Vira.cz: Mír, po kterém toužíme, není jen věcí vlád

21. 9. 2016

Budovat mír neznamená zabránit té či oné katastrofě, ale znovu odhalit vizi, cestu naděje pro veškeré lidstvo. Přečíst článek.

Senioři píší Wikipedii – podzim 2016

21. 9. 2016

Wikipedie je největší světová internetová encyklopedie, kterou píší lidé pro lidi. Její česká podoba vznikla v roce 2002 a v současné době obsahuje přes 371 tisíc článků. Zapojit se do její tvorby může každý, kdo má chuť a znalosti. Přečíst článek.

Profesor Luděk Sýkora v pořadu Fokus Václava Moravce

21. 9. 2016

Pořad Fokus Václava Moravce staví na silných tématech a diskusi se zajímavými hosty v příjemném prostředí. Jedním z hostů pořadu, který byl tentokrát věnován českým sídlům, byl i profesor Luděk Sýkora z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Viz záznam debaty Malé velké Česko. (Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK)

BBC: Je sexuální zneužívání starších lidí tabu?

20. 9. 2016

Dlouhou dobu společnost nechtěla věřit existenci sexuálního zneužívání dětí. Nyní jsou ale podle BBC obdobným způsobem tabuizovány sexuální zločiny proti starším lidem. Údaje, které pořad BBC "File on 4", získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, ukazují, že ošetřovatelská zařízení pro seniory v Británii nahlásila mezi lety 2013 až 2015 více než 2 tisíce případů sexuálního zneužíváníPřečíst článek.

Týdny pro duševní zdraví představují v Praze nejen osvětu

20. 9. 2016

Co potřebujeme od psychiatrie a co potřebuje psychiatrie od nás? To je téma minikonference Uzdravme se, která proběhne 21. září od 16 hodin v Centru Břevnov. Přečíst článek (Zdroj: denik.cz)

Čeští studenti zůstávají v experimentování s drogami nadále nad evropským průměrem

20. 9. 2016

Nové výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 ukázaly, že konzumace alkoholu a cigaret mezi studenty v Evropě výrazně klesá, stejně jako užívání nelegálních drog. Čeští šestnáctiletí však zůstávají v kouření, pití alkoholu a užívání konopí nadále nad evropským průměrem. Jde o šestou vlnu sběru dat od roku 1995. Více informací. (Zdroj: vlada.cz)

Fakulta zdravotnictví ZČU otevřela pro veřejnost Centrum zdraví

20. 9. 2016

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) zahájila činnost Centra zdraví, které bude lidem nabízet poradenské služby, vzdělávání, cvičení, kurzy i vyšetření. Přečíst článek. (Zdroj: ZDN)

Zkušenosti Diakonie ČCE s porušováním pracovního práva u zahraničních pracovníků z EU

20. 9. 2016

Zahraniční pracovníci a pracovnice se v České republice velmi často potýkají s porušováním pracovních práv. Děje se tomu tak i proto, že lze v české legislativě identifikovat celou řadu systémových nedostatků, které vedou u některých „zaměstnavatelů“ k porušování zákoníku práce a někdy až k vykořisťování pracovníků a pracovnic, a to zpravidla ze zemí Evropské unie. Přečíst článek.

The King's Fund: Social care for older people (publikace)

18. 9. 2016

Britská nezisková organizace The King's Fund vydala novou publikaci s názvem "Sociální péče o seniory" ("Social care for older people") (98 stran) (stáhnout). Publikace analyzuje současný stav sociální péče pro seniory v Anglii s využitím statistických údajů a rozhovorů místními samosprávami, poskytovateli zdravotních služeb (NHS) a soukromými poskytovateli.

BBC: Alternativy k tradiční péči

18. 9. 2016

Více než milion lidí v Anglii využívá tradiční pobytové služby dlouhodobé péče. Někteří ji hradí sami, jiným přispívá obec. Obce však v posledních letech začínají využívat placených jednotlivců, kteří poskytují osobní péči druhým doma. Počet lidí využívajících tuto službu (tzv. "shared-lives schemes") vzrostl na více než 13 tisíc lidí, zahrnujících osoby s mentálním postižením, duševně nemocné nebo seniory. Službu poskytuje 150 poskytovatelů v Británii, dvě třetiny jsou provozovány obcemi, zbytek neziskovými organizacemi. Přečíst článek.

Seniorské organizace vyzvaly EU, aby se zaměřila na stárnutí a chronické nemoci

18. 9. 2016

Život 90 se zapojil do mezinárodního projektu,v rámci kterého neziskové organizace vyzvaly EU, aby věnovala více pozornost zvládání chronických nemocí na globální úrovni a podpořila zvládání tohoto problému v chudších zemích (viz publikace). Více informací.

