Stárnout důstojně

Ne každý má možnost užívat si podzim života. Pomozte nám pomáhat těm, kteří tu možnost nemají. Pomozte jim spolu s námi zestárnout důstojně! Pomozte nám připravit se na stárnutí!
Institut důstojného stárnutí bude moci z Vašich darů pořádat besedy a přednášky s odborníky a zkušenými lektory, kteří naučí veřejnost pečovat v domácích podmínkách o své blízké, o ty, kteří pomoc a podporu potřebují. Přispějete-li, pomůžete předat rady, zkušenosti, znalosti a praktické dovednosti, které jsou pro pečující doma mnohem cennější a užitečnější. Díky Vám bude moct Institut také pokračovat v kultivaci pohledu na stáří, stárnutí a umírání, přispívat ke zkvalitnění a dostupnosti poskytovaných zdravotních a sociálních služeb a k problematice podporovaného bydlení seniorů.
Děkujeme, že nám pomáháte!

(například „babička“, „milý kolega František“ nebo název Vaší firmy apod.)
(pro správný tvar slovesa na certifikátu)
třipluspět=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Obrázková galerie

Organizátor

Pavlína Rumanová
E-mail: _8IvZ.54~nzk4~l7VX~nZZag9brhTj
Telefon: 736 530 510

Líbí se Vám, co děláme?