OECD: Znečištění ovzduší může do roku 2060 způsobit 6 až 9 milionů předčasných úmrtí ročně

25. 6. 2016

Znečištění venkovního ovzduší může do roku 2060 vést k 6 až 9 milionům předčasných úmrtí ročně a ztrátám ve výši 1 % globálního HDP - asi 2,6 bilionu USD ročně - v důsledku nemocenské, nákladů na lékařskou péči a snížení zemědělské produkce, nebudou-li přijata opatření, uvádí nová zpráva OECD The Economic Consequences of Air Pollution. Celá zpráva.

OECD: Jaké jsou přínosy vzdělávání v raném dětství?

25. 6. 2016

Programy předškolního vzdělávání a péče (Early childhood education and care programmes - ECEC) se v posledních letech staly dostupnější a účast na nich v zemích OECD se zvýšila. Výsledky vzdělávání žáků ve věku 15 let lze částečně vysvětlit účastí na předškolním vzdělávání, které výrazně snižuje pravděpodobnost špatných výsledků v Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA). Celá zpráva.

OECD: Regionální nerovnosti se v mnoha zemích zvyšují

25. 6. 2016

Příjmové nerovnosti se v mnoha zemích zvyšují. Stejně tak se ale podle nové publikace OECD Regions at a Glance 2016 zvyšují také územní rozdíly v kvalitě bydlení, bezpečnosti a kvalitě ovzduší v rámci jednotlivých zemí. Regionální rozdíly ve vzdělávání a přístupu k internetu se naopak ve většině zemí daří snižovat. Publikace OECD analyzuje indikátory místní úrovni ve více než 40 zemích. Zástupkyně generálního tajemníka OECD Mari Kiviniemi uvedla, že "pochopení regionálních rozdílů, které se skrývají za celostátními průměry, nám mohou pomoci zlepšit kvalitu života a prosperitu na národní i globální úrovni v souladu s cíli udržitelného rozvoje". Celá zpráva.

Opice si ve stáří volí méně přátel, stejně jako lidé

25. 6. 2016

Máte nyní stejný počet přátel jako před 10 lety? Zužování okruhu přátel není jen lidská vlastnost. Zdá se, že s přibývajícím věkem si i opice více vybírají, s kým tráví svůj čas. Ukazuje to článek zveřejněný na portále newscientist.com.

Francouzi mají se sociálním podnikáním velký náskok

25. 6. 2016

Mezinárodní konference na téma sociálního podnikání v Pardubicích byla tento týden vyvrcholením několikaletého snažení odborníků z Pardubického kraje o to, aby tady i tento specifický byznys zdomácněl a našel ukotvení. Přečíst článek. (Zdroj: pardubicednes.cz) 

Burza filantropie: 190 000 korun pro neziskovky z Chrudimska

25. 6. 2016

V Chrudimi se odehrála popáté dobročinná Burza filantropie. Realizaci 6 projektů neziskových organizací zde svými finančními a materiálními dary podpořilo 6 donátorů z řad firem a veřejné správy. Přečíst článek. (Zdroj: chrudimskodnes.cz) 

Občanská poradna bude s podporou kraje nadále pomáhat seniorům

25. 6. 2016

Zastupitelé Pardubického kraje dnes odsouhlasili podporu ve výši 60 tisíc korun organizaci Občanská poradna Pardubice na projekt pod názvem Na problémy nejste sami! - osvětová kampaň pro seniory. Přečíst zprávu. (Zdroj: pardubicednes.cz) 

Liberecký kraj rozdělí další peníze sociálním službám

25. 6. 2016

Přidělení částky ve výši 13.248.000 Kč organizacím, které provozují sociální služby, schválili v úterý 21. června na svém zasedání zastupitelé Libereckého kraje. Dotaci na dofinancování sociálních služeb pro letošní rok obdržel Liberecký kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Přečíst článek. (Zdroj: liberecdnes.cz)

Společné prohlášení k výsledkům britského referenda o  členství v EU

25. 6. 2016

Společné prohlášení předsedy EP Schulze, předsedy Evropské rady Tuska, předsedy Komise Junckera a Rutteho, premiéra Nizozemska, jež nyní předsedá Radě EU, k výsledku referenda ve Spojeném království. Číst dále. (viz video)

V Jablonci nad Nisou proběhl den zdravotně postižených

24. 6. 2016

Dne 15. 6. 2016 se v Jablonci nad Nisou konal Den zdravotně postižených. Pořadatelem byla Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Již tradičně se ho zúčastnila Diakonie ČCE (Pečuj doma). Více informací.

AM Review: Je chronické opožďování choroba?

24. 6. 2016

Jestliže někdo chodí všude pravidelně pozdě, lze to označit za chorobu? V této souvislosti se mluví o takzvaných CLIPS, osobách s chronickým nutkáním chodit pozdě. Přečíst článek.

Lékaři budou bojovat proti zbytečné administrativě

24. 6. 2016

Zbytečná administrativa podle praktických lékařů a lékařské komory komplikuje zdravotníkům práci a okrádá je o čas, který by jinak mohli věnovat svým pacientům. Informaci zveřejnila na svých stránkách Česká lékařská komora.

