1984 - Benefiční večer pro Diakonii

23. 5. 2016

Přijďte 12. června do Divadla v Dlouhé. Uvidíte výborné divadelní představení. Překvapí vás zpracování, zamrazí naléhavost jeho poselství. Podpoříte přitom práci Diakonie, aby dál byla bezpečným místem pro všechny. Více informací.

Psychiatr Skála by oslavil 100 let

23. 5. 2016

Jméno psychiatra a bojovníka proti alkoholové závislosti Jaroslava Skály se stalo legendou nejen mezi jeho pacienty a odborníky. Téměř 35 let stál v čele protialkoholní léčebny v pražské Apolinářské ulici a do historie se zapsal i založením první protialkoholní záchytné stanice na světě. Přečíst článek. (Zdroj: AM Review)

Rada pro rovnost mužů a žen navrhla, aby resorty i státní firmy měly ve vedení 40 procent žen

23. 5. 2016

Podíl žen či mužů na vrcholových pozicích by měl činit aspoň 40 procent. Rada vlády pro rovnost žen a mužů kabinetu doporučuje, aby to institucím a státním či polostátním firmám nařídil. (Zdroj: vlada.cz)

Výzkum: Proč senioři stále navštěvují předváděcí akce

23. 5. 2016

I přes obrovskou medializaci fenoménu "šmejdů" senioři stále v hojné míře navštěvují předváděcí akce. Psycholožky Marie Vingárková a Romana Mazalová z Univerzity Palackého v Olomouci provedly výzkum s cílem zjistit, jak je to možné a proč senioři odolávají působení médií i preventivních programů kladoucích si za úkol je v tomto směru vzdělat a ochránit. Přečíst článek. (Zdroj: dTest)

Kniha: Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989

22. 5. 2016

Kniha tematizuje rodinu jako základní prvek společnosti a objekt zájmu státu na poli sociálního inženýrství. V prostoru českých zemí ji v časovém období 1918–1989 ovlivňovaly nejen vnější ekonomické determinanty, ale v rostoucí míře také charakter angažmá státu v politikách, které můžeme vymezit na škále od chudinské péče, přes rasové a eugenické přístupy až po univerzalistické projekty pod heslem „všem a rovným dílem“. Kniha popisuje vývojové tendence v dlouhém časovém horizontu, analyzuje roli aktérů na poli rodinné politiky a nevynechává ze zřetele ani expertní diskurzy ve vztahu ke klíčovým problémům právní regulace rodiny. Více informací. (Zdroj: pecujici.cz)

Socialniprace.cz: Vysokoškolské vzdělávání v oblasti koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče

22. 5. 2016

V roce 2014 byl na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (FSS OU) akreditován a v září 2015 otevřen navazující magisterský studijní obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (dále jen KAD) ve studijním programu Zdravotně sociální péče. Cíleně reaguje na soudobé a budoucí potřeby praxe spojené s řešením přesahů zdravotně sociální oblasti... Číst dále.

Prezentace z konference MŠMT k primární prevenci rizikového chování

22. 5. 2016

Tématem konference, konané ve dnech 17. a 18. května 2016 v Praze 10, bylo bezpečné klima na školách. Prezentace lze stáhnout na stránkách MŠMT.

Konference - Efektivní strategie podpory zdraví IV. (16. 6. 2016, Praha)

22. 5. 2016

Konference se koná 16. 6. 2016 ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10. Téma pro rok 2016: Krátké intervence – rychlá a levná prevence) - viz program. Registrovat se lze do do 12. 6. 2016. Více informací.

Nová sada filmů v Promítej i ty!

22. 5. 2016

Festival Jeden svět 2016 skončil ve všech 33 městech a nyní je řada na vás – milovnících kvalitního dokumentárního filmu, abyste letošní dokumenty mohli kamarádkám, kamarádům, známým a vůbec komukoliv z okolí promítat i vy! Více informací.

ČSÚ: Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji - 2015

21. 5. 2016

K  31. prosinci 2015 žilo na území Jihomoravského kraje 1 175 025 obyvatel, proti konci roku 2014 se počet obyvatel zvýšil o 2 172 osob. Více než dvěma třetinami se na přírůstku počtu obyvatel podílelo stěhování (do kraje se přistěhovalo o 1 507 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Přirozený přírůstek obyvatel byl nižší - narodilo se o 665 osob více, než v kraji zemřelo. Více informací. (Zdroj: ČSÚ)

Diskuse „Inkluzivní vzdělání ve vztahu k demokratickým principům a hodnotám“

21. 5. 2016

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Knihovna Václava Havla si Vás dovolují pozvat na diskusi, která se koná 9. června 2016 v 16:30 v Knihovně Václava Havla. Jako panelisté vystoupí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., ústavní soudkyně, Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzi ve vzdělání, Ing. Libor Prudký, Ph.D., pedagog, Fakulta humanitních studií UK a PhDr. Ivan Gabal, poslanec a sociolog. Více informací.

