ČSÚ: Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2015

23. 7. 2016

Počet živě narozených, zemřelých, přistěhovalých, vystěhovalých, sňatků, rozvodů a potratů v jednotlivých obcích Jihočeského kraje v roce 2015. Zobrazit publikaci.

ČSÚ: Demografická ročenka krajů - 2006 až 2015

23. 7. 2016

Ročenka uvádí údaje za období deseti let, tj. od roku 2006, v přepočtu na současné území a navazuje na publikaci vydanou v roce 2015. Zobrazit publikaci.

Vira.cz: Když máme pocit, že s námi Bůh není...

23. 7. 2016

Zachraňuje mě tvá pravice. Hospodin pro mě dokončí, co začal. Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj! (srov. Ž 138, 7-8)). Přečíst článek.

Zdravotnický deník: Na Slovensku prý chybí 12 tisíc zdravotních sester

23. 7. 2016

Ve slovenském zdravotnictví chybí 12.000 zdravotních sester, aby se země dostala na průměr EU. Upozornila na to Slovenská komora sester a porodních asistentek, podle které se situace v této oblasti v posledních letech zhoršila. Přečíst článek.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci hledá výzkumného pracovníka

23. 7. 2016

Zájemci mohou zaslat motivační dopis a strukturovaný životopis písemně na adresu IKSP (náměstí 14. října 12, 150 00 Praha 5), případně elektronickou poštou na adresu jmusilova@iksp.justice.cz do 10. srpna 2016. Více informací.

Světový den mozku (22. červenec) se letos zabývá stárnutím

22. 7. 2016

Každý třetí ve věku nad 80 let trpí alespoň jedním neurologickým onemocněním. Neurologická onemocnění jsou nadále podceňována, nedostatečně uznávána a péče o ně nedostatečně financována, vytýkají lékaři politikům u příležitosti dnešního Světového dne mozku. Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

Seminář pro žadatele o dotace v oblasti lidských práv (3. a 4. srpna 2016)

21. 7. 2016

Seminář se uskuteční ve dnech 3. a 4. srpna 2016 od 9:00 h. do 16 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, Praha 1 - Kampa. (Viz pozvánka a program semináře). Zájemci mohou potvrdit svou účast do 26. července 2016 na adresu: sramkova.marcela@vlada.cz. Více informací. (Zdroj: vlada.cz)

V Chebu vznikne multigenerační centrum

21. 7. 2016

V září zahájí svou činnost první multigenerační centrum v regionu. Sídlit bude v Křížovnické ulici v Chebu a chce nabídnout besedy, worshopy a další akce pro rodiče s dětmi, mladé lidi a řadu aktivit pro seniory. Přečíst článek. (Zdroj: karlovyvarydnes.cz) 

5. evropský kongres ošetřovatelů (Rotterdam, 4.–7. října 2016)

21. 7. 2016

Téma „Péče o seniory: Který přístup je správný?“. Cílem akce podporované EU je diskutovat o tom, jak zjišťovat, kdy a v jakém rozsahu má ošetřovatelská péče příznivý dopad na zdraví starších pacientů. Viz program a více informací.

ZDN: Poptávka po rehabilitaci v trutnovské nemocnici stoupá

21. 7. 2016

K prioritám rehabilitačního oddělení trutnovské nemocnice patří včasná rehabilitace nemocných po cévních mozkových příhodách, rehabilitace po totálních endoprotézách a jiných operacích, po úrazech pohybového aparátu a po amputacích dolních končetin. Přečíst článek.

MŠMT: Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

21. 7. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. července 2016 avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV. Více informací.

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti

21. 7. 2016

MŠMT zveřejnilo výzvu k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti na veřejných vysokých školách. Více informací.

Sociální služby ve Zlínském kraji rozšíří svou nabídku

21. 7. 2016

Doplňkový program "Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017", díky kterému se bude moci rozšířit nabídka stávajících sociálních služeb v regionu, schválila Rada Zlínského kraje. Přečíst článek. (Zdroj: zlindnes.cz)

Zlínský kraj přistupuje k dalším investičním akcím v sociální oblasti

21. 7. 2016

Nové Investiční záměry v resortu sociálních služeb schválila Rada Zlínského kraje. Jde o rekonstrukci společných koupelen v Domově pro seniory Burešov a dále o odstranění havarijního stavu kotelny v Domově pro seniory Napajedla. Přečíst článek. (Zdroj: zlindnes.cz)

Pardubický kraj rozšiřuje léčbu demence (AM Review)

21. 7. 2016

V Pardubickém kraji se postupně zvyšuje počet lůžek pro seniory v domovech se zvláštním režimem. Ty jsou určeny pro pacienty s demencemi, například s Alzheimerovou chorobou. V současnosti je takových lůžek 588, v roce 2012 jich bylo 373. Přečíst článek.

Slovensko: Nominácie na Sociálny čin roka 2016

21. 7. 2016

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktorého tradícia siaha do roku 2003. Pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Více informací.

