Předcházení nerovnostem ve stáří

6. prosince 2017
Předcházení nerovnostem ve stáří
6. prosince 2017 - Předcházení nerovnostem ve stáří

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nedávno zveřejnila novou zprávu o tom, jak se nerovnosti vyvíjejí po celou dobu života a projeví se ve stáří. Organizace zkoumá, jak se dva globální směry (stárnutí obyvatelstva a rostoucí nerovnosti) vyvíjejí a vzájemně ovlivňují jak uvnitř, tak i mezi generacemi.

Pokud jde o životní perspektivu, zpráva ukazuje, jak se nerovnosti ve vzdělávání, zdraví, zaměstnanosti a příjmech spojují. To vede k velkým rozdílům v celoživotním výnosu mezi různými skupinami. Zatímco zpráva zdůrazňuje, že rozdílné stárnutí není novým jevem, ukazuje se, že dnešní mladší generace bude pravděpodobně čelit vyšší nerovnosti ve stáří kvůli nestabilním podmínkám na trhu práce a rozšiřování nerovností v oblasti příjmů.

Zpráva navrhuje politickou agendu pro předcházení, zmírnění a vyrovnaní se s nerovnostmi v průběhu života, vycházející z osvědčených postupů v zemích OECD a v rozvíjejících se ekonomikách.

Více čtěte zde.

Líbí se Vám, co děláme?