Pozvánka na přednášku o paliativní péči (15.6.2016 od 17.00 do 18.30 hod., Praha)

21. 5. 2016

Přednáška MUDr. Ireny Závadové, vedoucí zdravotního týmu domácího hospice Cesta domů a subkatedry paliativní medicíny IPVZ s názvem "Paliativní péče - Komplexní cesta pro zachování důstojnosti pacienta a poskytování podpory jeho blízkým" se bude konat v Malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Městské knihovny. Více informací.

MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2015

19. 5. 2016

Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015. Stáhnout publikaci.

V Brně se konala konference Laická péče a podpora v závěru života

19. 5. 2016

Ve středu 18. května proběhla v Brně konference Laická péče a podpora v závěru života. Více než stovka přítomných vyslechla třináct vystoupení. Rozhovory, glosy, postřehy a zhodnocení konference přinese příští číslo novin Pečuj doma, které vyjde na konci června. Prezentace, záznam a forografie naleznete na stránkách Pečuj doma.

Vira.cz: Kdo nalézá pokoj a štěstí v Bohu, je vůči druhým svobodnější

19. 5. 2016

Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu svobodnější vůči lidem ve svém okolí. Budu schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním. Přečíst článek.

Liberecká univerzita bude mít novou Fakultu zdravotnických studií

19. 5. 2016

Technická univerzita v Liberci se po více než 20 letech rozroste o sedmou fakultu. Celá zpráva.

Praha má k dispozici evropské peníze, žádostí je přitom minimum

19. 5. 2016

Hlavnímu městu se podařilo získat vlastní operační program a v období 2014 – 2020 čerpá prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). I přesto je zájem o čerpání evropských peněz nedostatečný. Celá zpráva.

Ministerstvo školství hledá externí hodnotitele pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

19. 5. 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro zájemce o pozici externího hodnotitele Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Více informací.

Nový zákon o dobrovolnictví k připomínkám

19. 5. 2016

Připomínky k návrhu nového zákona o dobrovolnictví a jeho podpoře a o změně souvisejících zákonů v paragrafovém znění je možno zasílat na Ministerstvo vnitra (oddělení dobrovolnické služby, Nad Štolou 3, Praha 7). Více informací

Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v roce 2015

19. 5. 2016

Zprávu (stáhnout dokument) vzala vláda na vědomí dne 18. května 2016. Více informací.

Migfilm – za migrací do kina (24. - 25. 5. 2016 v prostorách pražského kina Ponrepo)

19. 5. 2016

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung se rozhodlo nabídnout pohled na tuto oblast optikou filmových kamer a připravilo unikátní filmový minifestival zaměřený na díla, kde hlavní roli hraje právě migrace nebo jevy s ní spojené. Migfilm se uskuteční ve dnech 24. - 25. 5. 2016 v prostorách pražského kina Ponrepo. Více informací.

Mezinárodní konference o stárnutí migrantek v ČR (8. června od 10 do 16 hod., Praha)

19. 5. 2016

Sdružení pro integraci a migraci, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Institut sociologie při Univerzitě v Bergenu si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci "Ženy na vedlejší koleji (?)", která se koná 8. června od 10 do 16 hod. v Akademickém konferenčním centrum, Husova 4a, Praha 1 (viz program). Konference se také dotkne tématu péče v kontextu migrace a výzev, které jsou s touto oblastí spojeny v České republice, v Norsku i v globálním kontextu. Program obohatí předpremiéra dokumentárního filmu Ženy od vedle. Více informací.

MMR vyhlásilo 2. výzvu na předkládání žádostí o podporu Komunitně vedeného místního rozvoje

19. 5. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo druhou výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Ten bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 - 2020 ve venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Žádosti lze podávat do 29. července 2016. Celá zpráva.

Kurz IPVZ - Funkční hodnocení u starších pacientů (9. 6. 2016, Hotel ILF, Praha 4)

19. 5. 2016

Kurz je určen pro pracovníky provádějící šetření pro účely dávek, zejména příspěvku na péči. Dále pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky, manažery a pracovníky ve službách pro lidi s demencí. Cena 1450 Kč. Více informací.

MPSV vyhlásilo dotační program na podporu sociální práce

17. 5. 2016

MPSV vyhlásilo dotační program na podporu sociální práce pro obecní úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a Hlavní město Prahu pro rok 2016. Více informací.