ČSÚ: Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji - 2015

24. 6. 2016

ČSÚ zveřejnil údaje o počtu obyvatel, věkovém složení a pohybu obyvatelstva v Jihočeském kraji. Podle údajů ČSÚ bylo ke konci roku 2015 v Jihočeském kraji 637 834 obyvatel, z toho 118 tis. (18,5 %) ve věku 65 a více let a téměř 26 tisíc (25,9 tis.) osob starších 80 let. Ve věku nad 95 let v kraji bylo 375 osob . Více informací.

ČSÚ: Počet Britů žijících v Česku se od roku 2010 zvýšil o 1 610

24. 6. 2016

Vloni v Česku žilo 5 966 Britů, zaměstnáno bylo 4 744 Britů, 1 473 z nich mělo živnostenský list. Na českých vysokých školách studovalo ke konci roku 2014 celkem 526 Britů, o 17 % více než v roce 2011.

ČSÚ: Začíná šetření o vzdělávání dospělých

24. 6. 2016

V pondělí 11. července startuje šetření o vzdělávání dospělých. Cílem pravidelného šetření je zjistit, jak se dospělá populace zapojuje do vzdělávání. Šetření probíhá každých pět let ve všech státech EU. Koná se ale i v Norsku, Švýcarsku, Srbsku či Turecku. První výsledky šetření by měly být dostupné na podzim 2017. Podle posledního šetření v roce 2011 se dalšího vzdělávání v Česku účastnilo 37 % osob ve věku 25–64 let ve srovnání s průměrem 43 % pro EU. (Zdroj: ČSÚ)

Kongres "Leben und Altern – Funktionalität und Qualität" (Stuttgart, 7. až 10. září)

24. 6. 2016

Kongres gerontologie a geriatrie ve Stuttgartu (viz stránky konference) se zaměří například na otázky: Je vysoké stáří slučitelné se soběstačností a dobrou kvalitu života? Jak mohou léky a nové technologie zlepšit každodenní život starších lidí? Co tyto změny znamenají pro lékaře, terapeuty a pečující? Jaká opatření a rozhodnutí jsou zapotřebí ke zhoršení funkčního zdraví a soběstačnosti prostřednictvím primární a sekundární prevence? Viz hlavní příspěvky. (Zdroj: demografie-portal.de)

Praha rozšiřuje terénní programy pro bezdomovce

24. 6. 2016

Odbornou pomoc lidem bez přístřeší bude v pražských ulicích nabízet více terénních pracovníků. Navýšení jejich počtu hlavní město Praha zahrnulo i do aktualizované Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v Praze pro období 2013-2020. Až třínásobně by se měl navýšit počet terénních pracovníků v rámci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha. Celá zpráva.

Vyhlášeno nové kolo mezinárodní spolupráce NSF - možnost pro české vědce

24. 6. 2016

Dne 17. června 2016 vyhlásila National Science Foundation (NSF) novou výzvu programu PIRE (Partnerships for International Research and Education). Oproti minulé výzvě je nyní partnerskou zemí i Česká republika. V rámci nové výzvy očekává NSF podpoření 8 až 12 projektů, přičemž každý z nich by měl průměrně obdržet částku v hodnotě 4 miliony USD pro dobu pěti let. Termín pro podání předběžných návrhů projektů je 14. září 2016. Celá zpráva.

ZDN: České zdravotnictví trápí stárnutí lékařů i odchod talentů do zahraničí

24. 6. 2016

Každý pátý student lékařské fakulty odchází po studiích do zahraničí a průměrný věk lékařů vzrostl za patnáct let takřka o čtyři roky. O tom všem i mnohém dalším čtěte na následujících řádcích. Přečíst článek.

Analýza životních podmínek domácností v hl. m. Praze – ohrožení chudobou a náklady na bydlení

24. 6. 2016

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vydal novou publikaci (autoři: Mgr. Michal Němec, RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D.) zaměřenou na analýzu životních podmínek domácností v hl. m. Praze, ohrožení chudobou a náklady na bydlení (stáhnout v pdf). Analýza dat z výběrového šetření o příjmech a životních podmínkách domácností (EU-SILC) ukázala na výrazné rozdíly v životních podmínkách v rámci Prahy mezi jednotlivými sociodemografickými typy domácností, přičemž nejsilnějšími determinanty životní úrovně jsou úplnost rodiny, věk a případně počet členů domácnosti (data o ekonomické aktivitě nebyla k dispozici v dostatečném rozsahu). Více informací

Medical Tribune: Lékařů a sester loni přibylo, mezi kraji jsou ale rozdíly

23. 6. 2016

Loni pracovalo v českém zdravotnictví 41.292 lékařů, meziročně o 561 více. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) přibylo také sester, meziročně o 406 na loňských 83.258. Mezi kraji jsou ale rozdíly, Přečíst článek

Blog ministra Jiřího Dienstbiera: K evropskému referendu ve Velké Británii

23. 6. 2016

Britové hlasují o setrvání své země v Evropské unii. O dnešním světě svědčí, že půldruhého milionu Britů žije v Austrálii a na Novém Zélandu, asi 760 tisíc jich žije ve Španělsku. Nespočet Britů bude ale v referendu o setrvání své země v EU hlasovat i z dalších zemí. Téměř šest tisíc Britů žije i v České republice. I to by si měli uvědomit všichni, kdo chtějí budovat velikost své země uzavíráním hranic. Přečíst celý článek.

