Konference Stáří spojuje 2017

4. července 2017
Konference Stáří spojuje 2017
4. července 2017 - Konference Stáří spojuje 2017

V Praze se ve dnech 12. 6. – 13. 6. 2017 konala konference zaměřená na seniorskou problematiku pod názvem „Stáří spojuje 2017“. Byla to již pátá konference, kterou pořádala organizace Život 90. Ve dvou dnech a několika sekcích vystoupili se svými přednáškami odborníci z oblastí, které se týkali např. stárnutí v pražské komunitě, sociální a zdravotní péče, komunitní péče, bydlení, dopravy a veřejného prostoru ve stáří. Jeden celý den konference byl věnován  velmi závažné a citlivé problematice důstojnosti, týrání a zanedbávání stáří. Ve velmi profesionálně odborných prezentacích, ale i  emotivních příspěvcích bylo diskutováno o seniorech jako o zvlášť zranitelných obětech. Do programu konference přispěli i zahraniční hosté ze Švédska  a Francie.

Překvapením pro všechny účastníky konference byl online přenos ze zařízení Emauzy na jihu Francie, s informacemi o činnosti Abbé Pierra. Který jako zakladatel hnutí „Emauzy“, svou vytrvalou prací pro lidi na okraji společnosti, burcoval veřejné mínění a ovlivnil velmi postoj francouzské veřejnosti k této problematice.

Více informací

Líbí se Vám, co děláme?