Praha připravuje Plán udržitelné mobility, začala sbírat podněty od veřejnosti

16. 5. 2016

Lidé mají od dnešního dne možnost ovlivnit, jak přesně by se měla doprava v Praze a okolí změnit. Hlavní město začalo se skupinou odborníků připravovat Plán udržitelné mobility. Ten je klíčovým nástrojem, který nastaví pravidla rozvoje dopravy a veškerého pohybu po městě a jeho okolí na desítky let. Prostřednictvím webové stránky www.poladprahu.cz se mohou do projektu svými podněty zapojit všichni, kteří v Praze a okolí žijí. (Zdroj: praha.eu)

První v Česku: Veřejné piáno začne znít na území krčské nemocnice

16. 5. 2016

Slavnostní odhalení vůbec prvního nemocničního veřejného piána se koná ve středu 18. května v areálu krčské Thomayerovy nemocnice. Celá zpráva. (Zdroj: Pražský patriot)

Projekt Diakonie Most

16. 5. 2016

Diakonie Most se zapojila do programu ČSOB pomáhá regionům. Pomozte a podpořte projekt Doprovázení pěstounských rodin!

 

 

Více informací o projektu naleznete zde.

Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je třeba!

BBC: Vědci vyvinuli "druhou kůži" skrývající vrásky

15. 5. 2016

Vědci z USA vyvinuli podle BBC neviditelný elastický film, který snižuje viditelnost vrásek a projevů stárnutí. Po nanesení pleť získává mladistvý vzhled. V současnosti je produkt testován jako komerční kosmetický přípravek. Podle autorů by ale mohla být  "druhá kůže" využívána také k aplikaci léků nebo jako ochrana před slunečním zářením. Přečíst celou zprávu.

Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden

15. 5. 2016

První publikace nové edice OECD zaměřené na kvalifikaci a integraci imigrantů a jejich dětí. Švédsko s 16 % obyvatel narozených v zahraničí patří mezi země s největší populací imigrantů v EU. Podle odhadů asi polovina z nich přišla do Švédska jako uprchlíci nebo jako rodinní příslušníci uprchlíků. Švédsko má podle OECD vyspělou a dlouhodobou integrační politiku zaměřenou na zvyšování kvalifikace imigrantů a dočasné snížení nákladů na jejich zaměstnání. Jiné nástroje jako je například spolupráce se sociálními partnery a občanskou společností jsou podle OECD méně rozvinuté a měly by být posíleny. Více informací.

Habilitační přednáška RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D.

15. 5. 2016

Přednáška proběhla dne 12. května 2016 za přítomnosti značného zájmu fakultní veřejnosti. Přednášku si můžete stáhnout na stránkách Přírodovědecké fakulty UK.

Family a Senior Pointy Kraje Vysočina vyhlašují soutěž Rodina a jak ji vidím já

15. 5. 2016

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který každoročně připadá na 15. května, přicházejí všechny Family a Senior Pointy v Kraji Vysočina s kreativní soutěží určenou široké veřejnosti. Soutěžit lze ve třech kategoriích: výtvarná, literární a hudební. Celá zpráva. (Zdroj: jihlavadnes.cz)

Konference na Vysočině ukázala, jak porozumět změnám v rodině

15. 5. 2016

Kraj Vysočina hostil v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě XIII. ročník národní konference Asociace manželských a rodinných poradců ČR. Veškeré informace, které v jejím průběhu zazněly, se týkaly tématu Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence. Přečíst celou zprávu. (Zdroj: jihlavadnes.cz)

Vyšlo květnové číslo Tempus medicorum

13. 5. 2016

ČLK zveřejnila ke stažení květnové číslo časopisu Tempus medicorum. Stáhnout v pdf.

Pražský patriot: Zimní opatření pro bezdomovce stála Prahu osm milionů

13. 5. 2016

Praha vydala tuto zimu za noclehárny a další opatření pro bezdomovce osm milionů korun, meziročně zhruba o tři miliony méně. K dispozici byly dvě noclehárny proti čtyřem před rokem. V Praze žije kolem 4000 až 4500 osob bez domova, kolem 1500 přebývá na ulici. Přečíst článek.

26. května proběhne na Nuselské radnici přednáška o migraci

13. 5. 2016

Přijďte si poslechnout přednášku s názvem Imigrace a integrace očima českého muslima, která proběhne ve čtvrtek 26. května od 18.00 hodin na Nuselské radnici (Táborská 500, Praha 4). Vstup na přednášku zdarma! Více informací.

