Pracovní seminář se starosty na radnici

5. září 2017

Přes dvě desítky lidí se sešly na prachatické radnici, aby hovořily o možnostech a zájemch nejen obecních, o problematice seniorů a komunitním plánování.

Pracovní seminář se starosty na radnici
5. září 2017 - Pracovní seminář se starosty na radnici

Seminář byl určen pro starosty a starostky obcí ORP Prachatice a byl realizován v rámci projektu Efektivní nastavení politiky stárnutí a systému integrovaných podpůrných služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností na místní úrovni Institutem důstojného stárnutí (IDS) Diakonie Českobratrské církve evangelické za podpory MPSV ČR a ORP Roudnice nad Labem, Prachatice a Mělník.

Starosty obcí ORP Prachatice a další hosty přivítala radní Hana Mrázová a zdůraznila, že město považuje rozvoj služeb nejen pro seniory a osoby se sníženou soběstačností za velmi důležité. Je mu věnována patřičná pozornost. Olga Starostová představila demografickou studii a trendy a možná řešení problematiky seniorů na úrovni obcí.

Velice zaujali také místní přednášející, a to ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích Hana Vojtová a ředitel Hospice sv. J. N. Neumanna Robert Huneš. Ředitelka domova Hana Vojtová se zaměřila na představení domova, konceptů, které využívají a metod pro přiblížení prostředí tomu domácímu, ze kterého se k nim senioři dostávají. Robert Huneš hovořil o pečujících, posledních přáních, eutanázii, léčbě bolesti. Oba pak o nutné spolupráci s rodinou, obcí…

Hanka Rabenhauptová a Iveta Frková z SOS Šumavsko představily komunitní plánování na území nejen města Prachatice, ale i celého ORP Prachatice. V současné době se připravuje Akční plán sociálních služeb za podpory Jihočeského kraje a od nového roku pak velký plán na tři roky. Nutná v komunitním plánování je spolupráce obcí, zastupitelů, uživatelů, tedy občanů obci a poskytovatelů sociálních služeb, a to nejen těch, které jsou na našem území ORP, ale i těch, kteří nabízí potřebné služby. Vystoupení v další přednášce skvěle doplnil Aleš Gabrysz a Olga Starostová, kteří pojmenovali potřeby a zakázku obcí a obyvatel, hovořili o nastavení systému služeb koordinátora podpory, pečující osoby. Příkladem z praxe bylo vystoupení koordinátorky z Roudnice nad Labem Jany Markové.

O pomoci starostům a starostkám v sociálně zdravotní oblasti hovořila Jindra Tužilová ze Svazu města a obcí ČR. Sleduje dlouhodobě seniorské aktivity, SMO je partnerem a členem mezirezortních komisí, Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Koordinátor pro seniorské aktivity, komunitního plánování z prachatického úřadu představil na místě všechny organizace a instituce věnující se seniorům, se seniory. Hovořil také o zvláštní péči o pečující, vzdělávání. Předal všem Pexeso II (služby sociální, zdravotné péče a prevence).

Jak v závěru uvedla Olga Starostová: „ Význam rodin na péči a podpoře vzrůstá, a proto je v rámci komunitního plánování služeb třeba klást v budoucnu důraz na podporu osob blízkých, které  jsou významným pilířem celé sítě služeb.“

Přínosná byla i závěrečná neformální diskuze k dané problematice, nabídka spolupráce přítomných. Seminář naplnil očekávání organizátorů.

Další společnou akcí IDS (institutu důstojného stárnutí) a města Prachatice bude setkání s jedním z nejvýznamnějších gerontologů v ČR Zdeňkem Kalvachem 3. 10. 2017 v rámci Týdne sociálních služeb v Prachaticích – ČR.

Převzato z webu www.prachatice.eu

Líbí se Vám, co děláme?