Krajský Domov pro seniory Sokolnice otevřel nové hřiště

21. 7. 2016

V prostorách své Terapeutické zahrady zbudoval Domov pro seniory Sokolnice sportovně-relaxační hřiště, které využijí nejen klienti domova, ale také rodiny s dětmi. Celá zpráva. (Zdroj: brnenskodnes.cz)

Paliativní péči se medici učí okrajově. Jejich povědomí měla zlepšit kampaň

21. 7. 2016

Medici sice vědí, co je to paliativní péče, její moderní pojetí je pro ně ale novinkou. Přesvědčilo se o tom Centrum paliativní péče v rámci kampaně Konec dobrý, všechno dobré, která probíhala mezi studenty českých lékařských fakult. Přečíst článek. (Zdroj: Zdravotnický deník)

Navštivte Diakonické obchůdky

20. 7. 2016

Víte, co je obchod dobré vůle a komu všemu může dobře posloužit? Přijďte nakoupit nebo darovat věci do některého z našich obchůdků. Více informací.

Právo: Zastavit kšeftaře s chudobou? Ve vládě to skřípe

20. 7. 2016

Další střet čeká vládu kvůli „obchodníkům s chudobou“. Jak Právo už dříve popsalo, byznys, který v minulosti kvetl v sociálně vyloučených lokalitách na ubytovnách, se ve velkém přesunul do některých sídlišť. Zde spekulanti nakoupili levně byty, nastěhovali do nich sociálně slabé a pobírají enormně vysoké peníze na nájemném i zálohách na energie. Přečíst článek.

Děti načítají 100 tisíc na zařízení terapeutické místnosti pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou

20. 7. 2016

Mladí čtenáři zapojení do projektu Čtení pomáhá načítají částku 100 tisíc korun na pomoc seniorům z brněnského Domu naděje. Příspěvek čtenářů půjde na zařízení speciálního pokoje, který bude obyvatelům navozovat příjemné vzpomínky z mládí. Přečíst článek. (Zdroj: brnenskodnes.cz) 

Odbor pro sociální začleňování hledá vedoucí(ho) Oddělení řízení a koordinace

20. 7. 2016

Služební místo na dobu neurčitou je zařazeno do 13. platové třídy a zahrnuje zejména gesci pro vytváření státní politiky v oblasti sociálního začleňování. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 10. srpna 2016. Více informací.

EIP AHA zveřejnilo výsledky výzvy na referenční místa 2016

20. 7. 2016

Evropské inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (European Innovation Partnership for Active Healthy Ageing, EIP AHA) vyhlásilo výsledky výzvy pro zájemce o zařazení mezi referenční místa. Jedná se o organizace, které prokázaly, že disponují ucelenou strategií a inovativním přístupem k aktivnímu a zdravému stárnutí. Z České republiky se na tento seznam zařadila Fakultní nemocnice Olomouc. Více informací. (Zdroj: czelo.cz)

2. Evropský summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí (5. - 8.12.2016, Brusel, Belgie)

20. 7. 2016

Ve dnech 5. – 8. 12. 2016 se v Bruselu koná Summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí. Akci organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským inovačním partnerstvím v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP on AHA), Společným programem pro prostředí asistovaného života (AAL JP), Evropským parlamentem a Výborem regionů a letošním tématem je 'Transform the future of health and care in Europe'. Více informací.

Praha: Akademie umění a kultury pro seniory se dočká dalšího rozšíření

19. 7. 2016

Úspěšný projekt hlavního města Prahy Akademie umění a kultury pro seniory se dočká rozšíření o dalších šest základních uměleckých škol. Díky tomu se dostane na stovky seniorů, kteří o studium v akademii průběžně projevují zájem. Rozšíření schválila Rada hlavního města Prahy. Více informací. (Zdroj: praha.eu)

Zdravotnický deník: Domácí zdravotní péče o pacienta v terminálním stavu

19. 7. 2016

Jaká jsou základní kritéria pro poskytování domácí péče a v čem lékaři při jejím vykazování nejčastěji chybují. Přečíst článek.

Medical Tribune: Jaká je šance otěhotnět po 35. narozeninách?

19. 7. 2016

Zatímco před čtvrt stoletím uváděly zdravotnické statistiky, že problémy s plodností má šest až osm procent párů, dnes se tento počet pohybuje kolem dvaceti procent. Hlavní příčinu vidí odborníci v tom, že v roce 1989 byl průměrný věk prvorodičky necelých 23 let, zatímco v loňském roce poprvé dosáhl hranice 30 let. Přečíst článek.

Zdravotnický deník: Smrtelných pracovních úrazů přibylo

19. 7. 2016

V Česku loni přibylo smrtelných pracovních úrazů. Při zranění v zaměstnání přišlo o život 131 lidí, o 14 víc než v roce předchozím. Zvedl se výrazně počet žen, které se v práci zranily, či dokonce zemřely. Vyplývá to z výroční zprávy Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) o pracovní úrazovosti v Česku. Za rostoucími počty je hlavně růst zaměstnanosti a oživení ekonomiky. Přečíst článek.

Během měsíce června bylo evidováno celkem 3 468 pracovních úrazů

19. 7. 2016

Během měsíce června 2016 SÚIP zaevidoval celkem 3 468 pracovních úrazů. V 93 případech šlo o cizí státní příslušníky. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 12 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 122 případů, z toho 4 cizinci. Vice informací.

