

"Posílení terénních zdravotních služeb může ve výsledku přinést úspory a zároveň zajistit péči, která bude přesněji odpovídat potřebám lidí v kraji," míní Kupka. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

Každý třetí senior má problém se sluchem. Operací je v Česku málo

20. 10. 2016

Být sám a ještě neslyšet, to je hrozný úděl, říká pro Deník přednosta ORL Jiří Skřivan. Přečíst článek. (Zdroj: denik.cz)

Habitat III: Podpora přístupných a začleňujících měst pro všechny

19. 10. 2016

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj zdůrazňuje význam začlenění disability do rozvoje měst, řekl zástupce generálního tajemníka OSN DESA Wu Hongbo při zahájení fóra o začlenění osob se zdravotním postižením a přístupných městech 16. října před konferencí OSN o bydlení a udržitelných sídlech (Habitat III).

Vsetín: Dobročinná aukce pro domácí hospic

19. 10. 2016

Diakonie ČCE - středisko Vsetín zve dobročinnou aukci Domov, která se uskuteční v sobotu 19. listopadu 2016 od 17 hodin na vsetínském zámku (viz pozvánka). Letošní výtěžek aukce připadne domácímu hospici Devětsil, který nabízí pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám, které o ně pečují v domácím prostředí. Role licitátora se ujme stand up komik Karel Hynek.

Alternativní medicína a právo (22. a 29. 11., Praha)

19. 10. 2016

Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví (CESMEZ, z.s) zve na přednášku prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. na téma "Alternativní medicína a právo". Cena 1150,- Kč. Přednáška se uskuteční v Praze a Brně. Více informací a registrace.

Konference o integraci cizinců (26. října 2016 na Nuselské radnici)

19. 10. 2016

Výměna zkušeností a především prezentace příkladů dobré praxe z oblasti vzdělávání a sociální integrace cizinců s legálním pobytem na území České republiky je cílem konference, kterou Praha 4 uspořádá společně s městskou částí Praha 12. Více informací.

Vira.cz: I mlčení je odpověď

19. 10. 2016

Bůh mlčel. Kdoví, jak bych se rozhodl, kdybych věděl, že mě čeká kriminál, doly, kamenoprůmysl… Bylo mně ale jasné, že i mlčení je odpověď Boží. Přečíst článek.

20 milionů lidí na světě padne ročně za oběť obchodování s lidmi

19. 10. 2016

Obchodování s lidmi je otřesnou realitou i v jedenadvacátém století a každoročně se jeho obětí stane víc než 20 milionů lidí na světě. Tento „byznys“ vynáší zhruba 117 miliard eur ročně a zahrnuje jak sexuální zneužívání, zotročování pro domácí práce anebo také nucené žebrání. Více informací.

Modlitba za domov 2016: Spirituál kvintet v kostele, Nezmaři v komunitním centru

19. 10. 2016

V den státního svátku, v pátek 28. října, se bude v rámci oslav vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Mottem letošní Modlitby za domov je „Díky za domov, díky za vlast“. Více informací. (Zdroj: Pražský patriot)

MV ČR: Čtvrtletní zpráva o extremismu

19. 10. 2016

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách čtvrtletní zprávu o extremismu.

Evropská komise zahájila sběr podnětů k eGovernmentu v EU

19. 10. 2016

Portál má sloužit jako platforma pro sběr nápadů na nová opatření v rámci Akčního plánu pro eGovernment 2016 -2020. Urychlování digitální transformace veřejné správy (eGAP). Více informací.

Seminář k auditu familyfriendlycommunity (31.října 2016, Brno)

18. 10. 2016

Seminář se uskuteční v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost č. 240. Registrace a více informací.

Vysočina: Od listopadu stoupnou platy zaměstnancům krajem zřizovaných organizací

18. 10. 2016

Více peněz v následujících měsících dostane 10 679 zaměstnanců, kteří v různých profesích pracují v krajem zajišťovaných veřejných službách a správě - zdravotníci, silničáři, úředníci, pracovníci v sociálních službách i v kultuře. Přečíst článek. (Zdroj: jihlavadnes.cz) 

Programy podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji pro rok 2017

18. 10. 2016

Poskytovatelé sociálních služeb mohou požádat o dotace z rozpočtu Pardubického kraje na poskytované sociální služby v termínu od 14. 11. 2016 do 7. 12. 2016. Celá zpráva.