Vláda schválila flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku

23. 6. 2016

Maximální měsíční rodičovský příspěvek stoupne až na 70 % vyměřovacího základu příjmu, tedy do úrovně mateřské. Matky i otcové zároveň dostanou větší prostor pro vlastní volbu výše příspěvku a doby jeho vyplácení. Tento krok umožní zejména matkám dřívější návrat do zaměstnání, což ocení i firmy. Změny začnou platit již od příštího roku. (Zdroj: vlada.cz)

Prezentace z konference Efektivní strategie podpory zdraví IV.

23. 6. 2016

Státní zdravotní ústavu na svých stránkách zveřejnil prezentace z konference Efektivní strategie podpory zdraví IV.

Vláda schválila Akční plán pro oblast nelegálních drog

23. 6. 2016

Plán si klade za cíl mimo jiné snížit míru konzumace návykových látek mezi dětmi a mladistvými, zaměřit se na vysokou míru užívání pervitinu či konopí a zajistit dostatečné financování adiktologické péče. Celá zpráva.

ZDN: Karlovarský kraj podpoří dotací mobilní hospicové služby

23. 6. 2016

Karlovarský kraj podpoří 400.000 korun mobilní hospicové služby v kraji. Zatímco letos by mělo jít o jednorázovou dotaci, pro příští roky kraj připravuje dotační titul, na základě kterého by poskytovatelé těchto služeb mohli žádat o podporu podle pravidel. Přečíst článek.

Nedostatek nízko a středně kvalifikovaných pracovníků dramaticky ohrožuje českou ekonomiku

22. 6. 2016

Podle Hospodářské komory je situace v ČR už natolik dramatická, že nízko a středně kvalifikovaní pracovníci chybí firmám průřezově ve všech oborech. Celá zpráva.

Města, zločin a narušování pořádku (Sheffield, 14.-15. září 2016)

22. 6. 2016

Centrum pro kriminologický výzkum Univerzity v Sheffieldu pořádá ve dnech 14.-15. září 2016 mezinárodní kriminologické sympózium, jehož cílem je zprostředkovat dialog mezi kriminology a odborníky na urbánní studia. Program se zaměří na analýzu sociálních konfliktů, škod, porušování pořádku i zločinu v kontextu prostorových, ekonomických a sociálních struktur města.

V Jihomoravském kraji proběhlo druhé letošní setkání koordinátorů rodinné politiky

22. 6. 2016

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje proběhlo druhé letošní setkání koordinátorů rodinné politiky. Sešli jsme se 17. června 2016 a mimo informací z kraje byly prezentovány zástupci organizací prospěšné aktivity a projekty s cílem, navázat bližší spolupráci s obcemi. Více informací.

Vyhlášení Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

22. 6. 2016

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXIII. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Život bez bariér. Více informací.

Vyhlášení Národní ceny sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2016

22. 6. 2016

Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR znovu vyhlašují Národní cenu sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2016. Jedná se o ocenění s dlouholetou tradicí. Cílem je podpořit pracovnice a pracovníky, jejichž každodenním úkolem je pečovat o druhé a pomáhat potřebným. Patronkou Národní ceny je opět populární herečka Hana Maciuchová. Více informací.

Člověk v tísni: Negramotnost v 21. století? Bohužel stále existuje!

22. 6. 2016

Negramotnost je u nás vyhlazená jako pravé neštovice, nebo černý kašel, řekli byste. Bohužel tomu tak není, stejně jako zmíněné nemoci je zřejmě rezistentní. Stále mezi námi totiž žijí lidé, kteří neumí číst a psát a i číslice jsou pro ně nic neříkající znaky. Přečíst článek.

Otazníky neziskovek kolem Občanského zákoníku

22. 6. 2016

Ve čtvrtek 16. června od 10 hodin se v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnil jedna z dalších aktivit partnerského projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského, Jihočeského a Zlínského kraje. Přečíst článek. (Zdroj: ceskebudejovicednes.cz) 

Albertov bude hostit mezinárodní konferenci o migraci 2016 (30. 6. až 2. 7.)

22. 6. 2016

Přírodovědecká fakulta UK bude hostit velkou mezinárodní konferenci výzkumné sítě IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) - viz předběžný program. O jejím významu, tématech i přípravách si můžete přečíst rozhovor s hlavními organizátory docentem Dušanem Drbohlavem a doktorkou Evou Janskou z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Přečíst rozhovor.

Dobrovolníci se schizofrenie nebojí

22. 6. 2016

Dobrovolníky schopné pomáhat lidem s duševním onemocněním přijímá sdružení Péče o duševní zdraví (PDZ). Pomoci mohou s náplní volného času, dělat společnost při návštěvách kulturních akcích a mnoho dalšího. Díky tomu se lidé s duševním onemocněním necítí osaměle a nejsou na okraji společnosti. Číst dále.

Dvě nově zrekonstruované budovy Domova bez hranic slavnostně otevřeli v Rumburku

21. 6. 2016

Byl tak dokončen projekt transformace pobytových zařízení sociálních služeb. (Zdroj: ustinadlabemdnes.cz)

XXI. Zlínský geriatrický den (2. září 2016, Zlín)

21. 6. 2016

Zlínský geriatrický den (viz program a leták ke stažení) se uskuteční dne 2. září 2016 v Academia centru Univerzity T. Bati ve Zlíně. Více informací.

