Odbornice OSN naléhavě vyzývá veřejnost k zastavení zneužívání starších osob ze strany příbuzných

27. června 2017

Vyjádření Rosy Kornfeld-Matte, nezávislé expertky na lidská práva starších osob, Organizace spojených národů.

Odbornice OSN naléhavě vyzývá veřejnost k zastavení zneužívání starších osob ze strany příbuzných
27. června 2017 - Odbornice OSN naléhavě vyzývá veřejnost k zastavení zneužívání starších osob ze strany příbuzných

Mnoho starších lidí je v nebezpečí zneužití ze strany jejich vlastních příbuzných, varuje expertka na lidská práva z Organizace spojených národů. Rosa Kornfeld-Matte, nezávislá odbornice na lidská práva starších osob, vyzývá k větší pozornosti a hlášení podezřelých případů. Před nadcházejícím Světovým dnem zvyšování povědomí o zneužívání starších lidí, 15.června, říká, že většina zneužívání zůstává neodhalena a to i přes jasné varovné příznaky. Zde je její celé vyjádření:

„Zneužívání starších lidí zůstává tabu v mnoha společnostech. Často se to děje nenápadně a v mnoha případech bez povšimnutí, přesto víme, že se vyskytuje často a ve všech možných způsobech. Žádná komunita nebo země na světě není imunní.

Odsuzuji zneužívání starších lidí kdekoli a kdykoli se to stane, ale obzvlášť mě děsí, že starší osoby jsou často ohroženy členy jejich vlastní rodiny.

Nesmíme zavírat oči před osudem starších osob, i když je obtížné připustit si, že naše rodiny nejsou vždy bezpečným útočištěm. Na tomto Světovém dni zvyšování povědomí o zneužívání starších lidí vyzývám všechny, kteří mají podezření na jakoukoli formu zneužívání starších osob, včetně finančního zneužívání, aby oznámili své obavy.

Zneužívání starších lidí má mnoho různých forem. Někteří lidé trpí diskriminací ve veřejné sféře, jazykovou diskriminací, izolací, zanedbáním a finančním vykořisťováním. Jiní se potýkají s psychickým násilím, zadržováním základních potřeb, fyzickým násilím nebo sexuálním zneužíváním.

Většina případů je navzdory jasným varovným znamením - např. neobjasněný původ modřin, nedostatečná lékařská péče, podvýživa nebo dehydratace, nevysvětlené změny ostražitosti nebo náhlé změny ve financích a účtech.

Nemůžeme předpokládat, že oběti oznámí, co se s nimi děje. Navzdory zneužívání, jakým je fyzická zdrženlivost, ponechání ve špinavém oblečení, nadměrné podávání léků nebo emocionální zanedbávání, nemusí promluvit kvůli strachu z odplaty - nebo tak mohou chránit členy rodiny před trestním stíháním.

V některých případech si oběti nemusí být plně vědomy, že to, co se s nimi děje, představuje zneužívání, nebo jim chybí prostředky na to, aby ohlásily, například pokud nemají přístup k telefonu ani důvěryhodnému dospělému. Mohou dokonce být fyzicky nebo mentálně neschopní komunikovat.

To vše zvyšuje vážnost naší kolektivní odpovědnosti jednat a mluvit za starší osoby, když sami za sebe nejsou schopni nebo nechtějí mluvit. Všichni my můžeme a musíme být připraveni být obhájci starších lidi, pokud se toto zneužívání má někdy zastavit.
Musíme si také uvědomit, že kolektivní předsudky vůči starším osobám a povědomí veřejnosti ovlivňují způsob, jakým jsou zneužívání a násilí vnímány, rozpoznány a hlášeny. Proto je nezbytné nadále zvyšovat informovanost, aby se zabránilo některým případům zneužívání a zajistilo se, že se okamžitě nahlásí.

Je třeba litovat, že nejsou k dispozici údaje o rozsahu problému, protože v současné době není hlášeno tolik případů. A i když jsou, kriminalistická statistika není rozdělena do různých věkových skupin. Musíme si také uvědomit, že intervenční strategie, které mohou být vhodné k řešení problému domácího zneužívání, nejsou vhodné pro zvládnutí násilných vztahů u starších osob.
Zneužívání starších osob je specifická, odlišná a hluboce znepokojující forma zneužívání. Všichni musíme hrát svoji roli při řešení tohoto problému, obnovení plných lidských práv a lidské důstojnosti vůči všem postiženým nebo těm, kteří budou v budoucnosti čelit riziku."

Rosa Kornfeld-Matteová (Chile) byla jmenována Radou pro lidská práva jako první nezávislý odborník na využívání všech lidských práv staršími osobami v květnu 2014. Paní Kornfeld-Matteová byla ředitelem chilské národní služby Stárnutí, kde navrhla a implementovala Národní politiku stárnutí. Má za sebou dlouhou kariéru jako akademik a je zakladatelem programu pro starší osoby na Papežské katolické univerzitě v Chile.
Nezávislí odborníci jsou součástí takzvaných zvláštních postupů Rady pro lidská práva. Zvláštní postupy, největší skupina nezávislých odborníků v systému OSN pro lidská práva, je obecným názvem nezávislých zjišťovacích a monitorovacích mechanismů Rady, které řeší buď konkrétní situace v jednotlivých zemích, nebo tematické otázky ve všech částech světa. Odborníci na zvláštní postupy pracují na dobrovolném základě; nejsou zaměstnanci OSN a nedostávají za svoji práci plat. Jsou nezávislí na jakékoli vládě nebo organizaci a slouží podle svých individuálních možností.

Zdroj: www.ifa-fiv.org

Líbí se Vám, co děláme?