Prezentace z konference Zranitelný spotřebitel a normy

13. 5. 2016

Dne 5. května 2016 pořádalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s., a dalšími partnery národní konferenci „Zranitelný spotřebitel a normy“. Příspěvky se zaměřily také na přístupnost prostředí (prezentace zástupce NRZP ČR), bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením. Prezentace ke stažení. (Zdroj: swiss-contribution.cz)

ČSÚ: Příjmy a životní podmínky domácností - 2015

13. 5. 2016

Publikace přináší výsledky jedenáctého ročníku výběrového šetření Životní podmínky zaměřeného na sociální a ekonomické podmínky českých domácností. ČSÚ: Míra ohrožení příjmovou chudobou v roce 2015 byla na úrovni 9,7 %. Zobrazit online.

 

Praha 3 si připomene 135. výročí povýšení Žižkova na město, oslavuje fotbalem i koncertem

13. 5. 2016

Praha 3 zve na oslavy 135. let od povýšení Žižkova na město. V rámci oslav v pondělí 16. května rozezní prostory žižkovského kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí housle Václava Hudečka. Více informací.

Rozhlas.cz: S přibývajícím věkem zvládá vaše tělo každou infekci mnohem hůř. Nechte se očkovat

12. 5. 2016

Proč by se dospělí měli očkovat? Podle Jiřího Berana, ředitele Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové, totiž s přibývajícím věkem řadu infekcí zvládají hůře. Hlavně u žloutenky (virové hepatitidy) typu A, která v dětském věku probíhá velmi lehce, může u dospělého po 40 vést až k úmrtí.“ Přečíst článek.

Rozhlas.cz: Srdci škodí, když se nezatěžuje

11. 5. 2016

„Choroby cév a tvoří více než 50 % toho, na co umírají lidé po celém světě,“ zvedá varovně prst kardiolog Michael Aschermann. „Když vidím Čechy v restauracích 3. a 4. cennové skupiny, jsem smutný. Nehýbou se, jsou obézní, kouří a přitom něco popíjejí.“ Přečíst článek.

Brněnské dny bez úrazů (18. května do 5. června 2016)

11. 5. 2016

Kampaň Brněnské dny bez úrazů, která je zaměřena na prevenci úrazů široké veřejnosti od nejmenších dětí až po seniory, se uskuteční ve dnech od 18. května do 5. června 2016 (viz program). Všechny akce jsou zdarma. 

Výstava fotografií Jindřicha Štreita v Brně a v Praze

10. 5. 2016

Výstava třinácti fotografií Jindřicha Štreita, které pořizoval loni od března do září v Sanatoriích Klimkovice ve spolupráci s Asociací rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, bude k vidění na krajském úřadě v Brně do 20. května, poté se stěhuje do Prahy. Přečíst článek (Zdroj: brnenskodnes.cz)

Zlínský kraj připravuje projekt na podporu transformace péče o zdravotně postižené

10. 5. 2016

Nový projekt zaměřený na podporu transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji schválili krajští radní. Podpora se bude týkat procesů nastartovaných v 11 domovech pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, zřizovaných dvěma krajskými příspěvkovými organizacemi (Sociální služby Uherské Hradiště a Domov na Dubíčku). Celá zpráva.

Zlindnes.cz: Preventivní programy zlepšují vztahy ve školách

10. 5. 2016

Osmnáct školních metodiků prevence bude 24. května v prostorách Baťovy vily slavnostně oceněno za zajímavé a kvalitní programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží. Celá zpráva.

Ceny Společnosti pro vědu a umění si převzalo 9 osobností

10. 5. 2016

Ceny si v Senátu převzali například režiséři Juraj Herz a Vojtěch Jasný, choreograf Jiří Kilián, výtvarník Adolf Born, divadelní režisér Jiří Nekvasil, herec Václav Postránecký nebo historička scénografie Doc. PhDr. Věra Ptáčková. Ceny Společnosti pro vědu a umění byly letos předány již po patnácté. Každoročně jsou jimi oceňováni reprezentanti různých uměleckých i vědních oborů. (Zdroj: senat.cz)

Liberec: Senioři přivítali jaro společně s předškoláky

10. 5. 2016

Klienti Centra zdravotní a sociální péče Liberec oslavili příchod jara setkáním ve venkovních zahradách při domech s pečovatelskou službou v ulici Krejčího a Burianově a v ulici Borový vrch v Ruprechticích. Celý článek.

Blíží se festival lékařů-muzikantů Doktorfest, pomůže stacionáři Akord

10. 5. 2016

Rock, blues, rock’n’roll, punk či worldmusic čeká na milovníky hudby na již čtvrtém ročníku Doktorfestu u Písecké brány v Praze v sobotu 28. května. Pamatováno je i na děti, pro které je připraven Bebífest – soutěžní a zážitkový minifestival. Přečíst článek. (Zdroj: Zdravotnický deník)

MZ: Vyhlášení výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

10. 5. 2016

Dne 5. května 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče vyhlašované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Více informací.