Sedm tisíc dětí žije na ubytovnách, bezdomovcem se může stát půl miliónu Čechů

21. 6. 2016

Po schválení zákona o sociálním bydlení volají lidé i města. Hlasitě například Brno. A to v situaci, kdy žije 70 tisíc lidí bez střechy nad hlavou a 117 tisíc je ohroženo ztrátou bydlení. Za pět let by mohlo být ohroženo bezdomovectvím až půl miliónu Čechů. Číst dále. (Zdroj: vdv.cz)

iDNES.cz: Praha bude mít o půl milionu lidí více. Odborníci řeší, kam s nimi

21. 6. 2016

Prahu čeká výrazný nárůst počtu obyvatel. Za posledních deset let se navíc zdvojnásobil počet cizinců, kteří by v budoucnu mohli tvořit velkou část přírůstku. Odborníci už začínají přemýšlet, kam umístit nové byty. Přečíst článek.

Vyšlo dvojčíslo časopisu Sociální služby. Zaměřuje se na paliativní péči

21. 6. 2016

Letní dvojčíslo časopisu Sociální služby (červen–červenec 2016) se zaměřuje na téma paliativní péče, detence v sociálních službách nebo soběstačnosti. Viz obsah čísla.

Ke kampani Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku se přidalo přes 100 partnerů v celé Evropě

21. 6. 2016

Ke kampani Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku na období 2016–2017, která se zaměřuje na udržitelný pracovní život a zdravé stárnutí, se připojila první vlna oficiálních partnerů kampaně. Druhá vlna partnerů, kteří se přidají ke kampani, se předpokládá na podzim roku 2016. Agentura EU-OSHA vyzývá všechny, kdo mají zájem, aby se přihlásili on-line do září 2016. Celý článek.

Světový den uprchlíků - 20. červen 2016

20. 6. 2016

Solidarita a soucit se musí stát základem společného řešení, říká k letošnímu Světovému dni uprchlíků šéf OSN Pan Ki-mun. (Celý text jeho prohlášení)

Anti-imigrační postoje a ubývání demokracie v Evropě (středa 22.6.)

20. 6. 2016

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás v rámci cyklu Lidové školy migrace 2016 srdečně zvou na přednášku Anti-imigrační postoje a ubývání demokracie v Evropě. On-line stream z akce můžete sledovat zde.

Evropská komise zahájila činnost znalostního Centra pro migraci a demografii

20. 6. 2016

Centrum znalostí v oblasti migrace a demografie (Knowledge Centre for Migration and Demography) má Evropské komisi a členským státům poskytnout lepší informace pro tvorbu efektivnějších politik reagujících na příležitosti a výzvy související s migrací. Více informací.

Pozvánka na konferenci Hradecké dny sociální práce 2016

19. 6. 2016

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové vás zve na mezinárodní konferenci na téma „Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí“, která se koná ve dnech 23. a 24. září 2016 v Hradci Králové. Bližší informace a přihlášku naleznete na stránkách konference.

Ochrance.cz: Přibývá dětí žádajících ombudsmanku o pomoc

19. 6. 2016

Děti jsou mnohdy okolnostmi nuceny řešit problémy, s nimiž by si nevěděla rady ani řada dospělých. Pomoc a radu pak hledají u veřejné ochránkyně práv, která se jim snaží pomáhat alespoň v rámci své působnosti. Částečně tím nahrazuje v České republice neexistujícího dětského ombudsmana. Přečíst článek.

Kazuistika při postupu tzv. rychlého zotavení

19. 6. 2016

Přečtěte si kazuistiku při postupu tzv. rychlého zotavení. Tento postup se běžně používá při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu a zahrnuje anestezii šetřící opioidy, lokálně infiltrační anestezii a mobilizaci v den operace

Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze

19. 6. 2016

Cílem projektu je zajistit asistenční služby kvalifikovaných interkulturních pracovníků pro migranty ve veřejných institucích, zejména v rámci agend úřadů městských částí v Praze a navázat s úřady městských částí bližší koordinovanou spolupráci. Letáčky o službě interkulturních pracovníků jsou k dispozici ke stažení na stránkách interkulturniprace.cz.

BBC: Je závislost na technologiích zdrojem většího stresu?

19. 6. 2016

Jsme nejvíce nesoustředěná generace, která zbytečně tráví mnoho času čtením irelevantních e-mailů a rušivých zpráv na sociálních sítích. Podle zprávy "Kvalita pracovního života 2016" (The Quality of Working Life 2016), která byla zveřejněna na začátku roku, posedlost čtením e-mailů i mimo pracovní dobu vede k tomu, že pro mnohé z nás je obtížné vypnout a přerušit práci. Přečíst článek.