Medical Tribune: Geriatrická křehkost a postoperační mortalita

19. 7. 2016

Křehcí geriatričtí pacienti zřejmě vykazují zvýšené riziko postoperační mortality, avšak populační studie, jež by tuto hypotézu potvrdily, chyběly. Kanadští výzkumníci se proto rozhodli identifikovat všechny hlavní nekardiochirurgické plánované operace prováděné u starších pacientů (věk ≥ 65 let) mezi roky 2002 a 2012 v Ontariu. Přečíst článek.

Šikana na pracovišti? Zaměstnanci ve zdravotnictví jí trpí nejvíce. Zvláště sestry

19. 7. 2016

Často začíná plíživě a člověk si jí ani není jasně vědom. Později ale může eskalovat natolik, že se oběť psychicky složí a raději odejde ze zaměstnání. Se šikanou na pracovišti se setkala pětina až čtvrtina zaměstnanců – a nejvíc právě ve zdravotnictví. Přečíst článek. (Zdroj: Zdravotnický deník)

Supervize koordinátorů dobrovolníků 2016/2017

19. 7. 2016

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. otvírá nový běh Supervize koordinátorů dobrovolníků v délce jednoho roku od září 2016 do června 2017. Nabízíme vám pravidelná setkání nad nejrůznějšími tématy práce s dobrovolníky určená koordinátorům dobrovolníků. Více informací.

Program na podporu činnosti NNO v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2016

19. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo dokumenty k Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2016. Ke stažení zde.

Přečtete si poslední číslo novin Pečuj doma

19. 7. 2016

Přečtete si třetí letošní číslo Pečuj doma, věnované konferenci Centra pro podporu laické péče Diakonie ČCE v Brně o laické péči a podpoře v závěru života. Noviny jsou zdarma stažení na webu Pečuj doma.

Online encyklopedie migrace - pracovní verze

18. 7. 2016

Encyklopedie je současný rozsáhlý projekt Studentského hnutí za solidaritu ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. Jejím posláním je zmapovat relevantní témata a pojmy, které souvisejí se současnou tzv. uprchlickou krizí, tak, aby se široká veřejnost mohla spolehlivě, aktuálně a čtenářsky přístupným způsobem informovat o nastalé situaci a jejím kontextu. Více informací.

ZDN: Stát nemá výsledky pilotního programu financování domácí paliativní péče

18. 7. 2016

Stát stále nemá k dispozici výsledky pilotního programu financování domácí paliativní péče. K dispozici budou až v září proti původně plánovanému konci června. Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci se sedmi domácími hospici program spustila loni v dubnu. Přečíst článek.

Slovo na týden: buď vůle tvá

18. 7. 2016

Společenství víry se v modlitbě Páně modlí slovy: "buď vůle tvá". Možná by se někomu mohlo zdát, že nás tato prosba usvědčuje z fatalismu. Z víry v předem určenou budoucnost, jíž jsme součástí, a kterou jen trpně snášíme slovy: "To je osud! Co se má stát, to se stane, tomu člověk nijak neuteče!" Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Přečíst článek.

Plzeň schválila akční plány pro stárnutí, bezdomovectví, rodinu a osoby se ZP

17. 7. 2016

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 23. 6. 2016 koncepční dokumenty, zpracované Odborem sociálních služeb za účelem rozvoje sociálních služeb na území města Plzně. Stáhnout dokumenty.

Vira.cz: Když nestíháme, je dobré se zastavit

16. 7. 2016

Marie se posadila Ježíši k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k Ježíši a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ (srov. Lk 10,40 – 42). Přečíst článek.

BBC: Ženy nad 40 let mají poprvé za posledních 70. let více dětí než ženy do 20 let

15. 7. 2016

Poprvé během posledních 70 let mají v Anglii ženy nad 40 let více dětí než ženy mladší 20ti let. Ukazují to data britského statistického úřadu pro Anglii a Wales. Vyšší porodnost žen nad 40 let byla naposledy v roce 1947. Na tisíc žen ve věku nad 40 let v roce 2015 připadalo 15,2 porodů v porovnání s 14,5 u žen ve věku do 20ti let. Porodnost mladých žen do 20ti let ("teenage pregnancy rate") v Anglii dlouhodobě klesá. Od roku 1990 se snížila více než o polovinu. V roce 2015 se živě narodilo 697 852 dětí. Přečíst článek.

Pardubický kraj spustil slevový systém pro seniory

15. 7. 2016

Pardubický kraj spustil letos v červnu projekt Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let věku možnost čerpat slevy pět až padesát procent u vybraných poskytovatelů v celé České republice a v Dolním Rakousku. Přečíst článek. (Zdroj: pardubicednes.cz) 

Sociální práce: Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR

15. 7. 2016

Lidé s duševním onemocněním jsou jednou z nejvíce vyloučených skupin v naší společnosti. Přitom podle Světové zdravotnické organizace až jeden ze čtyř lidí může být postižen nějakým druhem duševního nebo neurologického onemocnění v průběhu svého života. Číst dále.