Zlínský kraj ocenil nejlepší zdravotnické pracovníky roku 2016

18. 9. 2016

Slavnostní vyhlášení třetího ročníku ankety "Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje" se uskutečnilo ve čtvrtek 15. září v Baťově vile ve Zlíně. Přečíst článek. (Zdroj: zlindnes.cz)

Britské neziskovky kritizují vládu za dlouhodobé selhávání v přípravě na stárnutí společnosti

18. 9. 2016

Neziskové organizace sdružené v alianci "Ready for Ageing Alliance" v nové zprávě s názvem "Still Not Ready For Ageing" hodnotí pokrok v přípravě na stárnutí jako "neuvěřitelné zklamání". Britská ekonomika podle nich ztrácí miliardy kvůli podzaměstnanosti starších lidí, kteří by chtěli dál pracovat, nedostatek financí v sociálních službách se prohloubil a nedostatek pracovníků se může do budoucna ještě zvětšit. (Zdroj: alzheimers.org.ukilcuk.org.uk

Dlouhodobých pěstounů je stále málo

18. 9. 2016

Vyhledat dětem, které nemohou vyrůstat u vlastních rodičů, novou rodinu, je hlavním smyslem kampaně "Pěstounství pomáhá dětem vyrůstat v rodině". Takových dětí je jen v Pardubickém kraji více než 300. (Zdroj: pardubicednes.cz

Pojišťovny v roce 2015 vydaly na léčbu Alzheimerovy nemoci více než miliardu

18. 9. 2016

VZP, která zastupuje asi 60 % pojištěnců, loni vyplatila v roce 2015 na péči o nemocné s Alzheimerovou demencí 891 mil. korun, což je o pětinu více než v roce 2014. Na 1 pacienta tak VZP loni vynaložila zhruba 25 tis. korun. Podle odborníků ale velká část nákladů na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou či demencí jde také z peněženek rodinných příslušníků, kteří o své příbuzné pečují. Přečíst článek. (Zdroj: zdravotnickydenik.cz)

MMR rozdělí 2 miliardy na změnu organizace psychiatrické péče

18. 9. 2016

Podpoří například zařízení pro poskytování komunitní péče, psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic a vybavení mobilních týmů. Žádosti lze podávat od 31. října do konce června příštího roku. Přečíst článek.

Tisková konference k výsledkům Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015

18. 9. 2016

V úterý 20. září 2016 se ve Strakově akademii uskuteční tisková konference k výsledkům Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015. Více informací.

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2016

18. 9. 2016

Český statistický úřad zveřejnil pravidelnou aktualizací časových řad v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. pololetí 2016). Zobrazit publikaci.

Rada seniorů spouští kampaň k prevenci zápalu plic

18. 9. 2016

Rada seniorů ČR chystá do konce roku informační kampaň o zápalu plic a jeho prevenci. Kromě videa a informačních letáků plánuje 26 přednášek. Novinářům to řekl předseda rady Zdeněk Pernes. Přečíst článek.

Potřebujete sestry? Vím, kde je sehnat...

18. 9. 2016

MUDr. Petr Bouzek reaguje na katastrofální nedostatek sester ve zdravotnictví. Objevil, kde se nachází a navíc v dostatečném množství a s potřebnou praxí. Přečíst článek.

Financování vzdělávání v ČR v mezinárodním srovnání

18. 9. 2016

Publikace ČSÚ (stáhnout) představuje indikátory mapující oblast financování formálního vzdělávání. Jednotlivé kapitoly se věnují různým indikátorům za Českou republiku v časových řadách, ale též ve srovnání s mezinárodními průměry za země v OECD a za země v EU i OECD, příp. ve srovnání s vybranými zeměmi OECD. (Zdroj: ČSÚ)

Vyšlo nové číslo časopisu Demografie (Demografie 3/2016)

18. 9. 2016

Třetí letošní číslo časopisu odborného recenzovaného časopisu Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2016 (viz Demografie 3/2016) přináší například články: Ženy v rodinných domácnostech s dětmi a jejich postavení na trhu práce v kontextu vývoje po roce 1989, Analýza vztahu náboženského vyznání a plodnosti ve sčítání lidu 2011 (se zařazením vlivu dalších proměnných), Determinanty nevyplnění údajů o otci do hlášení o narození nebo recenzi knihy "Postarat se ve stáří". Více informací.

ČSÚ: Rezervy jsou v dlouhodobé nezaměstnanosti

17. 9. 2016

Srovnatelně nízkou míru nezaměstnanosti jako ČR mají v EU jen Německo a Malta. V míře dlouhodobé nezaměstnanosti je ČR ale až osmá. V roce 2015 tato míra v Česku činila 2,4 %, lépe na tom bylo sedm zemí Unie. Nejmenší problém s dlouhodobou nezaměstnaností mělo Švédsko. Více informací.

Do ČR se za 10 let ze zahraničí přistěhovalo přes půl milionu lidí

17. 9. 2016

Do České republiky se v letech 2005–2015 přistěhovalo v několika vlnách přes 540 tis. imigrantů. Nejvíce z nich přišlo v době vstupu ČR do Evropské unie a hospodářského rozmachu. Dosud nepřekonaným vrcholem je v tomto ohledu rok 2007. Oproti stavu před 15 lety se podíl cizinců v ČR více než zdvojnásobil na 4,4 %. V hlavním městě bylo v roce 2015 zastoupení cizinců třikrát vyšší než hodnota národního průměru. Přečíst článek.

ČSÚ: Mateřská úmrtnost celosvětově klesla za 25 let o polovinu

17. 9. 2016

Každý den na světě zemře 830 žen v důsledku komplikací v těhotenství, při porodu či v šestinedělí. Od roku 1990 se však celosvětově podařilo mateřskou úmrtnost snížit o 44 %. Mateřská úmrtnost se podle definice WHO vykazuje jako celkový počet úmrtí žen v těhotenství, za porodu a do 42. dne šestinedělí na 100 tis. živě narozených dětí. V České republice jsou úmrtí žen v těhotenství, při porodu či v šestinedělí velmi vzácná. V letech 2010–2014 zemřelo celkem 16 žen a narodilo se 551 tis. dětí. Na 100 tis. narozených tak připadala pouze necelá tři úmrtí matek. Přečíst celý článek.

Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 - 2015

17. 9. 2016

Publikace MPSV (stáhnout) formou tabulkových přehledů ukazuje na základních datech vývoj vybraných atributů životní úrovně (zejména příjmů a výdajů) domácností za dobu trvání samostatné České republiky, tj. od roku 1993.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester bude hájit VŠ vzdělání sester

17. 9. 2016

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS), k jehož hlavním cílům patří podporovat ošetřovatelskou profesi a sesterské povolání i hájit zájmy pacientů, vznikl ve čtvrtek 15. září v Českých Budějovicích v rámci mezinárodního kongresu o ošetřovatelství konaného na ZSF JU. Je to jediná čistě sesterská organizace v ČR a její členové jsou připraveni vysvětlovat politikům i veřejnosti, proč sestra potřebuje mít vystudovanou vysokou školu. Více informací.

Nizozemsko: Otcovská dovolená se od roku 2019 zvýší ze 2 na 5 dnů

17. 9. 2016

V budoucnu budou mít partneři žen, kterým se narodí dítě, nárok na pět dní placené dovolené, místou současných dvou. Kabinet schválil návrh zákona, který za tímto účelem předložil nizozemský ministr sociálních věcí a zaměstnanosti Lodewijk AsscherCílem je zajistit, že pět dní se stane standardem a že finanční hledisko neodradí partnery od dovolené. Ti budou moci požádat o volno prostřednictvím svého zaměstnavatele. (Zdroj: government.nl)

BBC: Proč si Američané neberou nemocenskou?

15. 9. 2016

Hillary Clinton není jedinou Američankou, která šla minulý týden do práce s nemocí, se kterou by raději měla zůstat doma. Podle BBC příznaky nemoci ignorují miliony Američanů. "Nikdo nesmí být nemocný. Nemoc je slabost," říká docentka sociální práce na Florida Atlanic University LeaAnne DeRigne. Spojené státy jsou jednou z mála hospodářsky vyspělých zemí, které nemají zákonem garantovanou placenou nemocenskou dovolenou. Některé skupiny zaměstnanců mají nárok až na 12 týdnů dovolené v případě nemoci nebo narození dítěte podle zákona schváleného v roce 1993 během Clintonovy administrativy. Pro miliony dalších nízko kvalifikovaných pracovníků platí pravidlo: nepřijdete-li do práce, nedostanete mzdu za den nepřítomnosti z důvodu nemoci. Přečíst článek.

Eurofound: Developments in working life in Europe 2015

15. 9. 2016

Publikace (stáhnoutposkytuje v rámci 10 kapitol přehled o současné situaci a vývoji v oblasti pracovních podmínek (např. mzdy, pracovní doba, zdraví, rovné příležitosti atd.) na evropské a národní úrovni. Více informací.

Kolik si praktický lékař vlastně vydělá?

15. 9. 2016

Stávka milionářů, tak označil ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček chystaný protest praktických lékařů, kteří chtějí příští středu 21. září zavřít své ordinace. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

BBC: Péče o seniory v Anglii je stále více podfinancovaná

15. 9. 2016

The Richmond Group of Charities vydala novou publikaci "Skutečné životy: Naslouchání lidem, kteří užívají sociální péči" (52 stran) (stáhnout). Podle organizace Age UK zpráva ukazuje dopady podfinancovaného systému na životy lidí, problémy s přístupem ke kvalitní péči, nedostatek podpory rodinným pečovatelům a problémy v integraci zdravotních a sociálních služeb atd. Richmondská skupina je projekt spolupráce 12 největší neziskových organizací v oblasti zdravotní a sociální péče ve Velké Británii (viz další publikace). Více informací.

Ošetřovatelství.info: Hledá se Sestra sympatie!

14. 9. 2016

Na stránkách sestrasympatie.cz je v plném proudu registrace do dalšího ročníku soutěže Sestra sympatie s možností přihlásit sebe nebo svou oblíbenou sestřičku. Více informací.

Finančně dostupné bydlení (12.-13.10.2016, Praha)

14. 9. 2016

Seminář a workshop „Finančně dostupné bydlení – sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru“ pořádá ve dnech 12.-13. října 2016 (viz pozvánka a program) Fakulta architektury ČVUT, sdružení PragueWatch ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Více informací.

Británie dá na výzkum demence během příštích 5 let 45 mil. liber

14. 9. 2016

Výzkum demence získá v Británii během příštích pěti letech 45 milionů liber jako součást rekordní investice 816 mil. liber do výzkumu NHS, oznámil to 12. srpna ministr zdravotnictví Jeremy Hunt. Více informací.

WHO zveřejnila novou zprávu o zdraví a kvalitě života žen v Evropě

14. 9. 2016

Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala zprávu "Women’s health and well-being in Europe: beyond the mortality advantage (2016)" (110 stran) (stáhnout), která obsahuje přehled informací o zdraví žen v Evropě a jeho sociálních, ekonomických a environmentálních determinantách a dopadech genderové diskriminace a stereotypů na zdraví žen. Zpráva má podpořit členské země v naplňování Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje. Více informací. (Zdroj: WHO)

Zpráva o migraci a integraci 2015

14. 9. 2016

Poslanecká sněmovna projedná Zprávu o migraci a integraci 2015, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra (sněmovní tisk 907). Materiál mapuje problematiku migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015 s porovnáním některých profilových ukazatelů s úrovní roku 2014, případně let předcházejících a přináší základní analýzu migračních trendů. Více informací.

V Boskovicích byl otevřen patnáctý Senior Point v Jihomoravském kraji

14. 9. 2016

Kontaktní místo pro seniory - Senior Point - bylo otevřeno v úterý 13. září 2016 v Boskovicích v prostorách Městského úřadu. Celá zpráva. (Zdroj: brnenskodnes.cz)

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX (30. 11. 2016 od 10 hod., PN Bohnice)

14. 9. 2016

Psychiatrická sekce ČAS ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice zvou na celostátní konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX, která se uskuteční ve středu 30. 11. 2016 od 10:00 hod. v Divadle Za plotem Psychiatrické nemocnice Bohnice (viz pozvánka)

Reforma psychiatrické péče a role zdravotní sestry (13. 10. 2016, Brno)

14. 9. 2016

ČAS a Sdružení Práh pořádají ve čtvrtek 13. 10. 2016 od 13 do 18 hod. v Brně v Galerii Vaňkovka v sále Café Práh odbornou konferenci Reforma psychiatrické péče a role zdravotní sestry (viz pozvánka).

Konference „Když se obory sejdou“ (13. října 2016, Fakultní nemocnice v Motole)

14. 9. 2016

Výbor Regionu Motol České asociace sester si Vás dovoluje pozvat na II. odbornou konferenci nelékařských zdravotnických pracovníků s názvem „Když se obory sejdou“, která se koná ve čtvrtek 13. října 2016 od 8 do 13 hodin. Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, kinosál, 2. patro na ředitelství (pozvánka)

Konference o cévních mozkových příhodách a ošetřovatelství (19. a 20. října, Janské Lázně)

13. 9. 2016

Konference CEREBROCON 2016, kterou pořádají Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p. ve dnech 19. a 20. října 2016 v dětské léčebně Vesna se zaměří dvě stěžejní témata: cévní mozkové příhody a multikulturní ošetřovatelství.

Vira.cz: Děti "zavřené" v posudku druhých...

13. 9. 2016

Když jsem nastoupila do dětského domova jako začínající vychovatelka, myslela jsem, co všechno vím. Těšila jsem se, jak budu vlídná, jak se stanu důvěrnicí svých svěřených dětí, byla jsem odhodlaná stát se nejlaskavější tetou v dětském domově. Předsevzetí. Číst dále.

Francie: Nová podpora pro města přátelská seniorům

13. 9. 2016

Frankofonní síť měst přátelských seniorům (Réseau des Villes Amies des Aînés RFVAA) podepsala 6. září s francouzským ministerstvem dohodu o spolupráci při naplňování zákona o přizpůsobení společnosti stárnutí populace (Loi d'Adaptation de la société au vieillissement), který vstoupil platnost v lednu 2016. Více informací.

Vláda schválila Zprávu o rovnosti žen a mužů za rok 2015

13. 9. 2016

Zpráva shrnuje, co se odehrálo v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2015 v České republice, ale i na úrovni EU a mezinárodní. (Zdroj: vlada.cz)

Vláda schválila navýšení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb od listopadu 2016 o 4 %

13. 9. 2016

Zvýšení týkající se zaměstnanců podléhajících zákoníku práce nabude účinnosti 1. listopadu 2016. Ve vládě panuje shoda na stejném zvýšení platových tarifů zaměstnancům, kteří jsou ve služebním poměru v rámci zákona o státní službě. Růst jejich platů by vláda měla projednat a schválit na některém z nejbližších zasedání. (Zdroj: vlada.cz)

Platové tarify lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví se zvýší od ledna 2017 o 10 %

13. 9. 2016

Opatření, které by mělo pomoci udržet mladé lékaře a sestry v České republice, se projeví od 1. ledna 2017. Zvýšení se dotkne přibližně 88 tisíc zaměstnanců. Více informací. (Zdroj: vlada.cz, ČMKOS)

Počty lékařů budou po roce 2018 klesat. Ministerstva chtějí zvýšit kapacity lékařských fakult

13. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví a školství plánují navýšení kapacit lékařských fakult o 25 procent. Přečíst článek.

Domov seniorů Praha 8 přijme zdravotní sestru / asistenta

12. 9. 2016

Domov pro seniory Nová Slunečnice na Praze 8 přijmeme zdravotní sestřičku nebo asistenta do denního 12h provozu. Kontakt: ajirova@dd-bohnice.cz. Více informací. (Zdroj: osetrovatelstvi.info)

Tři čtvrtiny Čechů zažily problém s dědictvím. Na dobročinnost odkazují miliony i činžovní domy

12. 9. 2016

Podle aktuálního průzkumu koalice neziskových organizací Za snadné dárcovství se 73 procent obyvatel Česka setkalo s problémem spojenými s dědictvím. Přečíst článek. (Zdroj: clovekvtisni.cz)

Medical Tribune: Tak nám schválili 4+1

12. 9. 2016

Nejen nad novými změnami ve vzdělávání sester se zamýšlí sestra Monika Muroňová. Přečíst článek.

Praní špinavých peněz a zajišťování výnosů z trestné činnosti (20. října 2016)

12. 9. 2016

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) pořádá dne 20. října 2016 diskusní setkání na téma praní špinavých peněz a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Uskuteční se v prostorách klubu Městského státního zastupitelství (Praha 5, nám. 14. října 9). Účast je nutno potvrdit do 7. října - pozvánka.

MŠMT: Informace ke zvýšení platových tarifů

12. 9. 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých stránkách zveřejnilo informace pro školy a školská zařízení ke zvýšení platových tarifů.

Novojičínské laboratoře hledají zdravé seniory pro genetický výzkum rakoviny

12. 9. 2016

Novojičínské laboratoře hledají zdravé seniory pro genetický výzkum onkologických onemocnění. Na studii odborníci spolupracují s Univerzitou Karlovou. Přečíst článek. (Zdroj: Denik.cz)

ZDN: Sestrám by mohla stačit střední škola a rok studia

12. 9. 2016

Sestry možná nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Přečíst článek.

Ke konci června 2016 měla Česká republika 10 564 866 obyvatel

12. 9. 2016

Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí 2016 zvýšil o 11 023. Obyvatel přibylo hlavně díky zahraničnímu stěhování, ale mírně i tím, že narozených bylo více než zemřelých. Počet  zemřelých oproti 1. pololetí 2015 tak klesl o 3 682 na 54 096. Ze všech zemřelých bylo 45 % starších 80 let, a necelých 12 % zemřelo před dosažením 60 let věku. (Zdroj: ČSÚ)

WHO: Ročně v důsledku sebevraždy zemře 800 tisíc lidí

11. 9. 2016

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) ročně v důsledku sebevraždy zemře na světě 800 tisíc lidí, to je jeden člověk každých 40 sekund. Sebevražda byla ceslosvětově v roce 2012 druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí ve věku 15 až 29 let. V Akčním plánu pro duševní zdraví 2013 – 2020 (viz Mental Health Action Plan 2013-2020) se členské země WHO zavázaly ke snížení počtu sebevražd do roku 2020 10 %. (Zdroj: WHO)

Konference - Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze (středa 5. 9. 2016, PS)

10. 9. 2016

Konference s názvem "Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců" (viz program) se uskuteční ve středu 5. října 2016 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 205 Poslanecké sněmovny PČR (Sněmovní 1, Praha 1). Na konferenci se lze registrovat online do 15. září 2016. Více informací.

13. září oslaví neziskové organizace po celém světě Mezinárodní den závětí

10. 9. 2016

Podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo jen loni v České republice skoro 274 milionů Kč státu z majetku zemřelých, kteří neměli dědice. Celá zpráva. (Zdroj: neziskovky.cz)

Eurofound: Otcovská dovolená by v ČR měla být zavedena na jaře roku 2017

10. 9. 2016

Návrh na zavedení otcovské dovolené je nyní diskutován v Parlamentu a je pravděpodobné, že bude zavedena od jara 2017. Sněmovna návrh v prvním čtení podpořila dne 14. září 2016. Více informací.

Dům seniorů Františkov vybojoval jako jediný v Libereckém kraji certifikát Vážka

10. 9. 2016

Celý rok se připravovali pracovníci Domu seniorů v libereckém Františkově na náročnou zkoušku České alzheimerovské společnosti z kvality služeb. Celý článek. (Zdroj: liberecdnes.cz)

Centrum pro dítě a rodinu Valika hledá náhradní rodiče (13. 9., Cheb)

10. 9. 2016

Chcete-li jim pomoci, tak přijďte na informační setkání k pěstounské péči, které se uskuteční v úterý 13. září v nově otevřeném Multigeneračním centru v Chebu. Více informací. (Zdroj: karlovyvarydnes.cz, valika.cz)

Publikace: Prodloužení pracovního života prostřednictvím částečného důchodu

10. 9. 2016

Eurofound vydal publikaci "Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement" (88 stran, viz executive summary), která se zaměřuje na politiky částečného penzionování na národní a sektorové úrovni v různých zemích EU, které mají motivovat k prodloužení pracovního života prostřednictvím setrvání v zaměstnání na kratší úvazek. (Zdroj: eurofound.europa.eu

Ochránkyně práv hledá spolupracovníky z oboru psychiatrie

9. 9. 2016

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., zve ke spolupráci psychiatry (odbornost 305) a psychiatrické sestry (odbornost 914). Více informací.

Zdravotní pojišťovny by měly dostávat více peněz na chronické pacienty

9. 9. 2016

Novelu 9. září v úvodním kole podpořila Sněmovna, nyní ji čeká projednání ve zdravotnickém výboru. Pojišťovny si teď přerozdělují vybrané pojistné jen podle věku a pohlaví pojištěnců. Přečíst článek. (Zdroj: AM Review)

Sociální služby si v Pardubickém kraji polepší

9. 9. 2016

Letošní rok je rokem příznivým pro fungování sociálních služeb. Celková částka ze státního rozpočtu činí pro letošní rok 477,7 milionu korun, ke kterým rozdělil Pardubický kraj ještě téměř 110 milionů ze svého rozpočtu. Přečíst článek. (Zdroj: pardubicednes.cz)

Česká centra ve světě připomínají nedožité osmdesátiny Václava Havla

9. 9. 2016

Česká centra připomenou nedožité osmdesátiny Václava Havla (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011). Vzpomínkový cyklus zahrnuje výstavy, divadelní představení, filmové projekce, přednášky, besedy s pamětníky. Celá zpráva.

Obce požadují doladit institut veřejně prospěšných prací

9. 9. 2016

Obce požadují doladit institut veřejně prospěšných prací - viz článek v časopise Moderní obec (9/2016).

Konference Reforma podpory pracovního uplatnění OZP (15. září 2016, Senát)

9. 9. 2016

Konferenci pořádá Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky ve čtvrtek 15. září 2016 od 10 do 14 hodin (viz program). Více informací.

BBC: Svou práci miluji, říká 83letá zdravotní sestra. Do důchodu se jít nechystá

9. 9. 2016

Zdravotní sestra Monica Bulman stále pracuje 15 až 20 hodin týdně a do důchodu se nechystá. Pracovat ve zdravotnictví začala ve svých 19 letech v roce 1952. Za 64 let její práce se prý změnily hlavně technologie. Přečíst článek.

Kurz IPZV - Krav Maga – Bezpečná sebeobrana pro zdravotníky (3. 10. 2016, Praha 10)

9. 9. 2016

Kurz je určen pro nelékařské i lékařské pracovníky a ostatní zájemce. Cena kurzu je 1200,- Kč. Více informací.

Diskuse (Proč) je téma umírání stále tabu (19.10.2016 od 17 do 18.30 hod. v Knihovně Václava Havla)

9. 9. 2016

Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové pořádá ve středu dne 19. října 2016 od 17.00 do 18.30 hodin v Knihovně Václava Havla panelovou diskusi se socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., specialistkou na paliativní medicínu MUDr. Irenou Závadovou, ředitelem hospice Bc. Jiřím Krejčím a etikem a teologem MUDr. ThLic. Jaromírem Matějkem, Ph.D., Th.D. (Zdroj: vdv.cz)

Intergenerational cooperation: good for workers, good for business

8. 9. 2016

Zaměstnavatelé si stále častěji uvědomují výhodu nástrojů "age managementu", například mezigenerační spolupráce, která může nejen překlenout propast mezi mladými a staršími pracovníky, ale také zvýšit znalosti organizací. Příklady lze projektů / firem nalézt na stránkách healthy-workplaces.eu.

Pensions Policy Institute: Distribuční dopady zvyšování důchodového věku

8. 9. 2016

Podle britského Institutu pro důchodovou politiku (PPI) by se v důsledku nejistých projekcí mohl důchodový věk zvyšovat rychleji než dlouhověkost. Institut zveřejnil 8. září analýzu "Distribuční dopad zvyšování státního důchodového věku" (51 stran) ("The distributional impact of State Pension age rises") (stáhnout), která zkoumá potenciální dopady současného a budoucího zvyšování důchodového věku na obyvatele různých regionů, etnického původu, pohlaví, sociálně ekonomických skupin a na vládní výdaje / úspory. (Zdroj: PPI)

WHO: Nový akční plán pro prevenci a kontrolu chronických nemocí v Evropě

8. 9. 2016

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila nový akční plán zaměřený na prevenci chronických nemocí (Action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases in the WHO European Region). Plán bude projednán na 66. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu, které se koná 12. až 15. září 2016 v Kodani. (Zdroj: WHO)

Socialniprace.cz: Prohlášení o sociálním bydlení

8. 9. 2016

Toto prohlášení je naším oficiálním příspěvkem do diskuse k problematice sociálního bydlení v České republice. Číst dále.

Pozvánka na obhajoby dizertačních prací z demografie (19. a 21. 9. 2016)

8. 9. 2016

Katedra demografie a geodemografie PřF UK zve zájemce na obhajoby tří dizertačních prací z oboru demografie, které proběhnout v průběhu září 2016. Více informací.

Institut pro sociální inkluzi představuje mapu klíčových událostí v historii sociálních politik

8. 9. 2016

Institut pro sociální inkluzi představuje mapu klíčových událostí v historii sociálních politik Česka. Více informací. (Zdroj: socialniprace.cz)

Praha 1 udělala další důležitý krok v boji proti bariérám

8. 9. 2016

Atlas přístupnosti parků a zahrad na území městské části Praha 1 – tak se jmenuje nová publikace, kterou vydala MČ Praha 1 ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů... Přečíst článek. (Zdroj: Pražský patriot)

Komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra (informační materiály)

8. 9. 2016

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany zveřejnil na svých stránkách materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci s osobami s autismem. Hlavní deficit osob s poruchami autistického spektra (PAS) spočívá v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci.

Do dotačního řízení na podporu rodiny se lze přihlásit do 30. září

8. 9. 2016

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlásil dotační program „Rodina“ pro rok 2017. Nestátní neziskové organizace mohou předkládat své projekty prostřednictvím aplikace OK služby - rodina do 30. září 2016 včetně. Více informací k výzvě naleznete na stránkách MPSV. (Zdroj: rodinnapolitika.cz

WHO: Prevence poškození v důsledku konzumace alkoholu v těhotenství

8. 9. 2016

Světová zdravotnická organizce (WHO) vydala publikaci "Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy" (44 stran; 2016), která se zaměřuje na příklady zvyšování povědomí o dopadech konzumace alkoholu v těhotenství a možnostmi poradenství a léčby v různých zemích. Podle mezinárodních studií v některých zemích pokračuje v konzumaci alkoholu i po otěhotnění 82 % těhotných ženpřestože neexistuje žádná známá minimální bezpečná dávka alkoholu v době těhotenství. Více informací. (Zdroj: WHO)

Seminář "Harm Reduction v boji proti závislostem" (13. září 2016, Senát)

8. 9. 2016

Seminář "Harm Reduction (Redukce rizik) v boji proti závislostem" se uskuteční 13. září 2016 od 9 hod. v budově Senátu (recepce A, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, Frýdlantský salonek). Viz program.

Publikace OECD: Globální kompetence pro inkluzivní svět

8. 9. 2016

OECD vydala publikaci "Global Competency for an Inclusive World", ve které navrhuje nový přístup k hodnocení dovedností mladých lidí nezbytných pro porozumění globálním a mezikulturním tématům. Školy podle OECD stále častěji připravují mladé lidi na život v propojeném globalizovaném světě, ve kterém budou žít a pracovat s jinými lidmi z různých prostředí a kultur. OECD proto připravuje nový test, který by měl být začleněn do programu PISA 2018. Test může podle ministrů školství G7, kteří se sešli 14. května 2016 v japonském Kurashiki, poskytnout nástroj pro měření vývoje v této oblasti. (Zdroj: OECD)

Kurz IPVZ – Zvládání stresu ve zdravotnictví – prevence syndromu vyhoření (6. 10. 2016)

8. 9. 2016

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádá dne 6.10.2016 v budově IPVZ (Praha 10, Ruská 85) kurz "Zvládání stresu ve zdravotnictví – prevence syndromu vyhoření". Cena kurzu je 800,- Kč. Více informací.

Informace k předškolnímu vzdělávání dětí mladších tří let

8. 9. 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pro mateřské školy informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Více informací. (Zdroj: MŠMT)

Karlovarský kraj podpořil válečné veterány částkou 57 tisíc korun

7. 9. 2016

Částka pro jednu osobu činí 2 500 korun. V Karlovarském kraji žije 23 válečných veteránů, z toho 5 žen. Jejich průměrný věk je 91 let. Příspěvek převzala Československá obec legionářská. (Zdroj: karlovyvarydnes.cz

Dne 5. září 2016 po krátké nemoci zemřela PaedDr. Marie Vorlová

7. 9. 2016

Marie Vorlová patřila k dlouholetým aktivním zástupcům škol v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Celá zpráva. (Zdroj: socialniprace.cz)

5. Světový kongres o klinické bezpečnosti: Smart Hospitals and Healthcare (21. až 23. září, Boston)

7. 9. 2016

Kongres pořádá Mezinárodní asociace pro řízení rizik v medicíně (International Association of Risk Management in Medicine - IARMM)

V mnoha rozvojových zemích je univerzální sociální ochrana již realitou

7. 9. 2016

"Nedostatek sociální ochrany v roce 2016 je naprosto nepřijatelný", řekl generální ředitel Mezinárodní organizace práce (ILO) Guy Ryder na konferenci o univerzální sociální ochraně v Pekingu (ILO-China-ASEAN South-South High-Level Conference on Universal Social Protection). Na konferenci se sešli představitelé rozvojových zemí. Více informací.

V Brně podle A klubu roste počet matek závislých na alkoholu

7. 9. 2016

V Brně přibývá žen závislých na alkoholu. „Podobný boom jsme nikdy předtím nezaznamenali," konstatoval ředitel brněnského A klubu Martin Klíč. Dohromady tam letos léčili už 181 žen závislých na alkoholu, pětačtyřicet z nich byly matky.  (Zdroj: denik.cz)

BBC: Zemřela první žena, která podstoupila transplantaci obličeje

7. 9. 2016

Francouzka Isabelle Dinoire byla vůbec prvním člověkem, který podstoupil transplantaci obličeje. Lékaři jí v roce 2005 transplantovali nový nos a ústa poté, co jí obličej znetvořil její pes. Více informací.

Pozvánka na Pochod proti Alzheimerově chorobě (21. září 2016)

7. 9. 2016

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ zve na "Pochod proti Alzheimerově chorobě", který se uskuteční 21. září v Praze a Liberci (viz leták) při příležitosti Světového dne boje proti Alzheimerově chorobě. V Plzni se pochod uskuteční 24. září, ve Frýdku-Místku již 16. září.  Více informací.

ČR poskytla v roce 2015 Ukrajině pomoc ve výši asi 80 mil. Kč

7. 9. 2016

Ukrajina je také největším příjemcem v rámci programu „Visegrad 4 Eastern Partnership“ zaměřeného na podporu občanské společnosti a posilování mezilidských kontaktů a v letech 2004–2016 z něj obdržela 3,8 mil. EUR. (Zdroj: vlada.cz)

Sobotka jednal s viceprezidentkou Google o spolupráci v oblasti digitálního trhu

7. 9. 2016

Tématem jednání bylo zvyšování digitální gramotnosti občanů a budování jednotného digitálního trhu. Viceprezidentka Google Caroline Atkinson představila Bohuslavu Sobotkovi mimo jiné projekt  na podporu rozvoje digitálních dovedností "Digitální garáž". (Zdroj: vlada.cz)

NSZM ČR: 500 aktuálních strategických dokumentů v Databázi strategií

7. 9. 2016

Počet strategií evidovaných v národním systému Databáze strategií dosáhl rekordního počtu 500 aktuálních strategií. Portál Databáze od uvedení do provozu v listopadu 2011 zaznamenal již více než 40 tisíc návštěv. (Zdroj: zdravamesta.cz)

Ve vyloučené lokalitě Ostravy-Kunčičky končí jediný pediatr, praxi nechce nikdo převzít

7. 9. 2016

Ve vyloučené lokalitě Ostravy-Kunčičky chce skončit pediatr a není za něj náhrada. Ordinaci tak hrozí zánik. (Zdroj: Medical Tribune / iDNES)

Pojistné na dlouhodobou péči v Německu se v roce 2017 zvýší o 0,2%

7. 9. 2016

Kvůli rostoucím výdajům se v Německu od roku 2017 zvýší pojistné na dlouhodobou péči o 0,2%. Rozšířena má být také definice "potřeby péče" tak, aby reflektovala širší pojetí disability. (Zdroj: Evropská komise)

Speciální číslo časopis Journal of Aging and Health se zaměřuje na vztah mezi zdravím a stárnutím

7. 9. 2016

Časopis Journal of Aging and Health (JAH) vydal speciální číslo časopisu "International perspectives on summary measures of population health in an aging world" zaměřené na vztah zdraví (public health) a stárnutí. Číslo obsahuje články o měření disability a stárnutí, trendech v délce pracovního života ("working life expectancy"), vlivu vzdělání na úmrtnost nebo genderových rozdílech v délce aktivního života. Více informací.

 

NAZEV WEBU