Vira.cz: Jak málo stačí k rozhádání se i s těmi, které máme rádi...

10. 5. 2016

Ježíš se modlil za své učedníky: "Ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne... Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich." (srov. Jan 17,23.26). Přečíst článek.

Světový romský festival Khamoro (29. 5. - 4. 6. 2016)

9. 5. 2016

Již po osmnácté míří do Prahy nejznámější a největší romský festival na světě. Konat se bude od 29. 5. - 4. 6. 2016 a stejně jako v předchozích letech nabídne festival Khamoro širokou škálu kulturních akcí. (Zdroj: prahadnes.info)

Podívejte se, kolik Dobrých andělů žije kolem Vás

9. 5. 2016

Nadace Dobrý anděl přichází s mapou, která zobrazuje místa, kolik dárců - Dobrých andělů žije v jednotlivých oblastech naší republiky. Nadaci v současné době podporuje více než 57 tisíc dárců, zhruba dvě třetiny z nich uvedly svou adresu. Během necelých 5 let pomohli tito dárci více než 3 200 rodinám, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Celý článek. (Zdroj: olomoucdnes.cz)

Slovo na týden: Svatodušní očekávání

9. 5. 2016

Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. (Jl 3,1) Číst dále.

Denik.cz: Mezi pěstouny je výrazně méně kuřáků

7. 5. 2016

"V Česku celkově kouří 30 procent dospělých, mezi pěstouny je podíl kuřáků jen necelých sedm procent. K nekuřáctví vychovávají i svěřené děti, ani ony pak v dospělosti nekouří," uvedl Böhm. Ukázal to průzkum společnosti Ipsos pro společnost Dobrá rodina při příležitosti Českého dne proti rakovině (11. května). Přečíst.

 

Praha 2: Bezplatný seminář na téma Oddlužení neboli osobní bankrot

7. 5. 2016

Seminář, který se koná ve čtvrtek 26. května od 9 hodin, je vhodný pro laickou i odbornou veřejnost. Koná se na Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2, zasedací sál č. 614. Celá zpráva. (Zdroj: Pražský patriot)

Rozhlas.cz: Osud trubců je nemilosrdný. Oplodní královnu a zemřou

7. 5. 2016

Samotný název trubec používáme v lidském pojetí spíše hanlivě. Bez trubců by se ale život v úle zastavil a včelstvo by zaniklo. Právě trubci jsou nositeli genetické informace. Přečíst článek.

Hledání řešení zevnitř: Antropoložka se nastěhovala na problémové sídliště

7. 5. 2016

Jak zlepšit soužití na problémovém sídlišti ve Varnsdorfu? Experiment by mohl napovědět. Na zhruba půl roku se do jednoho z bytů nastěhovala zaměstnankyně Agentury pro sociální začleňování Radka Vepřková. Zatím to podle ní není takové, jak se říká. Přečíst zprávu. (Zdroj: ČT 24)

V karvinské nemocnici nově funguje Setkavárna

7. 5. 2016

V karvinské rájecké nemocnici začal fungovat nový projekt humanitární organizace ADRA, takzvaná Setkavárna. Studentky střední zdravotnické školy přicházejí za dlouhodobě nemocnými pacienty, aby je nad šálkem dobré kávy nebo čaje rozveselily a zpříjemnily jim čas na nemocničním lůžku. Celá zpráva. (Zdroj: dobrovolnik.cz)

VZP nabízí až 500 korun na trénink paměti

6. 5. 2016

VZP připravila pro své klienty v rámci svého programu Klub pevného zdraví příspěvek na nákup pomůcek pro kognitivní trénink. Prozatím se jedná o pomůcky, které vytvořila Česká alzheimerovská společnost, a které je možné nakoupit prostřednictvím internetového obchodu na stránkách ČALS. (Zdroj: alzheimer.cz)

Konference: Mainstreaming Palliative Care for an Age-Friendly Society (Brusel, 15. června 2016)

6. 5. 2016

V rámci projektu PACE o paliativní péči o seniory v pobytových zařízeních zdravotních a sociálních služeb pořádají Rada Evropa a AGE Platform Europe konferenci, která se uskuteční dne 15. června 2016 v kanceláři Rady Evropy v Bruselu. Více informací, program a registrace.