WHO: Horké nápoje jsou karcinogenní (AM Review)

19. 6. 2016

Příliš horké nápoje mohou způsobovat rakovinu jícnu. Vyplývá to z průzkumu agentury Světové zdravotnické organizace (WHO), která 15. června informovala, že přidala horké nápoje na seznam „možných karcinogenů“. Přečíst článek. (Zdroj: amreview.cz)

Praha: Veřejnost dostane šanci podílet se na vznikajícím územním plánu

19. 6. 2016

Do příprav a projednávání vznikajícího Metropolitního plánu se bude moci výrazněji zapojit veřejnost. Zastupitelstvo hlavního města Prahy 16. června schválilo, že do konce srpna bude vypracován konkrétní soubor opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě a projednávání plánu, kdy bude využit i manuál, který pro hlavní město zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy. (Zdroj: praha.eu)

Prevence se Pardubickému kraji vyplatí i v sociálních službách

19. 6. 2016

Prevence je nejlevnějším prostředkem, jak zabránit sociálnímu vyloučení dětí, rodin a ohrožených osob. Přesto se na prevenci v České republice nevynakládá dostatek finančních prostředků. Pardubický kraj to proto řeší pomocí evropského projektu, který dofinancuje z krajského rozpočtu. Přečíst článek. (Zdroj: pardubicednes.cz)

MF plánuje dát v roce 2017 na veřejné opatrovnictví až o 350 milionů více

19. 6. 2016

„Pro rok 2017 proto Ministerstvo financí do příspěvku na výkon státní správy, nad rámec 5% valorizace, zapracuje také posílení zdrojů na financování agendy veřejného opatrovnictví, a to ve výši až 350 mil. Kč.“, uvedl ministr financí Andrej Babiš s tím, že došlo k dohodě na částce 29 tisíc Kč na 1 opatrovance. „Na veřejné opatrovnictví dnes města a obce nedostávají ani korunu. Roste tak vnitřní dluh samospráv, které jsou už tak dlouhodobě podfinancované,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. Více informací. (Zdroj: MF)

Zkušenosti z kontrol inspekce práce u agentur práce a uživatelů

19. 6. 2016

Agenturní zaměstnávání umožňuje svou flexibilitou průběžně doplňovat na trhu práce chybějící pracovní sílu, na druhou stranu tento způsob zaměstnávání s sebou přináší i negativní jevy. Jedním z nich je i nejisté a často nerovné postavení zaměstnanců agentur práce v porovnání s "kmenovými", tj. vlastními, zaměstnanci uživatele. Přečíst článek. (Zdroj: bozpinfo.cz)

Podíl sociálních a zdravotních výdajů na HDP v Česku klesá

19. 6. 2016

Podíl sociálních a zdravotních výdajů na HDP (hrubý domácí produkt) v Česku v posledních letech klesá. Informaci vydal výzkumný ústav práce. Nižší podíl výdajů v Česku kritizují odbory i experti. ČR je rovněž pod průměrem OECD. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

LLP: Pošlete nám svůj příběh a změňte praxi v psychiatrických léčebnách

19. 6. 2016

„Monitorování dodržování práv v psychiatrických nemocnicích je dostatečné“ zaznělo 14. června 2016 na jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany z úst zástupce Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k počtu nespokojených pacientů, kteří se na nás obracejí, s tím nemůžeme souhlasit. Pomozte nám přesvědčit vládu, že důkladné a pravidelné monitorování psychiatrických zařízení je nezbytné. Napište nám svůj příběh! Více informací.

Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy: veřejná zakázka malého rozsahu

19. 6. 2016

Hlavní město Praha vyzývá k podání nabídky na realizace veřejné zakázky malého rozsahu: Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy. Více informací.

I seniorky bez schopnosti chodit si střihnou kankán, tvrdí taneční mistr Petr Veleta

19. 6. 2016

Petr Veleta, taneční mistr a choreograf, který pracuje pro Národní divadlo, umí nadchnout seniory k hudbě a pohybu. Při příležitosti Fresh Senior Festivalu v Pelléově vile, který se konal 15. června, poskytl rozhovor deníku Pražský patriot. Přečíst článek.

BBC: Tanec v bollywoodském stylu jako terapie (video)

19. 6. 2016

Nemocnice Harefield v Londýně nabízí pacientům kurzy tance ve stylu Bollywood a hodiny klasického indického tance. Výsledky ukazují, že tanec má pozitivní vliv na zdraví. Shlédnout video.

V roce 2014 získalo občanství některého ze státu EU téměř 900 tis. osob

19. 6. 2016

V roce 2014 získalo občanství některého členského státu Evropské unie kolem 890 000 osob, tj. o 91 tisíc méně než v roce 2013, kdy občanství získalo 981 tisíc osob. Od roku 2009 bylo uděleno občanství členského státu EU celkem více než 5 milionům osob. Z celkového počtu osob, které v roce 2014 získaly státní občanství některého z členských států EU, tvořili 89 % občané zemí mimo EU. Největší skupinu osob, které získaly občanství členské země EU v roce 2014, tvořili občané Maroka (92 700 osob), z nichž 88 % získalo občanství Španělska, Itálie nebo Francie. Celá tisková zpráva Eurostatu.

BBC: Může nám umění pomoci čelit vážné nemoci?

11. 6. 2016

Umění může přinést potěšení do života lidí, ale může jim také pomoci v případě nemoci? V hospici Prince a princezny z Walesu v Glasgow tento týden otevírají dveře do světa umění. Objevování vlastní kreativity může lidem vrátit kontrolu v obtížných chvílích v jejich životě. Přečíst článek.