Publikace: Understanding and Addressing Public Anxiety About Immigration

15. 7. 2016

Transatlantická rada pro migraci Institutu pro migrační politiku vydala publikaci "Understanding and Addressing Public Anxiety About Immigration", která reaguje na rostoucí obavy a strach veřejnosti z migrace, které se projevily mimo jiné rozhodnutím britských voličů opustit Evropskou unii, rostoucí podporu krajně pravicových a antiimigračních stran v celé Evropě a hrály klíčovou roli v americkém prezidentské kampani. Podle autoru však antiimigrační nejsou překvapivě spolehlivě korelovány s velkým růstem imigrace, vysokou nezaměstnaností či hospodářským poklesem, jak se často předpokládá. Publikace se snaží reagovat na obavy, že vlády nejsou schopny zvládat migraci a zajistit úspěšnou integraci přistěhovalců. Více informací.

Berlín chce zkvalitnit péči o rostoucí populaci 80 plus, změny konzultoval s veřejností

15. 7. 2016

Do roku 2030 by se měl počet obyvatel Berlína ve věku 80 a více let zvýšit ze současných 170 tisíc na 263 tisíc. Město proto minulý rok předložilo veřejnosti diskusní dokument 80plus, který obsahuje 7 priorit v oblasti zdravotnictví a služeb. Mezi nimi jsou například posílení prevence a podpory zdraví, rozšíření ambulantní geriatrické péče, péče na konci života, vzdělávání v oblasti geriatrické medicíny nebo podpory práva na sebeurčení a zapojení do společnosti. Celá zpráva.

Populace Bavorska se v roce 2015 zvýšila na 12,8 milionu

15. 7. 2016

Podle zprávy bavorského statistického úřadu (TZ ze dne 15. července 2016) se počet obyvatel Bavorska ke konci roku 2015 oproti konci roku 2014 zvýšil o zhruba 152 tisíc lidí na více než 12,8 milionu obyvatel. Důvodem bylo pozitivní saldo migrace. Migrační přírůstek 164 tisíc lidí v průběhu roku kompenzoval přirozený úbytek obyvatel. Celá zpráva.

Šestá mezinárodní konference - Stárnutí a společnost (6.-7. října 2016, Norrköping, Švédsko)

15. 7. 2016

Dne 6. a 7. října 2016 se v Norrköpingu ve Švédsku uskuteční 6. mezinárodní konference Ageing & Society, která se zaměří na téma stárnutí, životního cyklu a sociální změny (viz call for papers). Více informací

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018

14. 7. 2016

Vláda České republiky schválila 22. června 2016 usnesením č. 567 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán 2016-2018 pro oblast nelegálních drog“). Stáhnout dokument. Více informací.

Rozhlas.cz: Vysoký (a nízký) krevní tlak je opravdu tichý zabiják!

14. 7. 2016

Hypertenze (a hypotenze) totiž nebolí. Dlouhá léta tak vůbec nemusíte tušit, že vám vážně hrozí mrtvice a srdeční selhání. Přečíst článek.

Vyšlo prázdninové dvojčíslo Tempus medicorum

14. 7. 2016

Zveřejňujeme prázdninové dvojčíslo ve formátu pdf. (Stáhnout)

Elektronizace zdravotnictví podle ministerstva zdravotnictví v letech 2016 - 2017

14. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví nyní zveřejnilo materiál, jak hodlá řešit v následujícím období elektronizaci zdravotnictví. Materiál byl již schválen vládou 7.července. Bude např. umožněno elektronické objednání zdravotních služeb, pacienti budou mít snadný přístup k osobnímu zdravotnímu záznamu a léčebným plánům, bude se mj. řešit „elektronická neschopenka“... Přečíst článek. (Zdroj: Medical Tribune)

eHealth v ČR není rarita, využívají ho angažovaní praktici, záchranky i kraj Vysočina

14. 7. 2016

O elektronizaci ve zdravotnictví se obvykle v Česku mluví jako o něčem, co tu prakticky nefunguje. Nezřídka se diskuse zredukuje na eRecept a to, že jeho využívání v současnosti postrádá větších přínosů. Nutno ovšem podotknout, že aktivit týkajících se elektronizace, které vznikají spontánně zdola a bez nichž si dnes řada lékařů a dalších zdravotníků nedovede svou práci představit, je celá řada. Přečíst článek.

Přechodná pěstounská péče jde v mnohém proti potřebám dětí

13. 7. 2016

Na rizika pěstounské péče na přechodnou dobu upozornil výzkum psychologů Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Na rozdíl od dlouhodobé pěstounské péče má podle nich její přechodná varianta značná úskalí. Přečíst článek.

Kurz online - Preventing Dementia

12. 7. 2016

Massive Open Online Course (MOOC) nabízí kvalitní online vzdělávání zahrnující poznatky o nejnovějších výsledcích výzkumu v oblasti demence a rizikových a protektivních faktorech. Pětitýdenní kurz nabízí příležitost připojit se zdarma ke globální komunitě a získat aktuální poznatky o této problematice. Více informací.

