Polemika: Je důchodový systém udržitelný? NE

11. září 2017
Polemika: Je důchodový systém udržitelný? NE
11. září 2017 - Polemika: Je důchodový systém udržitelný? NE

Úřad vlády představil analýzu důchodového systému. Ze zveřejněných informací vyplývá hlavní sdělení analýzy: současný důchodový systém je udržitelný. Jinými slovy Úřad vlády říká: "Pacient nemusí zemřít." Ale přidává, že bude potřeba více peněz na péči. To však říká velmi málo. Podstatné přece je, jakou životosprávu musí pacient dodržovat, aby nezemřel, a jak by měl životosprávu změnit, aby se těšil lepšímu zdraví. Cílem totiž není držet pacienta na přístrojích, ale umožnit mu plnohodnotný život

Drtivá většina důchodců je odkázána na jediný zdroj příjmu − státní starobní důchod. Například nedávné snížení valorizace důchodů tak plně dopadá na životní úroveň důchodců. Důvodů nedostatečných soukromých úspor na stáří je několik: důvěra občanů ve stabilní podmínky spoření je kvůli chybějící dlouhodobé státní koncepci nízká, nedostatečná informovanost o výši budoucích starobních důchodů způsobuje, že Češi netuší, kolik by měli spořit, vysoké zdanění práce hlavně u nízkopříjmových jednotlivců výraznější spoření na důchod znemožňuje. Stát tak naučil Čechy spořit jen tolik, aby dostali nejvyšší státní podporu, ne aby úspory v budoucnu plnohodnotně doplňovaly jejich státní důchod.

Dokončení v Hospodářských novinách

Líbí se Vám, co děláme?