Konference - Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR (15. června 2016, Poslanecká sněmovna)

11. 6. 2016

Konference (viz pozvánka) na téma "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata 2016" se koná ve středu 15. června 2016 od 9.30 do 16.30 hodin v Poslanecké sněmovně (Sněmovní ul. 1) a je určena vedoucím pracovníkům škol, školských zařízení a školských úřadů. Přihlásit se lze nejpozději do 13. června 2016 zasláním vyplněné přihlášky na adresu konference.psp@email.cz. Více informací. (Zdroj: bozpinfo.cz)

Vira.cz: Možná ti někdo svým pohrdáním dal najevo, co všechno jsi pokazil

11. 6. 2016

V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Číst dále.

Projekt Mindset má změnit postoje studentů zdravotnických škol k lidem s psychickými nemocemi

11. 6. 2016

Čtvrtina studentů zdravotnických škol vnímá lidi s duševní nemocí jako agresivní, 42 procent je považuje za spíše nebezpečné. Jen 15 procent zvažuje práci v psychiatrické léčebně. Přečíst článek. (Zdroj: Zdravotnický deník)

Češi a cizinci budou bořit bariery (23. 6. 2016, park Klamovka, Praha)

10. 6. 2016

Staňte se i Vy součástí nevšedního projektu a poznejte "V šest před domem" své zajímavé sousedy. Od 18 hod. budete mít příležitost seznámit se s jinou kulturou, hudbou, poznat různé tradice, zvyky, poslechnout si netradiční životní příběhy a ochutnat cizokrajnou kuchyni. Přečíst článek. (Zdroj: prahadnes.info)

Vietnamští přistěhovalci ve Spojených státech

10. 6. 2016

Imigrace z Vietnamu do Spojených států významně vzrostla po roce 1975 a mezi roky 1980 a 2000 se každých deset let zhruba zdvojnásobila. V letech 2000 až 2010 vzrostla o 26 procent. V roce 2014 Vietnamci představovali šestou největší skupinu imigrantů v USA po Mexiku, Indii, Číně, Filipínách a Salvadoru. Jejich počet dosáhl 1,3 mil., což představuje 3 % z celkového počtu 42,4 milionů imigrantů v USA. Přečíst článek.

Německo: Více personálu a méně byrokracie v ošetřovatelských zařízeních

10. 6. 2016

Podle německého ministerstva zdravotnictví by se měl zvýšit počet pracovníku v sektoru péče a byrokracie spojená s poskytováním služeb a sledováním jejich kvality by měla být snížena na minimum. Podle zákona o posílení péče (Pflegestärkungsgesetz) by se měl počet klientů připadajících na jednoho pracovníka snížit z 24 na 20. Na navýšení počtu pracovníků ministerstvo vydalo půl miliardy EUR. Celá zpráva.

VIDEO: Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

10. 6. 2016

Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost. To je hlavní sdělení kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017. Shlédnout video.

Jak se vyvíjel podíl dětí narozených mimo manželství v Evropě od roku 1910?

10. 6. 2016

Zlatým věkem manželství byly v Evropě 50. a 60. léta 20. století. Od lidí se očekávalo, že se nejprve vezmou a teprve potom budou mít děti. Dnes se v mnoha zemích více než polovina dětí rodí mimo manželství. Nová studie se zaměřuje na vývoj tohoto trendu od roku 1910 dosud a na rozdíly mezi jednotlivými částmi Evropy. Přečíst článek.

Jsou na tom děti starších matek lépe?

10. 6. 2016

Děti starších matek jsou zdravější, vyšší a dosahují vyššího vzdělání než děti mladší matek. Vyšší věk ženy je spojen se zdravotními riziky. Podle autorů studie a článku publikovaného na stránkách Institutu Maxe Plancka pro demografický výzkum (Max Planck Institute for Demographic Research - MPIDR) však má vyšší věk matky také své výhody. Přečíst článek.

Mají svobodné matky horší zdraví ve stáří?

10. 6. 2016

Počet svobodných matek v mnoha zemích roste. Podle některých výzkumů je single rodičovství spojeno s vyšším výskytem zdravotních problémů a horším zdravím. Tématem se zabývá článek na stránkách Population Europe.

Call for Papers: Families and Societies at the Crossroads: Europe in the New Millennium

10. 6. 2016

Population Europe zveřejnila výzvu na předkládání návrhu článků pro speciální publikaci připravovanou v rámci projektu "FamiliesAndSocieties". Vítány jsou články zaměřené na různé aspekty změn rodin a jejich důsledky pro evropskou společnost v novém tisíciletí. Preferovány jsou příspěvky s komparativním a interdisciplinárním zaměřením. Více informací.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2016 programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

10. 6. 2016

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny zveřejnila na stránkách Úřadu vlády ČR výsledky dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2016 a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. (Zdroj: vlada.cz)

OECD: Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016

10. 6. 2016

Publikace OECD se zaměřuje na nábor zahraničních pracovníků a analyzuje politiky zemí v oblasti migrace pracovníků. Publikaci lze zdarma stáhnout na stránkách OECD.

Rady vlády pro NNO odmítla neodůvodněnou kritiku neziskových organizací

10. 6. 2016

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace považuje za nevhodné, aby představitelé státní moci vydávali neodůvodněná kritická stanoviska k práci nestátních neziskových organizací v České republice. Řada těchto organizací vykonává prospěšné aktivity a služby, které jsou využívány nejen občany a institucemi, ale  i veřejnou správou ku prospěchu země. Taková prohlášení vyvolávají nespravedlivou nedůvěru veřejnosti k neziskovém sektoru jako celku. Apelujeme na představitele státní moci, aby jako veřejné osobnosti vždy pečlivě uvážili a doložili  svá tvrzení, a to jak v případě kritiky, tak i pochvaly vybrané nestátní neziskové organizace. Prohlášení Rada zveřejnila na stránkách úřadu vlády. Viz též Reakce Diakonie na prezidentovy výroky o "neziskových pijavicích".

Strakova akademie slaví významná výročí unikátní fotografickou výstavou

10. 6. 2016

Ve čtvrtek 9. června 2016 vedoucí Úřadu vlády Pavel Dvořák zahájil výstavu Osudy Strakovy akademie. Ta u příležitosti 240. výročí vzniku nadace hraběte Straky a 120. výročí postavení budovy Strakovy akademie mapuje prostřednictvím unikátních fotografií historický vývoj a příběhy tohoto reprezentativního objektu. Více informací.

Slavnostní ukončení sub-projektu Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření a zkvalitnění služeb

10. 6. 2016

Dne 20. červa 2016 bude slavnostně ukončen sub-projekt Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření a zkvalitnění služeb. Hospic na Svatém Kopečku získal na realizaci tohoto projektu grant ve výši přesahující 12,5 mil. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce. Celá zpráva.

V sociálních službách na Vysočině přibydou nová pracovní místa

10. 6. 2016

Až tisíc nových pracovních míst přibyde v sociálních službách napříč celou Českou republikou. Aby byla co nejdříve obsazena, uvolní Ministerstvo práce a sociálních věcí finanční prostředky na nábor nových zaměstnanců. Právě ministerský záměr pomůže také Kraji Vysočina, kde je sociální péče čím dál potřebnější. Celá zpráva. (Zdroj: jihlavadnes.cz) 

ENIL’s Peer Support Training (24-25 September, Sofia) – Call for Eastern and Central Europe Now Open

10. 6. 2016

Školení se uskuteční ve dnech 24.-25. září 2016 v Sofii. Pořádají ho Evropská síť pro nezávislý život (ENIL) a Centrum pro nezávislý život - Sofie (CIL-Sofie) s cílem posílit schopnosti účastníků poskytovat vzájemnou podporu (peer support) jako nástroj pro samostatné bydlení a rozvojet systém vzájemné podpory v jejich zemích. Zúčastnit se může 20 osob se zdravotním postižením. Přihlást se lze do 30. června. Více informací.

Člověk v tísni vyhlašuje soutěž o návrh na cenu Homo Homini

10. 6. 2016

Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem, které se zasloužily o ochranu lidských práv ve světě. Ocenění slouží jako podpora a výraz úcty laureátům. Více informací.

Summer course on Old-age workers (5.-9. září 2016, Santander, Španělsko)

10. 6. 2016

Kurz pořádá ve dnech 5. až 9. září 2016 Baskická observatoř pro bullying a diskriminaci na pracovišti a španělské Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cena kurzu je 130,- EUR. (Zdro: osha.europa.eu)

Rehabilitace a návrat do zaměstnání: nová zpráva ukazuje úspěšné strategie managementu stárnutí

10. 6. 2016

Zdravotní problémy jsou nejčastějším důvodem k odchodu ze zaměstnání před dosažením odchodového věku a výzkum ukazuje, že dlouhodobá pracovní neschopnost podstatně zvyšuje riziko odchodu z trhu práce. To je důvod, proč opatření a politika prevence disability, rehabilitace a návratu do zaměstnání tvoří důležitou součást kampaně agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny. Stáhnout publikaci. Více informací.

Ve Vsetíně se diskutovalo o násilí na seniorech

10. 6. 2016

Téměř 50 zástupců seniorských organizací ze Vsetínska se 10. června zúčastnilo semináře pořádeného v rámci krajského projektu Násilí očima seniorů, který minulý týden odstartoval ve Zlíně. Zlínský kraj na něm spolupracuje s Krajským ředitelstvím Policie České republiky Zlínského kraje a Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve Zlíně. Částkou 394 tis. Kč projekt podpořilo i Ministerstvo vnitra ČR z programu Prevence kriminality, zbylých 100 tis. Kč uvolnil Zlínský kraj ze svého rozpočtu. Celá zpráva. (Zdroj: zlindnes.cz) 

Destatis: Pro fotbalové fanoušky - účastnické země EURO 2016 pohledem statistiky

10. 6. 2016

Statistický úřad spolkové republiky Německo zveřejnil při příležitosti evropského fotbalového šampionátu rovnání soutěžících zemích. Údaje lze prohlížet podle tématu nebo porovnávat dva vybrané státy. Více informací.

Proč (stále ještě) není surrealismus mrtev? (16. června 2016 od 10 hod.)

9. 6. 2016

Centrum pro teoretická studia (CTS), společné pracoviště UK v Praze a AV ČR vás zve na seminář na téma surrealismus dnes – proměny paradigmatu, který se bude konat ve čtvrtek 16. června 2016 od 10 hodin v CTS, Husova 4, Praha 1 (3. patro).

Léky s rozumem aneb Sám rozum lékem

9. 6. 2016

Štědrou nabídku a dostupnost léků přirovnává senátor prof. Jan Žaloudík ke karnevalu, nad nímž se podivují i kolegové ze západních zemí. „V ostatních zemích personální náklady brzdí vstup nových technologií, u nás jde rozvoj kupředu na úkor platů zdravotníků,“ říká profesor Štěpán Svačina. Číst dále.

Umělé pihy, drbátka i pasti na blechy. Nová expozice muzea nočníků se zaměřuje na baroko

9. 6. 2016

Seznámit se s tím, jak lidé pečovali o tělesnou hygienu v době baroka, mohou lidé v pražském muzeu nočníků. Začala tam výstava nazvaná Baroko trochu jinak, která potrvá až do konce srpna. Přečíst článek. (Zdroj: Pražský patriot)

Workshop - Kognitivní trénink u starší populace (21. nebo 22. 6. 2016)

9. 6. 2016

Seminář se uskuteční v úterý 21. 6. 2016 od 9 hod na katedře psychologie FF UK, Celetná 20, Praha 1, místnost 332 a ve středu 22. 6. 2016 od 10:15 v Národním ústavu duševního zdraví, Topolová 748, Klecany, místnost 102.06 v Odd. experimentální neurobiologie. Přednášet bude dr. Erika Borella z Univerzity v Padově. Zájemce o účast prosíme, aby se ohlásili emailem na: hana.stepankova@nudz.czVíce informací.

ČSÚ: Příjmy zdravotních pojišťoven v prvním čtvrtletí 2016 činily 63,8 miliardy korun

9. 6. 2016

Počítá se do nich výběr pojistného včetně platby státu např. za uchazeče o zaměstnání, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené, studenty a důchodce. Příjmy z pojistného činily 47,3 miliardy korun. Celkové výdaje zdravotních pojišťoven dosáhly 64,2 miliardy korun. 53% podíl v nákladech na zdravotní služby představují náklady na ústavní služby, 17 % náklady na léky vydané na recepty a na zdravotnické prostředky vydané na poukazy a 16,4 % na ambulantní služby specialistů. Více informací. (Zdroj: ČSÚ)

reSITE 2016: světoví experti přivezou do Prahy řešení migrace ve městech

9. 6. 2016

Praha přivítá 16. a 17. června jednu z nejvýznamnějších architektonických a urbanistických událostí Evropy, na kterou přijedou experti z celého světa, aby přivezli úspěšná řešení, jak se mohou města Evropy a Západu bezbolestně vyrovnat s přílivem nových obyvatel. Více informací. (Zdroj: SMO ČR)

2. Zukunftskongress Migration & Integration 2016 (20. a 21. září 2016, Berlín)

8. 6. 2016

Ve dnech 20. a 21. září 2016 se v Berlíně uskuteční druhý kongres o budoucnosti migrace a integrace. Program registrace a další informace.

Call for abstracts – 6/2017 Sociální práce a neformální péče

8. 6. 2016

Libor Musil, editor čísla 6/2017 vyzývá potenciální autorky a autory k dodání rozšířených abstraktů textů plánovaných do čísla s tématem "Sociální práce a neformální péče". Více informací.

AM Review: ČR chce získat ukrajinské zdravotníky

8. 6. 2016

Nově i zdravotní sestry a lékaře bude do Česka lákat projekt ministerstva zahraničí pro získávání ukrajinských pracovníků. Zatím se do projektu, který má urychlit cestu vysoce kvalifikovaným pracovníkům z Ukrajiny do Česka, za první půlrok zapojilo jen 69 lidí. Celá zpráva.

Konference Moderní pěstounství představila specifika náhradní rodinné péče

8. 6. 2016

V prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje uspořádala nezisková organizace Dobrá rodina o.p.s. pro zájemce i odborníky z příslušných úřadů praktický workshop o náhradní rodinné péči. (Zdroj: ustinadlabemdnes.cz

Městská agenda pro EU - Amsterdamský pakt

8. 6. 2016

Na území měst se spojují různé sektorové agendy, často s protichůdným dopadem na život občanů. Městská agenda by měla z úrovně EU pomoci koordinovat aktivity těchto sektorů se zapojením evropských fondů. Prvními pilotními tématy jsou dostupné bydlení, kvalita ovzduší, chudoba ve městech a začleňování migrantů. Stáhnout dokument. (Zdroj: MMR)

Ke konci května bylo v Česku 394 789 nezaměstnaných, nejméně od ledna 2009

8. 6. 2016

Nezaměstnanost klesla na 5,4 %. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za duben, nejnižší nezaměstnanost v EU. Více informací

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků

8. 6. 2016

ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Více informací.

ČLK vyhlásila akci proti zbytečné administrativě ve zdravotnictví

8. 6. 2016

ČLK vyhlásila akci Stop zbytečné administrativě ve zdravotnictví. Vedle nedostatku lékařů a sester je právě administrativa největší překážkou k tomu, aby pacienti dostávali kvalitní péči. Přečíst článek.

Grada: Ošetřovatelská péče 2. díl (Pro obor ošetřovatel)

8. 6. 2016

Předkládaná učebnice (Autor: Burda Patrik, Šolcová Lenka, 234 stran) je určena především studentům oboru Ošetřovatel, ale jistě ji využijí i studenti příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Více informací.

 

NAZEV WEBU