Konference: Boj proti zneužívání starších osob ve zdravotní a dlouhodobé péči (16. června, Brusel)

6. 5. 2016

Konferenci (viz program) pořádá Evropská komise, Rada Evropy, AGE Platform Europe a ENNHR (Evropská síť národních institucí pro lidská práva). Konference navazuje na předchozí konference v roce 2014 a 2015. Více informací a registrace.

Praha 5 vypsala výběrové řízení na vedoucí oddělení sociálního a dostupného bydlení

6. 5. 2016

Praha 5 vypsala výběrové řízení na vedoucí oddělení sociálního a dostupného bydlení (více informací zde) a na pozici vedoucí bytového odboru (více informací zde). Přihlášky lze podávat do 16. května.

Rozhlas.cz: „Šmejdi“ zase řádí. Tentokrát jde o prodej parních čističů

5. 5. 2016

Pozor na nové triky podomních prodejců! Kolikrát jste už tuto větu slyšeli? Asi milionkrát, přesto „šmejdi“ zase našli nový trik, na který jim opět lidé „naletěli“. Přečíst článek.

Rozhlas.cz: Antistresové omalovánky jsou hitem

5. 5. 2016

Lidé v Česku se vrátili k malování. Tržby rostou výrobcům pastelek, omalovánek a dalších výtvarných potřeb. Přečíst.

Diskuzní setkání: Máme se v nemocnicích bát? (18. května 2016 v 15 hod., NHÚ AV ČR)

5. 5. 2016

Občan z.s.  si Vás dovoluje pozvat na diskuzní setkání z cyklu "Dialogem k reformě", které se bude konat ve středu 18. května 2016 v 15 hod. v budově NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7. Více informací.

ZDN: Německo zintenzivní boj proti takzvaným novým psychoaktivním látkám

5. 5. 2016

Úřady budou moct úřady snáz zakazovat prodej substancí, které jsou vydávány za kosmetické přípravky, ve skutečnosti se ale jedná o syntetické drogy. Loni na následky užívání nových psychoaktivních látek zemřelo 39 lidí. Celá zpráva.

Seminář Rodina a média (10. 5. 2016 od 9 do 12 hod., Brno)

5. 5. 2016

Jihomoravský kraj Vás zve na seminář Rodina a média dne 10. 5. 2016 od 9 do 12 hodin v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost č. 037. Registrace zde. Více informací.

Prezident vetoval novelu školského zákona. Prý také kvůli inkluzi, ale novela inkluzi neřeší

4. 5. 2016

Prezident Miloš Zeman vetoval novelu školského zákona, která by měla přinést povinnou maturitu z matematiky nebo místa ve školkách i pro dvouleté děti. Celá zpráva. (Zdroj: romea.cz)

Veřejně prospěšné práce: aktuální informace obcím (SMS ČR)

4. 5. 2016

Veřejně prospěšné práce představují v současnosti stěžejní nástroj Úřadu práce pro boj s dlouhodobou nezaměstnaností, a to zejména v situaci, kdy 30 – 50% osob v evidenci ÚP náleží do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Číst dále.

Festival Mezi ploty (28. a 29. května v areálu PN Bohnice)

4. 5. 2016

Na festivalu vystoupí na 14 scénách více než stovka špičkových hudebních a divadelních souborů, ale i tanečníků, mimů, kouzelníků a představitelů nového cirkusu (viz program na meziploty.cz). Více informací

Datum narození - povinný údaj? (Sdružení nájemníků ČR)

4. 5. 2016

Naše dcera vlastní byt, který se rozhodla nyní pronajmout. Správce SVJ dceři sdělil, že má uvést počet osob v bytě, jejich jména a datum narození. Právě u data narození jsem se pozastavila, zda je to dle nového občanského zákoníku povinný údaj. Číst dále...

Spolek MaPa oslavil 1. narozeniny a zahájil novou službu MaPa doprava

4. 5. 2016

V pondělí 2. 5. 2016 oslavil Spolek MaPa 1. narozeniny a zahájili novou službu MaPa doprava. V rámci oslavy na náměstí v Kosově Hoře členové spolku s přítomnými klienty a hosty poděkovali starostům Kosovy Hory, Jesenice a Příčov za podporu. Cílem spolku je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým z Kosovy Hory a okolí vést kvalitní život v jejich přirozeném (domácím) prostředí. Celá zpráva.

MMR hledá referent/ku do odboru politiky bydlení

4. 5. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru politiky bydlení, a to na dobu určitou. Bližší informace poskytne paní Hana Pejpalová: e-mail: Hana.Pejpalova@mmr.cz , tel: 224 864 008. Více informací.