Na Ukrajině zabíjí pančovaný alkohol

18. 10. 2016

Na Ukrajině se pančovaným alkoholem otrávilo již 135 lidí, z toho 58 případů skončilo smrtí. Přečíst článek.(Zdroj: AM Review)

Mozaiky životů s profesorem Janem Sokolem (2. 11, 2016 od 18:30 hod, Praha 1)

18. 10. 2016

Mozaiky Platform Dialog z.s. zvou na listopadovou besedu z cyklu  Mozaiky životů, které se uskuteční ve středu 2. listopadu 2016 od 18:30 hod. Místo konání: Mozaiky Platform Dialog z.s., Žitná 49, Praha 1 (2. patro).

Nominace na Ceny ministra zdravotnictví lze zasílat do 4. listopadu 2016

18. 10. 2016

Výroční cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a Výroční cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče budou předány v sobotu 3. prosince 2016 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. Více informací.

Mezigenerační občanská nauka (9. 11., Brno)

18. 10. 2016

Třetí ročník Mezigenerační občanské nauky je dalším z tematických workshopů spolku Mezigenerace. Cílem projektu je zvyšovat zájem občanů o věci veřejné. Více informací.

Nemocnicím ve Zlínském kraji chybí dobrovolníci

18. 10. 2016

Nemocnice ve Zlínském kraji obtížně shánějí dobrovolníky. Potřebovaly by jich minimálně dvojnásobek, než mají nyní. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

VZP snižuje úhrady inkontinenčních pomůcek, tlačí tak na pokles cen

17. 10. 2016

Za inkontinenční pomůcky sníží Všeobecná zdravotní pojišťovna od 1.listopadu úhrady téměř o deset procent. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

V Benešově by mohlo vzniknout multifunkční sociální centrum

17. 10. 2016

V bývalých Táborských kasárnách v Benešově by mohl vzniknout multifunkční dům, který by nabízel sociální služby, místo pro setkávání generací nebo služby pro seniory. Město, kterému areál patří, o této možnosti jedná s developerem, který projevil zájem o hlavní kasárenskou budovu. Přečíst článek. (Zdroj: Denik.cz)

V Praze přibude 250 lůžek pro bezdomovce

17. 10. 2016

V Praze přibude třetí noclehárna. Zimní noclehárny se pro bezdomovce otevřou 1. prosince. Přečíst článek. (Zdroj: Pražský patriot)

ČSSZ ke konci záři evidovala 582 stoletých a starších důchodců

17. 10. 2016

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v září vyplatila důchod 582 klientům, kterým bylo k 30. 9. 2016 sto a více let. Vůbec nejstarší český důchodce žije v Jihomoravském kraji - je to žena ročníku narození 1908, je jí tedy 108 let. Nejstarší muž - důchodce žije v kraji Královéhradeckém, narodil se v roce 1910 a je mu 106 let. (Zdroj: prahadnes.info)

K ideální péči o pacienty s osteoporózou máme daleko

17. 10. 2016

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., patří k předním českým osteologům. V rozhovoru pro Medical Tribune zhodnotil současnou situaci na poli léčby osteoporózy u nás. Ideální péče by podle něho zachránila ročně 18 tisíc Čechů. Přečíst článek.

Osteoporóza – pohyb je prevencí i léčbou

17. 10. 2016

ČR patří k zemím s výrazně vysokým rizikem osteoporózy. V důsledku osteoporózy si každou hodinu zlomí krček kosti stehenní dva lidé, přičemž až dvacet procent pacientů během následujícího roku zemře na další komplikace. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

Vláda schválila Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

17. 10. 2016

Vláda chválila aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jde o klíčový materiál pro postup České republiky v digitalizaci a rozvoji digitální ekonomiky. Celé znění akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu najdete na webových stránkách digiczech.eu.

Veřejné slyšení ke strategii Česká republika 2030 (1. a 21. listopadu od 14 hod., Praha a Brno)

17. 10. 2016

Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky zve na veřejná slyšení ke strategickému rámci Česká republika 2030, která se uskuteční 1. listopadu 2016 od 14 hodin v Praze (viz pozvánka) a 21. listopadu 2016 od 14 hodin v Brně (viz pozvánka).