Ve městech Afriky je očekáván rychlý nárůst populace

12. 7. 2016

Pokračující populační růst Afriky vede k rychlé urbanizaci a růstu velkých měst. Zatímco dnes je na africkém kontinentu pouze 7 měst s více než 5 miliony obyvatel, do roku 2030 by jich mělo být 18. Publikace Spolkového institutu pro populační výzkum (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung - BiB) bude v těchto 18 městech žít zhruba 176 milionů lidí. Počet měst s 500 tisíci až 5 miliony obyvatel by se měl téměř zdvojnásobit ze 104 na 199. K nárůstu dojde zejména v subsaharské Africe. Přečíst článek.

3 Research Fellowships in Gerontology

12. 7. 2016

Výzkumné centrum pro populační změnu Rady pro ekonomický a sociální výzkum (ESRC Research Centre for Population Change) a Centrum pro výzkum stárnutí na Universitě Southampton (Centre for Research on Ageing) hledá výzkumníka se zájmem o problematiku formování a zániku vztahů ve vyšším věku a jejich důsledky pro mezigenerační vztahy a výměnu např. v oblastech jako je neformální péče nebo dědictví. Více informací.

Vláda schválila Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

12. 7. 2016

Plán počítá s podporou rodin (mj. podporou pro rodiče dětí do dvou let věku) nebo povinností zveřejňovat údaje o počtu žen a mužů ve vedoucích orgánech největších společností. Ženy v současnosti tvoří 44 % ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR. Zároveň tvoří 56 % studentů a studentek všech vysokých škol a 61 % jejich absolventů a absolventek. Přes výše uvedené skutečnosti zůstávají nadále výrazně podreprezentovány v rozhodovacích pozicích v rámci veřejné i soukromé sféry. (Zdroj: vlada.cz)

Zlínský kraj: Občané mohou do konce července posílat své tipy na ocenění zdravotníků

12. 7. 2016

Ještě do 31. července můžou občané přinést nebo poslat na krajský úřad svůj návrh na ocenění zdravotníků, jejichž práce si váží, v rámci ankety "Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje". Přečíst článek. (Zdroj: zlindnes.cz)

Konference: Perspektivy komunitní sociální práce v ČR (16. září 2016, Olomouc)

12. 7. 2016

Vyšší odborná škola sociální Olomouc pořádá dne 16. září 2016 odbornou konferenci na téma "Perspektivy komunitní sociální práce v ČR". Konference se koná v aule Caritas - VOŠs Olomouc, Křížkovského 6. Více informací.

Člověk v tísni: Jak vyzrát na půjčkové šmejdy

12. 7. 2016

V Česku je vedeno téměř pět milionů exekucí vůči necelému milionu lidí a přes devadesát procent nových je nařizováno vůči těm, kteří již minimálně jednu exekuci mají. To má vliv na vymahatelnost dluhů, na což doplácí féroví věřitelé a významnou část nakonec zaplatí daňoví poplatníci. Nepotvrdily se tak odhady odborníků z řad vymahačů, že bagatelní dluhy se přestanou vymáhat či zdraží služby. Služby nezdražily a bagatelní dluhy tvoří stabilně více než polovinu všech exekucí. Přečíst článek.

Anti-imigrační postoje a ubývání demokracie v Evropě - záznam z debaty

12. 7. 2016

Ve středu 22. června proběhla v Klubovně Městské knihovny v Praze poslední předprázdninová debata v rámci cyklu Lidové školy migrace 2016 pořádané Multikulturním centrem Praha a Friedrich-Ebert-Stiftung. Tentokrát byly tématem anti-imigrační tendence a jejich dopad na ubývání demokracie v evropských společnostech. Přehrát záznam (1h39min).

Ke konci června 2016 bylo bez práce 384 328 uchazečů o zaměstnání

12. 7. 2016

To je nejméně od prosince 2008, kdy jich bylo 352 250. Nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných) klesla na 5,2 %. V květnu měla ČR nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Vyhlášení Ceny Pečovatel/ka 2016

12. 7. 2016

Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR znovu vyhlašují Národní cenu sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2016. Jedná se o ocenění s dlouholetou tradicí. Cílem je podpořit pracovnice a pracovníky, jejichž každodenním úkolem je pečovat o druhé a pomáhat potřebným. Patronkou Národní ceny je opět populární herečka Hana Maciuchová. Celý článek.

ZDN: Hygienici: V sociálních zařízeních se podává málo ryb a více soli

12. 7. 2016

Nedostatek ryb a rybích výrobků, vysoký podíl soli i menší množství zeleniny a ovoce jsou nejčastějšími nedostatky v jídelníčcích sociálních zařízení pro seniory v Moravskoslezském kraji. Přečíst článek.

ZDN: Jakou cenu má život? Neshodnou se ani odborníci

12. 7. 2016

Kolik by měl stát lidský život? Téměř 40 procent Čechů to nedokáže vyčíslit. Čtvrtina oslovených by ho ocenila na více než 30 milionů korun, zatímco aktuální metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví má strop zhruba na 20 milionech korun. Přitom experti se shodují, že jsou situace, kdy je potřeba umět cenu života stanovit. Podle primáře Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petra Neužila při záchraně lidského života není přípustné rozlišovat cenu dotyčného člověka podle toho, jak je ekonomicky aktivní či jaký má pro společnost přínos. Přečíst článek.

Rozhlas.cz: Proč měníme zaměstnání? Podle průzkumu peníze nerozhodují

11. 7. 2016

Co lidé očekávají? S jakými ambicemi do práce nastupují? Jaké benefity je přesvědčí? Přečtěte si průzkum trendů na současném pracovním trhu. Přečíst článek.

Remembering Yesterday, Caring Today (Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

11. 7. 2016

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 3. běh (září 2016 - květen 2017). Více informací.

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni (12. 11. 2016, Brno)

11. 7. 2016

Česká společnost pro léčbu rány a Česká asociace sester pořádají sympozium "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" (Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty), které se koná 12. listopadu 2016 v Brně v Národním centru ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) (viz leták). Více informací.

Politickým náměstkem ministryně práce se stal Robin Povšík

11. 7. 2016

Tzv. politickým náměstkem ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) se od července 2016 stal Robin Povšík. Nastupuje na pracovní místo náměstka člena vlády, kterého na základě zákona o státní službě jmenuje přímo ministryně Michaela Marksová. (Zdroj: MPSV)

SMO ČR: Koncepční přístup při vytváření veřejného prostoru

11. 7. 2016

Veřejný prostor užívá mnoho skupin obyvatel. Jsou to lidé mladí i staří, zdraví i handicapovaní. Lidé pohybující se samostatně či ve skupině, lidé s kočárky, s dětmi či se psem. Řada osob má při pohybu nejrůznější zavazadla. Veřejný prostor užívají i lidé pohybující se na kole a lidé vystupující z prostředků hromadné dopravy nebo ze zaparkovaných aut. A mnohdy se všichni tyto lidé pohybují po nejrůznějších površích a v nejrůznějších podmínkách počasí. Celá zpráva.

Analýza výzkumu rehabilitace a integrace na trhu práce

11. 7. 2016

Evropská pracovní síla stárne. Zejména starší pracovníci jsou vystaveni riziku předčasného invalidního důchodu a dlouhodobé nemocnosti, což sebou nese značné náklady. Cílem publikace je poskytnout aktuální shrnutí poznatků týkajících se pracovní rehabilitace a návratu na trh práce. Analyzuje současné poznatky o účinnosti intervencí a zkoumá faktory, které jsou základem úspěšné a udržitelné rehabilitace a reintegrace. Stáhnout publikaci. Více informací.

Shrnutí: Zpráva o analýze správné praxe při podpoře zdraví v jakémkoliv věku

11. 7. 2016

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety & Health at Work - EU-OSHA) zveřejnila zprávu "Safer and healthier work at any age: Analysis report of workplace good practices and support needs of enterprises" (stáhnout zprávu).

International Conference "End of life care for nursing home residents" (31. 3. až 1.4. 2017, Krakov)

10. 7. 2016

Mezinárodní konference "Péče na konci života o osoby v ošetřovatelských zařízeních" se uskuteční na Jagellonské univerzitě v Krakově (Jagiellonian University Medical College, Nowodworska Hall, Kraków, st. SW. Ann 12). První den bude simultánně překládán do angličtiny a polštiny. Druhý den bude probíhat v polštině. Více informací.

Destatis: V roce 2015 se v Německu živě narodilo 738 tisíc dětí, zemřelých bylo o 188 tisíc více

10. 7. 2016

V roce 2015 se v Německu podle Spolkového statistického úřadu (Destatis) živě narodilo 738 tisíc dětí (předběžné výsledky), tj. o 23 tis. resp. 3,2 procenta více než v roce 2014 (715 tis.). Zemřelo 925 tisíc lidí, tj. o 6,5 procenta více než v roce 2014 (868 tis.). Od roku 1972 počet zemřelých převyšuje počet narozených. V roce 2015 tento rozdíl činil 188 tisíc, v roce 2014 to bylo 153 tisíc. Celá zpráva. (Zdroj: demografie-portal.de)

Poskytovatelé budou mít povinnost hlásit policii, že pacient nenastoupil k výkonu ochranného léčení

10. 7. 2016

Vláda na svém dnešním zasedání (7. 7. 2016) schválila novelu zákona o specifických zdravotních službách. Navrhovaná právní úprava upřesňuje stávající ustanovení zákona týkající se sterilizací, kastrací a ochranného léčení. Změny se dotknou také asistované reprodukce, změny pohlaví nebo posudkové péče u pracovně-lékařských služeb.U posudkové péče a poskytování pracovně-lékařských služeb dojde ke snížení administrativní i ekonomické zátěže v návaznosti na zrušení povinnosti pracovně-lékařských prohlídek, dohledu na pracovištích a poskytování poradenství při výkonu práce. Celá zpráva. (Zdroj: MZ ČR)

Diakonické restauraci přišla gratulovat i herečka Táňa Fischerová

10. 7. 2016

Otevřením víkendové kavárny oslavila své desetileté výročí diakonická restaurace Klobouk v Terezíně. Shlédnout video.