O prestižní titul Vesnice roku se letos uchází 251 obcí

4. 5. 2016

Nejpočetnější zastoupení má Královéhradecký kraj s 32 soutěžícími obcemi (viz seznam přihlášených obcí). Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové krajských kol, proběhne na přelomu měsíce srpna a září. Vítěz bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. MMR každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj. Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Celá zpráva.

Peer Review: Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti

4. 5. 2016

V rámci Peer Review, které se konalo v listopadu 2015 v Praze, byla diskutována česká rodinná politika v době změn, konkrétně budoucnost předškolního vzdělávání a péče v ČR. Zpráva shrnuje hlavní diskutované problémy a doporučení a je k dispozici v češtině (stáhnout), angličtině, francouzštině, němčině. Více informací.

Gender, migrace a rasismus - záznam z debaty

4. 5. 2016

Na přednášce s tématem Gender, migrace a rasismus vystoupili dva hosté: Petra Ezzeddine, Ph.D., antropoložka a Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, PhD., indoložka se zaměřením na genderová studia. Více informací. Shlédnout záznam.

Rada hl. m. Prahy zadala vypracování materiálu k rozvoji veřejného prostoru u stanic metra

4. 5. 2016

Ten mimo jiné detailně popíše stav všech 61 stávajících stanic metra a osmi budoucích na trase D a vybere ty z nich, u kterých bude návrh vypracován přednostně. Materiál zpracuje Institut plánování a rozvoje (IPR). Celá zpráva.

Lékaři bez hranic bojují proti přibývajícím útokům vůči nemocnicím.

4. 5. 2016

A to přesto, že jsou striktně neutrální. S problémy, jimž dnes musí humanitární zdravotnická péče čelit, ale také se samotnou prací Lékařů bez hranic od včerejška seznamuje výstava Polní nemocnice na pražském náměstí Míru, která potrvá do 13. května. Celý článek. (Zdroj: Zdravotnický deník)

Pražský patriot: Městské židle a stolky mají oživit veřejná prostranství

4. 5. 2016

Na několika místech v Praze se objevily židle a stolky, které jsou volně přístupné na posezení. Lze na ně narazit například na Smíchovské náplavce, piazzettě Národního divadla, v Holešovické tržnici, anebo ve vysokoškolském kampusu v Dejvicích. Začátkem července přibydou i Malostranské náměstí. Celkem Praha pořídí 90 stolků a 340 židlí. Celá zpráva.

Kongres Letovice Care (27. – 28. 5. 2016)

4. 5. 2016

Lékařský kongres s mezinárodní účastí se uskuteční v Městském kulturním středisku Letovice (viz program). 

Vláda schválila nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

4. 5. 2016

Program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Celá zpráva. (Zdroj: MŠMT)

Platy ve zdravotnictví stoupnou od ledna o 10 procent

4. 5. 2016

Shodla se na tom koalice na úterním jednání 3. května se zástupci krajů, lékařské komory a lékařských a zdravotnických odborů. Celá zpráva. (Zdroj: Medical Tribune)

Webináře Zdravých měst umožňují sdílení dobré praxe on-line

4. 5. 2016

V roce 2016 pokračuje další služba pro členy Národní sítě Zdravých měst. Cílené osobní či telefonické konzultace, které jsou ze strany koordinátorů dlouhodobě nejoceňovanější službou asociace, byly doplněny pravidelným internetovým webinářem. Více informací.

„Stárnoucí tým – dynamická firma!? Age management v době demografické změny“ (11. května, Praha)

4. 5. 2016

Panelová diskuse se uskuteční ve středu 11. května 2016 od 10.00 do 12.00 v Informačním centru OSN v Praze (Železná 24, Praha 1). Registrace do 9. května 2016 na registration@keynote.cz. Více informací.

Vzpomínkové akce 11. ročníku Jom ha-šoa proběhnou 5. května v 11 českých městech

3. 5. 2016

Letošní ročník má téma Pomoc lidem v nouzi, se stejným tématem byl vyhlášen také IV. ročník soutěže pro školy. Mottem 11. ročníku je názor Nicolase Wintona: "Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, podle mého názoru znamená věnovat čas a energii tomu, aby zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, již trpí a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním způsobem a nekonat zlo." Přečíst článek. (Zdroj: romea.cz)

Stanovisko ČMKOS k sociální dimenzi evropské integrace

3. 5. 2016

V pátek 29. dubna se v Praze konal Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma sociální dimenze evropské integrace, jehož se zúčastnila komisařka M. Thyssen. ČMKOS zveřejnila své stanovisko k problematice.

Pražští radní si přerozdělili kompetence

3. 5. 2016

Členové Rady hlavního města Prahy schválili (viz usnesení) působnost nových členů a upravili kompetence stávajících radních. Viz složení Rady. Přečíst článek

Flegmatik je velmi pracovitý parní válec. Když se rozjede, nepomůže ani ruční brzda. Jste to vy?

