Jak žít co nejdéle ve své domácnosti?

Jak žít co nejdéle ve své domácnosti?
24. 9. 2015

Zkuste začít tím, že si přečtete novou příručku, kterou vydala Diakonie ČCE. Jedná se o jeden z výstupů projektu Jsem tedy ještě doma?, který se zabývá problematikou bydlení seniorů se sníženou soběstačností.

V září byla v rámci projektu vydaná stejnojmenná příručka, která má za úkol informovat širokou veřejnost o tom, jak lze upravit domy a byty tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám seniorů nebo i jiných osob se sníženou pohyblivostí nebo soběstačností a mohli tak zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Brožura přináší praktické rady, jak přizpůsobit bydlení v těch oblastech, které představují pro starší lidi již problém, ať se jedná o architektonické nedostatky a bariérovost, o zabezpečenost domácnosti nebo o oblast drobných sebeobslužných činností. Probírá postupně jednotlivé místnosti a uvádí, jaké nedostatky můžeme v domácnostech často najít a jak s nimi bojovat. Podává informace o možných stavebních zásazích, o různém technickém vybavení, které je dostupné na trhu, ale také o jednoduchých řešeních, která nejsou tak finančně a materiálně náročná. Proto zde najdete i nabídku různých kompenzačních pomůcek nebo tipy na přestavby, které lze zvládnout svépomocí. V neposlední řadě příručka informuje o alternativních způsobech bydlení a pomocných službách i o možnostech, kde získat finanční příspěvky.

Máte ve svém okolí někoho, komu dělá bydlení potíže? Zkuste mu doporučit přečtení příručky!

Příručka je zdarma ke stažení na této stránce.

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha