Urychlení stříbrné ekonomiky v evropských regionech a městech

30. listopadu 2017
Urychlení stříbrné ekonomiky v evropských regionech a městech
30. listopadu 2017 - Urychlení stříbrné ekonomiky v evropských regionech a městech

Seminář na téma ''Alternativa pro budoucnost: Stříbrná ekonomika pro města a regiony'' byl obrovským úspěchem.  Jako událost v rámci Evropského týdne regionů a měst 2017 tento seminář v Bruselu 10. října přilákal přibližně 250 zástupců místních a regionálních orgánů, podnikatelů a poskytovatelů služeb, akademickou a občanskou veřejnost, aby se dozvěděli o sociálních a ekonomických přínosech plynoucích z evropské stříbrné ekonomiky. Ve světle rychle stárnoucí populace se seminář zaměřil na mobilizaci všech zúčastněných stran Evropy, zejména měst a regionů, jako agentů změny, za účelem řešení otázek jako udržitelnost, zapojení uživatelů, aktivní a zdravé stárnutí a inovativní modelování obchodních činností. 

Seminář zahájil první místopředseda Evropského výboru regionů (VR) Markku Markkula.  Pan Markkula zdůraznil úlohu digitalizace i demografických změn a vyzval k vytvoření strategie ''zdola nahoru'' pro evropskou stříbrnou ekonomiku, které lze dosáhnout pouze vytvořením synergií mezi evropskými zainteresovanými stranami a přihlédnutím k ekonomickému, ekologickému, sociálnímu a kulturnímu rozměru udržitelnosti. Také pochválil způsob s jakým přišli evropské regiony a města ohledně přechodu od výzev k příležitostem a zdůraznil úlohu, kterou mohou hrát Evropská ocenění za stříbrnou ekonomiku při vytváření tohoto nepostradatelného, udržitelného evropského hnutí stříbrné ekonomiky.

Tento seminář byl také příležitostí představit Evropské ceny stříbrné ekonomiky, organizované projektem SEED. V této souvislosti byl pan Markkula oficiálně ohlášen jako morální patron evropských cen za stříbrnou ekonomiku. Navíc byli účastnicí semináře povzbuzení, aby se ucházeli o ocenění a byli pozvání, aby se připojili k Evropské smlouvě o demografické změně, která po svém prvním vydání převezme cenu Stříbrné ekonomiky.

Seminář byl dále doplněn prezentací šesti inspirativních příkladů z různých evropských regionů a měst.

Více informací čtěte zde.

Líbí se Vám, co děláme?