3. 5. 2016

Flegmatik je zdánlivě pasivní, mnohdy až lhostejný, nic ho nevykolejí, nebývá ambiciózní. Takže ho okolí může mít za lenocha. To je ale jen zdání. Přečíst článek. (Zdroj: rozhlas.cz)

Strategické řízení a kvalita měst (19.5.2016, Praha)

3. 5. 2016

 

Akce je bez účastnického poplatku a je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším  z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o téma. Viz program a pozvánka

Pastorace v kontextech (27. 5. 2016, ETF UK, Praha)

3. 5. 2016

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (ETF UK) zve na mezioborovou konferenci "Pastorace v kontextech", která se uskuteční v pátek 27. května 2016 v budově ETF UK, Černá 9, Praha 1 (posluchárna E, 3. patro - viz mapa). Příspěvky (viz program) se zaměří např. na témata pastorace mezi neslyšícími, možnosti a meze postpenitenciární péče, vztah mezi církví a LGBT+ komunitou atd.

Publikace: Position of caregivers in the Czech Republic (Alternativa 50+)

3. 5. 2016

Alterntiva 50+ zveřejnila na svých stránkách publikaci doktorky Radky Dudové s názevem "Position of caregivers in the Czech Republic" a podtitulem "Analysis of the concept and implementation of social policy in the Czech Republic with focus on care for seniors". Publikaci lze stáhnout na stránkách Alternativy 50+.

Vira.cz: Nepracujete, ale jste 'jen' doma s dětmi?

3. 5. 2016

Existují ženy, které zcela evidentně nepřišly o rozum a rozhodly se přerušit kariéru, aby mohly být doma s dětmi? Přečíst článek.

Praha 8: Otevření zrekonstruovaných prostorů domácí ošetřovatelské péče

2. 5. 2016

Úsek domácí ošetřovatelské péče Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS) v Libni, se může pyšnit zcela novým zázemím pro tým 14 zdravotníků, kteří se starají o seniory a handicapované klienty. (Zdroj: Pražský patriot).

Pomozte s námi vybavit školku v Chebu!

1. 5. 2016

Dar s velkým D v květnu pomůže školce v Chebu pořídit potřebné vybavení. Přispějete s námi? Více informací.

Sociologické pohledy na migraci a uprchlictví: Slova, grafy, činy (středa 11. 5. od 18:30 hod.)

1. 5. 2016

Je/má být sociologie angažovanou vědou? Jakými způsoby mohou sociologie a sociální vědy přispět do veřejné diskuze o migraci a uprchlictví? Jak nebýt banální a jak být slyšen? 105. Sociologický večer se uskuteční 11. 5. od 18:30 hod., Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 112 (viz mapa). Více informací.

Program konference Migrace a demografické výzvy (26. a 27. května 2016, Jindřichův Hradec)

1. 5. 2016

Česká demografická společnost zveřejnila na svých stránkách program (stáhnout v pdf) 46. výroční konference ČDS, která se zaměří na téma "migrace a demografické výzvy". Konference se uskuteční se uskuteční v Jindřichově Hradci ve dnech 26.‒27. května 2016. Více informací, včetně anotací jednotlivých příspěvků, naleznete na stránkách konference.

Socialniprace.cz: Jak se žije osamělým neslyšícím seniorům v běžných domovech seniorů?

30. 4. 2016

Jako neslyšící předsedkyně Tichý dům neslyšících, z. s., chápu, že domovy seniorů, léčebny, sanatoria, hospice a další zařízení se snaží poskytovat běžným klientům kvalitní péči a zajistit důstojné a aktivní staří...Přečíst článek (dostupný pouze pro registrované čtenáře).

Zařízení pro ohrožené děti se budou v Pardubickém kraji zásadně měnit, plány jsou hotové

30. 4. 2016

Pardubický kraj je prvním regionem v České republice, kde mají všechny dětské domovy a dětská centra připravené konkrétní plány na snížení počtu dětí vyrůstajících v ústavní péči. Součástí transformace bude i rozšíření služeb a podpory pro biologické a náhradní rodiny. Přečíst článek. (Zdroj: pardubicednes.cz) 

Liberecký kraj pomůže poskytovatelům předfinancovat sociální služby (liberecdnes.cz)

30. 4. 2016

Více než pět milionů korun vyčlenil Liberecký kraj ze svého rozpočtu na předfinancování organizací poskytujících sociální služby v obecném hospodářském zájmu, které uspějí se svou žádostí o dotaci či příspěvek. Celá zpráva.

 

NAZEV WEBU