Česká republika hostila mezinárodní setkání zdravotních klaunů z celé Evropy

9. 7. 2016

V minulém týdnu proběhlo ve Zbraslavicích u Kutné hory mezinárodní setkání bezmála dvou set zdravotních klaunů. Číst dále. (Zdroj: kutnohorskodnes.cz)

Muzeum umění vyhlašuje fotosoutěž k výstavě Jindřicha Štreita

9. 7. 2016

Při příležitosti výstavy jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Jindřicha Štreita vyhlašuje Muzeum umění Olomouc prázdninovou fotosoutěž. Přečíst článek. (Zdroj: olomoucdnes.cz) 

Vlámská vláda zveřejnila novou strategii pro demenci

9. 7. 2016

Vlámská vláda zveřejnila 8. července novou strategii pro problematiku demence. K dispozici je ve vlámštině (stáhnout), v angličtině bude k dispozici na konci července. Strategie se zaměřuje na prevenci, péči a podporu a zlepšení vnímání lidí s demencí ve společnosti. Aktualizovaná strategie navazuje na první strategii pro období 2010-2014. "Lidská důstojnost a kvalita života lidí s demencí a jejich blízkých jsou hlavní priority," řekl vlámský ministr pro sociální politiku, zdraví a rodiny Jo Vandeurzen. Více informací lze nalézt na stránkách vlámského Expertního centra pro péči o lidi s demencí - viz dementie.be. (Zdroj: alzheimer-europe.org)

WHO zahájila proces ustavení Globální observatoře pro demenci

9. 7. 2016

WHO uspořádala dvoudenní setkání zástupců více než 30 členských zemí WHO, výzkumných pracovnícíků a zástupců asociací a společností pro Alzheimerovu demenci s cílem diskutovat o koncepční rámec "Globální observatoře pro problematiku demence" (Global Dementia Observatory), která bude shromažďovat údaje z jednotlivých zemí a porovnávat jejich připravenosti a reakce na výzvy spojené s demencí. Celá zpráva.

‘Living well with(out) dementia - zpráva z konference nizozemského předsednictví

9. 7. 2016

Konference se soustředila na integrovaný a holistický přístup k demenci a udržitelnou a dostupnou péči. Hlavním tématem konference byly inovace ve zdravotnictví a společnosti, které by měly lidem s demencí pomoci žít co nejdéle nezávisle. Zprávu (16 str.) lze stáhnout na stránkách government.nl. (Zdroj: alzheimer-europe.org

Zdravotnický deník: Lidé mohou od loňska hlásit zdravotní obtíže po jídle na portálu

9. 7. 2016

Zdravotní obtíže po jídle nebo doplňcích stravy mohou lidé hlásit od loňského dubna on-line na portálu Nutrivigilance, čili zdravotní bdělost nad potravinami. Loni systém zaznamenal 11 hlášení, letos zatím osm, informoval na webu Státního zdravotního ústavu vedoucí centra zdraví, výživy a potravin Jiří Ruprich. Přečíst článek.

Francouzské hole z přeloučského domova pro seniory našly uplatnění v Rumunsku

8. 7. 2016

Přeloučský domov pro seniory Domov u fontány se rozhodl smysluplně využít francouzské hole, pro které našel uplatnění v rumunském Banátu. Budou zde sloužit krajanům z české vesnice Gernik. Číst dále. (Zdroj: preloucdnes.cz) 

ČSÚ: Statistické bulletiny krajů (1. čtvrtletí 2016)

8. 7. 2016

Pravidelná informace o obyvatelstvu, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, bytové výstavbě, kriminalitě a dalších oblastech v jednotlivých krajích a jejich okresech za 1. čtvrtletí 2016 - viz Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, Hl. m. Praha, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj,Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj.

MŠMT: Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky

8. 7. 2016

Dokument Evropského centra pro moderní jazyky při Radě Evropy vznikl v rámci programu Učení prostřednictvím jazyků (Learning through Languages) pro období 2012–15. Cílem projektu PRO-Sign je vytvořit evropské standardy ovládání znakového jazyka pro odborné účely, se zaměřením na výuku znakového jazyka v rámci vysokoškolských programů, a zejména programů zabývajících se studiem kultury a komunikace neslyšících (tzv. Deaf Studies) a také pro tlumočení znakového jazyka. Stáhnout publikaci.

E15: Vládě Němečkův akční plán vyhovuje, zdravotníkům ne

8. 7. 2016

Akční plán ministra Svatopluka Němečka (ČSSD) pro zdravotnictví slibuje vyšší platy a méně papírování. Lékařské komoře ale nestačí, její protest proto pokračuje. Přečíst článek

Medical Tribune: Zachrání české zdravotnictví snížení jeho kvality?

8. 7. 2016

Česká komora zdravotnických pracovníků zaslala redakci MT své výhrady k novele Zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Přečíst článek.

Časopis Sociální práce zpřístupnil plné verze čísel 1 a 2/2015

8. 7. 2016

Časopis Sociální práce zpřístupnil na svých stránkách plnou verzi čísla 1/2015 a čísla 2/2015. (Zdroj: socialniprace.cz

Zdravotnický deník: Antidepresiva vysadí kvůli nežádoucím účinkům zhruba polovina  pacientů

8. 7. 2016

Počet lidí s depresivní poruchou v Česku stagnuje, množství spotřebovaných antidepresiv ovšem narůstá. Důvodem je mimo jiné to, že se léky nasazují nejen na depresivní, ale také na úzkostnou poruchu. Přečíst článek.

Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2015

7. 7. 2016

Vláda vzala Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2015 (stáhnout) na vědomí 7. července 2016. Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou žijící v ČR. Podle kvalifikovaných odhadů žilo v ČR v roce 2015 okolo 226 300 Romů, z nichž zhruba polovinu tvořili Romové integrovaní do společnosti. V ČR bylo identifikováno 606 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých žilo až 115 000 obyvatel, z nichž Romové tvořili převážnou většinu. Celá zpráva.

Priority slovenského předsednictví Radě EU v sociální oblasti

7. 7. 2016

Více kvalitních pracovních míst, méně lidí žijících v chudobě, podpora rovného zacházení a rovných příležitostí, podpora realizace opatření pro integraci Romů nebo pokračování jednání o Evropském aktu o přístupnosti, který má zajistit osobám se zdravotním postižením snadnější přístup k výrobkům a službám, to jsou některé z hlavních priorit resortu práce, sociálních věcí a rodiny během slovenského předsednictví v Radě Evropské unie. Celá zpráva.

Vláda schválila navýšení slevy na dani na druhé dítě o 200 korun měsíčně, tj. 19 404 korun ročně

7. 7. 2016

Dále schválila slevu na třetí a další dítě o 300 korun měsíčně (celkem 24 204 korun ročně). Úleva by měla platit od začátku ledna 2017. V příštím roce by také měly růst o deset procent platy a mzdy zdravotníků. Vláda také odsouhlasila usnadnění podmínek vzdělávání zdravotnických profesí a Akční plán Strategie digitální gramotnosti České republiky 2015–2020. (Zdroj: vlada.cz)

Program na podporu činnosti NNO v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2016

7. 7. 2016

Prioritou Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou paliativní hospicovou péči poskytovanou NNO. Číst dále.

Kontrola příspěvku na péči: Není třeba zpřísňovat pravidla (Pečuj doma)

7. 7. 2016

V médiích i v poslanecké sněmovně často zaznívá kritika zneužívání sociálních dávek. Příspěvek na péči je mnoha závistivým lidem trnem v oku, protože, kdo z nás by přece za to, že jsme doma, nechtěl brát až 12 000 Kč? Číst dále. (Zdroj: pecujdoma.cz)

Ke kampani Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku se přidalo přes 100 partnerů v celé Evropě

7. 7. 2016

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) potvrdila první vlnu oficiálních a mediálních partnerů kampaně, kteří se připojí k celoevropské kampani na období 2016-2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Celá zpráva. (Zdroj: bozpinfo.cz)

Zemřel profesor Zdeněk Neubauer

7. 7. 2016

Po delší vleklé nemoci zemřel v úterý 5.7. přední český filosof a biolog prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. Byl jedním z obnovitelů katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, kterou v první polovině 90. let vedl. Jeho rozsáhlé dílo obsahuje řadu spisů o vztahu přírodních věd a filosofie. Jako biolog se věnoval v první řadě mykologii a mikrobiologii. Zemřel ve věku 74 let. Čest jeho památce! Přečíst celý článek.

Dotyk.cz: Zemřít doma? Pro většinu Čechů nesplnitelné přání

7. 7. 2016

VZP jako jediná zdravotní pojišťovna podporuje domácí hospicovou péči, ovšem jen v rámci dočasného pilotního projektu. České hospice mají strach, že i tento penězovod brzy vyschne a služby lidem umírajícím doma nebude možno rozvíjet, naopak budou nuceně omezovány. Přečíst článek

Five Researchers in Demographic Modeling and Migration

7. 7. 2016

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) a Společné výzkumné středisko (Joint Research Centres - JRC) Centra pro populaci a migraci Evropské komise (European Commission's Centre of Expertise on Population and Migration) hledá 5 výzkumných pracovníků. Více informací. (Zdroj: population-europe.eu)

ZDN: Téměř 60 % lidí s duševní nemocí odešlo z práce

7. 7. 2016

Téměř 60 procent lidí s duševním onemocněním přestalo po propuknutí nemoci zvládat práci a museli ze zaměstnání odejít. Zhruba každému třetímu chyběla u kolegů a vedení vstřícnost, která by jim pomohla zvládat práci dál. Přečíst článek.

ZDN: Podvýživa ve vyspělých zemí postihuje seniory

7. 7. 2016

Podvýživa se netýká jen méně vyspělých zemí: v Evropě nemá dostatečnou výživu více než 33 milionů osob. Týká se to především starých lidí, kteří žijí sami nebo trpí chronickými chorobami. Zhruba každý druhý senior, který je hospitalizován, je podvyživený, píše italský deník Corriere della Sera. Přečíst článek.

 

NAZEV WEBU