Praha: Nové výzvy mají podpořit sociální služby

17. 10. 2016

Dne 17. 10. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Evropské finance budou tentokrát zaměřeny na „Podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě“, konkrétně na „Podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“ a na „Podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť“. Celá zpráva.

Úhrnná plodnost se v Německu zvýšila na 1,50 - nejvyšší hodnotu za 33 let

17. 10. 2016

Spolkový statistický úřad (Destatis) uvádí, že podobně vysoká hodnota (1,51 dítěte na jednu ženu) byla naposledy pro území dnešního Německa zaznamenána v roce 1982. V porovnání s hodnotou z roku 2014, kdy úhrnná míra plodnosti dosáhla 1,47 dítěte na jednu ženu, se v roce 2015 narodilo o 27 dětí na 1000 žen více. Pozitivní trend růstu porodnosti zaznamenaný od roku 2012 tak pokračoval. (Zdroj: destatis.de

V Praze se rozběhla kampaň „Ulice není moje volba …“

17. 10. 2016

V Praze se rozběhla kampaň „Ulice není moje volba …“ upozorňující veřejnost na problematiku bezdomovectví. Celá zpráva. (Zdroj: csspraha.cz)

Ministerstvo zdravotnictví chce do ČR přilákat sestry z Ukrajiny

16. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravuje pilotní projekt, který by měl do Česka přilákat zdravotní sestry z Ukrajiny. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

Senioři v domovech berou řadu léků zbytečně, další jim scházejí

16. 10. 2016

Jejich klienti se o sebe již často nedokážou postarat a mají celou řadu nemocí – většina lidí v domovech pro seniory má příspěvek na péči v III. nebo IV. stupni, velká část trpí demencí, někteří jsou imobilní a až 80 procent je v užívání léků zcela závislých na ošetřovatelském personálu. Přečíst článek. (Zdroj: Zdravotnický deník)

Na následky trombózy zemře v Evropě ročně půl milionu lidí

15. 10. 2016

Celý svět si 13. října Světovým dnem trombózy (World Thrombosis Day) připomněl rizika spojená s tímto závažným onemocněním. Trombóza je třetí nejčastější onemocnění srdce a cév. Může způsobit mozkovou mrtvici, infarkt myokardu či plicní embolii. Přečíst článek. (Zdroj: prahadnes.info)

Bylo zvoleno 27 nových senátorů, jejich průměrný věk je 57 let

15. 10. 2016

Český statistický úřad dnes na serveru volby.cz zveřejnil kompletní výsledky 2. kola senátních voleb. Zúčastnilo se ho 15,38 % voličů. Z celkem 54 kandidátů bylo ve 2. kole zvoleno 27 senátorů, z toho 6 žen. Průměrný věk nově zvolených senátorů je 57 let. (Zdroj: ČSÚ)

Paliativní péče v domácím prostředí (1. listopadu 2016 od 14 hod., Sněmovna)

15. 10. 2016

Seminář pořádá Česká společnost paliativní medicíny 1. listopadu od 14 do 17 hodin v Poslanecké sněmovně (viz program). (Zdroj: paliativnicentrum.cz

Letiště Heathrow chce zlepšit asistenci lidem s demencí

14. 10. 2016

Letiště ve Velké Británii zahájilo program vzdělávání svých zaměstnanců s cílem pomoci cestujícím trpícím zhoršením kognitivních funkcí, do kterého se zapojí 1050 členů týmu "speciální asistence". (Zdroj: age-platform.eu)

Eurostat: Pohled na život seniorů v EU

14. 10. 2016

"A look at the lives of the elderly in the EU today" je nový webový portál Eurostatu, který poskytuje údaje o seniorské populaci v zemích EU (podíl na celkové populaci, průměrná délka života, délka zdravého života, cestování, využívání internetu, ekonomická činnost atd). Je založena na v kapitole "Stárnoucí společnost - zaměřeno na seniory" publikace "Lidé v EU: kdo jsme a jak žijeme?" (People in the EU: who are we and how do we live?), vydané 27 listopadu 2015.

Centrum duševního zdraví zahájilo činnost v Chomutově

14. 10. 2016

Novou službu pro lidi s duševním onemocněním slavnostně otevřeli ve čtvrtek v Chomutově zástupci tří stěžejních subjektů - Fokus Labe, Psychiatrické léčebny Petrohrad a Ústeckého kraje. Přečíst článek. (Zdroj: ustinadlabemdnes.cz)

Posudkové službě hrozí odchod třetiny lékařů. MPSV plánuje vyšší odměny a změnu služebního zákona

14. 10. 2016

MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení před sebou mají nesnadný úkol – totiž zažehnat hrozící krizi týkající se posudkové služby. Té kvůli služebnímu zákonu v příštím roce hrozí, že přijde o třetinu lékařů. Přečíst článek.

Publikace: Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES 2014

14. 10. 2016

Nová publikace Státního zdravotního ústavu (stáhnout) je věnována Evropskému šetření EHES 2014 (European Health Examination Survey), které doplňuje a navazuje na dotazníkové šetření EHIS (European Health Interview Survey). Více informací.

BBC: Experti zpracovali seznam environmentálních rizikových faktorů vzniku demence

14. 10. 2016

Seznam sestavili odborníci z Centra pro výzkum demence na University Edinburgh. Na světě žije téměř 47 milionů lidí s demencí a jejich počet by se měl do roku 2050 zvýšit na více než 131 milionů. Ve  Skotsku žije 90 tisíc lidí s demencí. Přečíst článek.

ZDN: K péči o inkontinentní musí vzniknout strategie

14. 10. 2016

Ve společnosti představuje tabu, postiženým přináší pocit studu a ztrátu vlastní důstojnosti. Přečíst článek.

Zpravodaj Population Europe (říjen 2016)

14. 10. 2016

Zpravodaj je k dispozici ke stažení na stránkách population-europe.eu

Potraviny nakupují online především ženy s dětmi, přibývá i seniorů

14. 10. 2016

E-shopy s potravinami zažívají boom v celé Evropě včetně České republiky. Přečíst článek. (Zdroj: prahadnes.info)

Oční vady ohrožují téměř 2/3 populace

14. 10. 2016

Internetový průzkum očních kliniky NeoVize v Brně ukázal, že celá pětina Čechů prakticky nechodí na preventivní prohlídky k očaři. Přečíst článek. (Zdroj: brnenskodnes.cz)

Síť sociálních služeb potřebuje i venkov

14. 10. 2016

Plán rozvoje sociálních služeb pro příští rok nejen pro město Písek, ale také pro všechny obce, které jsou v jeho rozšířené působnosti, schválilo zastupitelstvo na zasedání v závěru září. Přečíst článek. (Zdroj: denik.cz)

Slovensko: Minimálna mzda opět poroste

14. 10. 2016

Minimálna mzda sa od januára zvýši zo súčasných 405 na 435 eur. Vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keďže sociálni partneri sa na jej výške opäť nedohodli. Celá zpráva.

BBC: "Čistější svět" zvýšil počet hospitalizací kvůli alergiím za pět let o třetinu

14. 10. 2016

Počet hospitalizací v důsledku alergické reakce a anafylaktického šoku se v Anglii v posledních pěti letech zvýšil o více než třetinu. Přečíst článek.

WHO doporučuje daň na slazené nápoje

14. 10. 2016

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala vlády jednotlivých zemí, aby uvalily zvláštní daň na slazené nápoje. Přečíst článek. (Zdroj: AM Review)

ILO: Význam a hodnota práce v Evropě

14. 10. 2016

Dokument (stáhnout) se zabývá pojmem práce historické perspektivy a tím, jak se jeho významy měnily v průběhu staletí. Více informací.

ZDN: Nizozemsko chce eutanazii i pro ty, kteří nejsou smrtelně nemocní

14. 10. 2016

Nizozemská vláda chce navrhnout zákon, který by legalizoval asistovanou sebevraždu pro lidi, kteří mají pocit, že jejich život se naplnil, ale nutně nejsou nevyléčitelně nemocní. Přečíst článek.

Pečuj doma: Varování před roboty pečujícími o seniory

14. 10. 2016

Francouzská nezisková organizace Saint Vincent de Paul’s Day v nejnovější reklamě ukazuje absurditu světa, ve kterém péči o seniory nahrazují roboti a umělá inteligence. Křehkým spotem láká do svých řad dobrovolníky, kteří pomohou zejména starším lidem překonat samotu. Přečíst článek. (Zdroj: Pečuj doma, iDnes)

Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví (8. 11. 2016, Praha)

14. 10. 2016

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 8. 11. 2016 od 13 hod. odborný seminář s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví. Více informací.

Publikace: Genderové rozdíly v zaměstnanosti: výzvy a řešení

14. 10. 2016

Publikace Eurofoundu s názvem "The gender employment gap: Challenges and solutions" (stáhnoutse zabývá hlavními charakteristikami a důsledky genderových rozdílů v účasti na trhu práce. Celkové náklady nižší zaměstnanost žen podle této publikace v roce 2013 představovaly 370 miliard EUR, tj. 2,8 % HDP Evropské unie. Více informací.

NRZP: Teze koordinované rehabilitace

14. 10. 2016

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR na svých stránkách zveřejnila "teze koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením" (stáhnout). Připomínky lze zaslat do pátku 21. 10. 2016 na adresu v.krasa@nrzp.cz. Více informací.

Nobelova cena pro Boba Dylana

14. 10. 2016

Nobelova cena za literaturu pro rok 2016 byla vyhlášena ve čtvrtek 13. října. Nositelem se letos stal legendární americký písničkář Bob Dylan. (Zdroj: mlp.cz

Posuzování zdravotního stavu pro dávkové účely (19. října, Kancelář veřejného ochránce práv)

14. 10. 2016

Cílem kulatého stolu je seznámit účastníky s aktuálními stanovisky veřejné ochránkyně práv z oblasti invalidních důchodů a dávek osobám se zdravotním postižením, vyměnit si zkušenosti a hledat řešení problémů, k nimž v praxi dochází. Kulatý stůl je určen pro zaměstnance Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení na úseku posudkové služby. Více informací.

Seminář „Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb justice vstřícná k dětem“ (středa 19. října)

14. 10. 2016

Seminář (viz program) pořádá Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu ve spolupráci s Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D., veřejnou ochránkyní práv a JUDr. Libuší Kantůrkovou, předsedkyní Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců (Pozn.: Na seminář se již nelze přihlásit)

ČSÚ: Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2006 až 2015

14. 10. 2016

Ročenka vybraných demografických údajů za roky 2006 až 2015. Údaje jsou přepočteny na území aktuálních správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Zobrazit publikaci.

SZÚ: Očkování proti chřipce

14. 10. 2016

Státní zdravotní ústav zveřejnil leták k očkování proti chřipce pro různé cílové skupiny populace, vytvořený s využitím zahraničních odborných materiálů.

MMR vyhlásilo dvě výzvy na podporu zájmového, neformálního a celoživotní vzdělávání

14. 10. 2016

Vyhlášené výzvy č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. K dispozici je téměř 593 mil. korun. Žádosti lze podávat od 18. 11. 2016. Více informací.

Cena za dlouhodobý přínos sociálním službám byla udělena profesoru Tomešovi

14. 10. 2016

V rámci Týdne sociálních služeb byla za dlouhodobý přínos sociálním službám udělena Cena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR profesorovi sociální politiky, evropského a českého práva a sociální správy JUDr. Igoru Tomešovi, CSc., spoluzakladateli katedry sociální práce na FF UK v Praze a zároveň také jedné z nejvýznamnějších osobností v oblasti sociální práce v ČR. (Zdroj: helpnet.cz)

EK schválila Národní strategii pro inteligentní specializaci České republiky

14. 10. 2016

Evropská komise schválila Národní strategii pro inteligentní specializaci České republiky tzv. Národní RIS3 strategii. Cílem a smyslem strategie je efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých zdrojů v celkovém objemu až 70 miliard korun do nejperspektivnějších odvětví českého hospodářství, resp. oblastí výzkumu a podnikání. (Zdroj: vyzkum.cz

Paliativní péče v domovech pro seniory (11. 11. 2016, Praha 1)

11. 10. 2016

Na semináři, které pořádá Centrum paliativní péče ve spolupráci s Domovem Sue Ryder, vystoupí mj. Dr Julie Kinley, která koordinuje spolupráci hospice sv. Kryštofa s více než 100 domovy pro seniory v Londýně. Představí také inovativní metodu práce s klienty s demencí "Namaste". Místo konání: ČSOB Inspirace
Jungmannovo náměstí 767, Praha 1. Cena 900,- Kč. Více informací.

Konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR (31. 10. od 9:30 do 16:30, Sněmovna)

11. 10. 2016

4. národní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2016" (viz pozvánka) se uskuteční v PSP ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205). (Zdroj: VUBP)

Konference Bezpečnost práce a kvalita života v centru zájmu (12. - 13. října 2016, Praha)

11. 10. 2016

1. ročník mezinárodní konference pořádá v Praze ve dnech 12. a 13. října 2016 Výzkumný ústav bezpečnosti práce ČR pod záštitou agentury EU-OSHA a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Více informací.

Praha 4 umístila do parku Na Pankráci první psí pisoár

11. 10. 2016

Městská část Praha 4 navázala spolupráci s Nadačním fondem Čisté město, od kterého obdržela dar určený k podpoře čistoty a pořádku na území městské části. Jedná se o psí pisoár a o pouzdro na cigarety s popelníkem. Přečíst celou zprávu.

Cenu Václava Havla 2016 za obranu lidských práv získala Nadia Murad

10. 10. 2016

Čtvrtou cenu Václava Havla za lidská práva udělovanou Radou Evropy za občanskou aktivitu při obraně lidských práv získala jezídská aktivistka Nadia Murad. Finanční ocenění ve výši 60 tisíc EUR jí bylo slavnostně předáno 10. října v Palais de l'Europe ve Štrasburku. Více informací  (Zdroj: Rada Evropy)

Vyšel nový zpravodaj České demografické společnosti

10. 10. 2016

Nové číslo Zpravodaje ČDS informuje mimo jiné o diskusních večerech (podzim 2016) či nově vyhlášené soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie. (Zdroj: czechdemography.cz)

Nejsympatičtější sestřička je muž

10. 10. 2016

Ocenění Nejsestřička sympatie roku 2016 získal zdravotní bratr Jakub Šesták (na snímku) z Fakultní nemocnice Brno. Ocenění převzal na sobotním slavnostním večeru. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

VZP mění úhradu inkontinenčních pomůcek, odborníci ji kritizují

10. 10. 2016

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chystá od listopadu změnu úhrad inkontinenčních pomůcek. Jedním z důvodů je podle mluvčího pojišťovny Oldřicha Tichého to, že tyto zdravotnické prostředky jsou často předražené. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

MZ: Služební místo ministerský rada v oddělení projektového řízení odboru evropských fondů

10. 10. 2016

Více informací.

Senioři a děti ušetří za léky, zdravotním pojišťovnám narostou vrácené doplatky v násobcích

10. 10. 2016

Od příštího roku slibuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), že zesílí ochranu nejzranitelnějších skupin nemocných – seniorů a dětí – před zvýšenými výdaji za léky. Přečíst článek. (Zdroj: Zdravotnický deník)

Nabídka stáže v Českém centru na Ukrajině

10. 10. 2016

České centrum na Ukrajině vyhlašuje výběrové řízení pro praktické stáže zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka na období leden - duben a duben - červenec 2017. Studenti jsou převážně mladí Ukrajinci se zájmem o studium či práci v ČR. Více informací. (Zdroj: czechcentres.cz

46. Den malých obcí (3. 11. 2016, Prostějov, 8. 11. Praha)

10. 10. 2016

Den malých obcí je odborná konference s doprovodnou výstavou určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří chtějí získat od představitelů ministerstev a státní správy aktuální informace zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Koná se dvakrát ročně vždy na dvou místech – v Čechách a na Moravě. Více informací viz denmalychobci.cz.

MZ: Dokumentace k programu Podpora hospicové paliativní péče v ČR

10. 10. 2016

Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k programu Podpora hospicové paliativní péče v ČR. (Zdroj: MZ ČR)

Seminář k výzvě 54. Deinstitucionalizace psychiatrické péče (11.

10. 10. 2016

Dne 11. 10. 2016 se  na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze uskuteční seminář k 54. výzvě v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) - "Deinstitucionalizace psychiatrické péče". Více informací.

Třetí číslo časopisu Česká kriminologie

10. 10. 2016

Aktuální třetí číslo časopisu Česká kriminologie je věnováno problematice korupce. Časopis vydává Česká kriminologická společnost.

 

NAZEV WEBU